uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Om studieretningen

Brug, træn og undersøg din aktive krop. Anvend livets videnskab og teknologi til at forstå dig selv og alle andre levende organismer.

I faget bioteknologi vil du få viden om de grundlæggende biologiske processer i kroppen og alt levende. Hvordan fungerer mennesket og andre organismer? Hvordan omsættes energi i celler og muskler? Og hvordan kan biologisk viden udnyttes teknologisk i sundheds-optimering, produktion og miljø-forvaltning?

Du kommer til at arbejde både teoretisk og praktisk med bioteknologien, når du skal stille skarpt på celler af enhver slags og gennemføre undersøgelser og eksperimenter i både laboratoriet og i naturen.

Bioteknologien spiller godt sammen med idrætsfaget, hvor du kan omsætte din biologiske og tekniske viden i praksis på og med din egen krop.

I idræt skal du øve en spændende og bred vifte af sportsdiscipliner i idrætshallen og i det fri. Du vil samtidig blive klog på spændende teori om din krops fysiologi, dine sportslige færdigheder og dine præstationer. Du vil blandt andet lære at sammensætte træningsprogrammer, analysere og teste din egen krop med moderne måleudstyr.

Samarbejdet mellem bioteknologi og idræt vil du især opleve i tværfaglige forløb samt på ekskursioner og studieture.

Studieretningen Biotek•Idræt giver dig et optimalt fagligt afsæt, hvis du vil læse en videregående uddannelse inden for sundhed, biologi eller sport. For dig, der drømmer om at blive fx idrætslæge,  fysioterapeut, dyrlæge, kostvejleder, sygeplejerske, ergoterapeut, sportsudøver eller instruktør/træner.

Studieretningsfag

Bioteknologi A

I faget Bioteknologi A bliver du klog på menneskets fysiologi, sundhed og sygdomme, DNA-analyser og genteknologi, natur og miljø, smarte anvendelser af mikroorganismer, og meget andet.

Med naturvidenskabelige arbejdsmetoder og moderne forsøgsudstyr bliver du skarp til at opdage, forstå, undersøge og optimere forhold, der er centrale for dig selv og alle andre levende væsener.

Undervisningen gør dig i stand til at vurdere og finde nyttige, bæredygtige og innovative løsninger på samfundsmæssige og miljømæssige udfordringer – fx omkring genteknologi, sygdomsbehandling, energiforsyning og naturforvaltning.

 Idræt B

Idræt B giver dig bred og brugbar viden om fysisk aktivitet, livsstil og idrætsvaner. Du vil naturligvis få meget tid til aktiviteter i haller og træningslokaler, hvor du skal øve rytme, krops- og boldbeherskelse og udføre aktiviteter, der styrker din fysiske kapacitet, træner samarbejde og fokuserer på etik.

Fagets undervisning foregår både i teorilokalet, idrætslaboratoriet, idrætshallen og naturen. Du får masser af idræts- og måleudstyr i hænderne samt rig mulighed for at bevæge dig og være aktiv på den fede måde.

Idræt B gør dig god til at udføre, optimere, vurdere, analysere og planlægge motion, sport og sundhedsfremmende aktiviteter for dig selv og for andre.

Se alle fag og valg på Biotek•Idræt lige her.

 

Hvad kan jeg blive?

Via linket her, kan du se alle de videregående uddannelser du kan søge ind på, alt efter hvilke fag du vælger på din ungdomsuddannelse. Gå på opdagelse her

 

Se mål og indhold for de enkelte fag i Børne- og Undervisningsministeriets læreplaner.

Livet på Gymnasiet HTX Skjern

Bliv klogere på det fede studiemiljø og de muligheder HTX Skjern tilbyder eleverne.

Fællesskab og oplevelser

Fællesskab og oplevelser

Hvert skoleår arrangerer elevrådet aktivitetsdage, hvor der blandt andet er hygge, klassekonkurrencer og sjove, kreative tiltag. Elevrådet er også tovholder for en række årlige fester på selve gymnasiet.

Du kommer på studieture og ekskursioner med både din klasse og årgang. Dette inkluderer en lejrskoletur i dit første skoleår og to udlands-studieture - én i både andet og tredje skoleår. Derudover får du mulighed for at tage med dine gymnasiekammerater på en årlige nytårs-skitur til Østrig, samt et spændende fire ugers studieophold til Zambia.

Faglige tilbud    

 • Studiecafé: Ugentlig for lektiehjælp på gymnasiet.
 • Læseklub: Ugentlig inspiration til og deling af læseoplevelser.
 • SubUniversity: Besøgs- og brobygningsforløb på Aarhus Universitet.
 • Leadership: Fritidsundervisning med fokus på ledelse samt planlægning og afvikling af events. Egenbetaling på afsluttende udlandsrejse.
 • Entrepreneurship: Fritidsundervisning med fokus på innovation, iværksætteri og opstart af egen virksomhed.
 • Grønt Gymnasium: Udvalg med ansvar for bæredygtighed og miljøfokus på skolen.
 • Det Rullende Gymnasium: Elev-styret ung-til-ung-undervisning på kommunens overbygningsskoler.
 • Studieophold: 4 ugers rejse til Zambia i det sydlige Afrika, med fokus på kulturmøde og global ansvarlighed. På andet studieår. Egenbetaling.

