uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Om uddannelsen

Studieretningen økonomi omhandler virksomheders udvikling i en global økonomi.

Du lærer om virksomheders økonomiske udvikling, og hvordan virksomheder holder kursen i en global økonomi. Du får et stærkt blik for virksomheder, finansverdenen, det danske samfund, verdensøkonomien og samspillet mellem disse.

Du skal vælge studieretningen, hvis…

 • Du er interesseret i at videreuddanne dig i fag rettet mod samfund, økonomi og mennesker.
 • Du er interesseret i erhvervslivet og samspillet mellem udviklingen i Danmark og en globaliseret økonomi.
 • Du har måske en ambition om at arbejde i en virksomhed, som har aktiviteter i mange lande.

Studieretningsfag

Virksomhedsøkonomi A

Gennem faget Virksomhedsøkonomi A vil du lære at beskæftige dig med emner, der omhandler erhvervsvirksomheders økonomiske beslutninger og adfærd. Du lærer at klarlægge samt behandle de økonomiske udfordringer, der knytter sig til en virksomhed, mens der også er fokus på, hvilke forhold har betydning for en virksomheds økonomi.

Gennem undervisningen vil emner som økonomisk analyse, virksomhedsstrategi og budgettering blive berørt.

I løbet af timerne vil der både være lærerstyret undervisning, mens der også er gruppe- og selvstændigt arbejde.International Økonomi A

Gennem faget International Økonomi A får du grundigt kendskab til teoretiske begreber og modeller, du kan bruge til at beskrive og forklare den nuværende økonomiske udvikling. Faget berører samfundsøkonomiske problemstillinger, både i Danmark og i udlandet.

Gennem undervisningen vil emner som markedsefficiens, konjunkturudviling, globalisering og velfærdsmodeller blive berørt.

I løbet af timerne vil der både være lærerstyret undervisning, mens der også er gruppe- og selvstændigt arbejde.

Studiemiljø

Bliv klogere på studiemiljøet.

Studiemiljø

På Gymnasiet HTX Skjern har vi et åbent studiemiljø, hvor vi lægger vægt på, at alle føler sig velkomne og trygge. En tæt og positiv kontakt mellem elever og lærere giver nærhed i hverdagen.

Moderne værksteder og laboratorier sikrer, at du får afprøvet fagenes teori og omsætter den til praksis. Det betyder, at du oplever variation i undervisningen, får masser af ”hands on” og kan arbejde kreativt.

Skolens mange fællesområder rummer så mange varierede arbejdspladser, at alle elever kan deltage i gruppearbejde uden for klasselokalerne. Det skaber optimale rammer for HTX´s særlige projektarbejdsform.

I Gymnasiet HTX´s studiecafé kan du flere gange ugentligt få lektiehjælp af lærere, og ugens to skemafrie timer gør, at du og dine kammerater kan mødes til gruppearbejde om opgaver og afleveringer.

Fællesskab og oplevelser

Hvert skoleår arrangerer elevrådet hyggelige aktivitetsdage, hvor der blandt andet er klassekonkurrencer og sjove kreative tiltag. Elevrådet er også tovholdere for en række årlige fester.

Du kommer desuden på studieture og ekskursioner med både din klasse og årgang. Dette inkluderer en introtur for alle nystartede førsteårselever, rystesammen-tur og ministudietur med klassen og ikke mindst en udlands-studietur.

Leadership & Entrepreneurship

Leadership-forløbet består af tre hovedelementer:

 • Universitetsundervisning
 • Virksomhedsbesøg
 • Planlægning og afvikling af event

Leadership-uddannelsen er et spændende forløb, som strækker sig over 70 lektioner, fordelt over 13 mandage efter normal skoletid. Her kombinerer vi teoretisk undervisning på akademisk niveau med virksomhedsbesøg, gennemførelsen af en event og en studietur til Kina eller USA.

Entrepreneur-forløbet består af tre hovedelementer:

 • Opstart af egen virksomhed
 • Universitetsundervisning
 • Virksomhedsbesøg

Forløbet indledes med en introduktion til “strukturerede kreative processer” og hjælp til udvikling af en virksomhedside. Du skal under hele forløbet selvstændigt og aktivt arbejde med opstart af din egen virksomhed under guidning og vejledning fra en mentor, som hver (virksomhed) gruppe tildeles.

Grønt Flag - Grøn Gymansieskole

Grønt Flag Grøn Gymnasieskole (GFGG) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet og udviklet i samarbejde med Ministeriet for Børn og Undervisning, Miljøministeriet, Tips- og Lottomidler til Friluftsrådet samt Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed (NTS).

GFGG er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling og er samtidig en certificeringsordning for gymnasieskoler, der arbejder mod en større bæredygtighed på institutionen både gennem undervisning og reelle handlinger.

For at en skole kan få det grønne flag, skal eleverne inddrages i arbejdet. Derfor oplever alle elever på både 1 og 3. årgang altid et undervisningsforløb om bæredygtighed. Der er almindelige oplysningskampagner og konkurrencer, så eleverne hele tiden bliver mindet om, at man skal huske at skåne miljøet.

Skolen skal hvert år indsende en rapport til Friluftsrådet, som tildeler flaget. I skoleåret 2015-2016 har tyve danske gymnasier fået flaget, og i Ringkøbing-Skjern Kommune er det indtil videre kun Gymnasiet HTX Skjern, som kan sende det grønne flag til tops på flagstangen.


En Grøn Gymnasieskole er en skole, der

 • sætter miljøundervisning og uddannelse for bæredygtig udvikling højt på dagsordenen
 • tager vare på miljøet og arbejder frem mod at være mere bæredygtig
 • ønsker at synliggøre sin grønne profil 

SubUniversity

SubUniversity er et mentorbaseret projekt, hvor de deltagende elever bliver tildelt to universitetsstuderende som fungerer som mentorer og rollemodeller.

Forløbet er placeret i 2. g hvor eleverne i løbet af skoleåret deltager i fire særlige elevmøder på Aarhus Universitet. Gennem forløbet får eleverne indsigt i, hvad det indebærer at være studerende på en universitetsuddannelse.

Social aktiviteter

På Gymnasiet HTX har vi mange sociale aktiviteter som aktivitetsdag, juleklippedag, elevfester, idræt og spring på DHE, skitur, skolefodbold osv.

Studiecafé

I studiecaféen kan du hver uge få lektiehjælp af gymnasiets lærere. Synes du, at kemiske formler, matematiske beviser eller engelske gloser kræver ekstra benarbejde, og er dine forældre helt lost, så er studiecaféen et godt tilbud.

Det er også her, du og dine kammerater kan mødes til gruppearbejde om opgaver og afleveringer. 

Bliv klogere på UCRS Campus mange fed faciliteter og lokationer. Vi er en sammenslutning af flere skoler og kan derfor tilbyde HHX, HTX, EUD/EUX, VUC, 10. klasse og meget mere!

Studievejleder HHX Ringkøbing

Snak med en vejleder om uddannelsesmulighederne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Marianne Møller Kirkgaard
Marianne Møller Kirkgaard
Studievejleder mmk@ucrs.dk Mobil: 24431636
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
”Det er virkelig spændende at dykke ned i virksomhedernes regnskaber og studere deres op- og nedture. Det er vildt spændende at komme ind bag en virksomhed og se, hvordan den fungerer.”
Anne Sig Bernhard
Elev, HHX, Økonomi

Studieretnings[-]oversigt

Få et overblik over de obligatoriske fag, studieretningsfagene samt mulighederne for valgfag gennem de 3 år på denne studieretning.

Studieretningsfag Teknologi A Design B Obligatoriske fag Innovation C Dansk A Matematik B Fysik B Kemi B Engelsk B Idehistorie B Kommunikation/IT C Samfundsfag C Biologi C 1 Valgfag B/C 1 Valgfag A/B/C Teknikfag A Valgfag Innovation C Astronomi C Mediefag C Mediefag C/B Programmering C Tysk C Retorik C Samfundsfag B Psykologi C Tysk C/B Samfundsfag B/A Fysik A Kemi A Engelsk A Matematik A Teknikfag Proces, levnedsmiddel og sundhed Byggeri og energi Digital design og udvikling Design & produktion - mekatronik
Studieretningsfag
Teknologi A
Design B
Obligatoriske fag
Innovation C
Dansk A
Matematik B
Fysik B
Kemi B
Engelsk B
Idehistorie B
Kommunikation/IT C
Samfundsfag C
Biologi C
1 Valgfag B/C
1 Valgfag A/B/C
Teknikfag A
Valgfag
Innovation C
Astronomi C
Mediefag C
Mediefag C/B
Programmering C
Tysk C
Retorik C
Samfundsfag B
Psykologi C
Tysk C/B
Samfundsfag B/A
Fysik A
Kemi A
Engelsk A
Matematik A
Teknikfag
Proces, levnedsmiddel og sundhed
Byggeri og energi
Digital design og udvikling
Design & produktion - mekatronik
Studieretningsfag 1.g 2.g 3.g
Teknologi A
Design B
Obligatoriske fag 1.g 2.g 3.g
Innovation C
Dansk A
Matematik B
Fysik B
Kemi B
Engelsk B
Idehistorie B
Kommunikation/IT C
Samfundsfag C
Biologi C
1 Valgfag B/C
1 Valgfag A/B/C
Teknikfag A
Valgfag 1.g 2.g 3.g
Innovation C
Astronomi C
Mediefag C
Mediefag C/B
Programmering C
Tysk C
Retorik C
Samfundsfag B
Psykologi C
Tysk C/B
Samfundsfag B/A
Fysik A
Kemi A
Engelsk A
Matematik A
Teknikfag 1.g 2.g 3.g
Proces, levnedsmiddel og sundhed
Byggeri og energi
Digital design og udvikling
Design & produktion - mekatronik

Tilmeld dig i dag

Ansøg om optagelse via optagelse.dk.

Hvis du går i skole, skal du bruge dit UNI-Login, som er oprettet på din skole. - kan du ikke huske det, så kan din skole hjælpe dig.

Er du over 18 skal du bruge dit NemID.

Gå til optagelse.dk

Bliv kontaktet

Du kan skrive dig op her, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00