Sociale tilbud

 • Fredags-café: Fyraftens-hygge med spil og lidt læskende til ganen. Ca. én gang månedligt.
 • Fester: Fredag-aftens-hygge med musik, dans og bar mm. 4-5 gange årligt.
 • Gamer-events: Overnatnings-arrangementer for spil-glade elever og deres venner.
 • Elevråd: Elevernes talerør og koordinerende udvalg for tiltag, aktiviteter og fester.
 • Skitur: Årlig bustur til Østrig, i juleferiens sidste dage. Egenbetaling.

Studiecafé

I studiecaféen kan du hver uge få lektiehjælp af gymnasiets lærere. Synes du, at kemiske formler, matematiske beviser eller engelske gloser kræver ekstra benarbejde, og er dine forældre helt lost, så er studiecaféen et godt tilbud.

Det er også her, du og dine kammerater kan mødes til gruppearbejde om opgaver og afleveringer. 

Grøn Gymnasieskole

Grøn Skole for gymnasieskoler er et undervisningsprogram for bæredygtig udvikling, og er samtidig en certificeringsordning for gymnasieskoler, der arbejder mod større bæredygtighed på skolen både gennem undervisning og reelle handlinger. Skolerne tildeles et grønt flag som bevis på deres deltagelse i programmet.

For at en skole kan få det grønne flag, skal den opfylde en række kriterier, og eleverne skal inddrages i arbejdet. Derfor oplever alle elever på både 1. og 3. årgang altid et undervisningsforløb om bæredygtighed. Derudover skal skolen have et miljøråd, hvor eleverne har mulighed for at bidrage til at flytte skolen i en grønnere retning.

Skolen skal hvert år indsende en rapport til Friluftsrådet, som tildeler flaget. I skoleåret 2019-2020 er ca. 35 danske gymnasier tilmeldt programmet, og i Ringkøbing-Skjern Kommune er det indtil videre kun Gymnasiet HTX Skjern, som kan sende det grønne flag til tops på flagstangen. I 2019 fik Gymnasiet HTX Skjern sit 6. grønne flag.

Grøn gymnasieskole er en del af det internationale program Eco-Schools, der drives af Foundation for Environmental Education (FEE). I alt er ca. 59.000 skoler fra 68 forskellige lande en del af Eco-Schools programmet - herunder 40 gymnasier i Danmark.

En Grøn Gymnasieskole er en skole, der:

 • sætter bæredygtig udvikling højt på dagsordenen
 • ønsker at tage vare på natur og miljø og arbejder frem mod at være mere bæredygtig
 • ønsker at synliggøre sin grønne profil

Du kan læse med om Grøn Gymnasieskole her: Grønne gymnasieskoler

 

Elevrådet

Elevrådet

Elevrådet sikrer elevernes demokratiske indflydelse i skolens hverdag, og der vælges en repræsentant fra hver klasse. Elevrådet mødes jævnligt i skoletidens pauser for at diskutere aktuelle emner med betydning for gymnasiets sociale og faglige liv, samt for at planlægge aktiviteter, fester og nye tiltag.

Elevrådet er også repræsenteret i skolens (UCRS´) bestyrelse.

Leadership og Økonomi & Finans

Leadership-forløbet består af tre hovedelementer:

 • Universitetsundervisning
 • Virksomhedsbesøg
 • Planlægning og afvikling af event

Leadership-uddannelsen er et spændende forløb, som strækker sig over 70 lektioner, fordelt over 13 mandage efter normal skoletid. Her kombinerer vi teoretisk undervisning på akademisk niveau med virksomhedsbesøg, gennemførelsen af en event og en studietur til Kina eller USA.

 

Økonomi og Finans-forløbet består af tre hovedelementer:

 • Virksomhedsbesøg
 • Finansforløb ved Ringkjøbing Landbobank
 • Deltagelse i virksomhedsspil

Dette specialforløb afholdes i samarbejde med Ringkjøbing Landbobank, der målt på markedsværdi er landets 5. største bank. Banken har et målrettet uddannelses-og udviklingsforløb for dets egne medarbejdere – bl.a. via sit eget uddannelsesakademi - og du vil i dette forløb få lov til at ”smage” på elementer indenfor økonomi, finansiering og investering. Du vil i forløbet blive udfordret – såvel personligt som fagligt.

Bliv klogere på UCRS Campus mange fede faciliteter og lokationer. Vi er en sammenslutning af flere skoler og kan derfor tilbyde HHX, HTX, EUD/EUX, VUC, 10. klasse og meget mere!

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
” Jeg har valgt Biotek/Idræt, da jeg synes det er spændende og sjovt at lave noget praktisk. Man arbejder med kroppen i et godt samarbejde mellem bioteknologi og idræt.”
Anne Bennetsen
Elev, HTX, Biotek/Idræt

Studieretnings[-]oversigt

Få et overblik over de obligatoriske fag, studieretningsfagene samt mulighederne for valgfag gennem de 3 år på denne studieretning.

Studieretningsfag Bioteknologi A Idræt B Obligatoriske fag Dansk A Matematik B Fysik B Kemi B Engelsk B Teknologi B Idehistorie B Kommunikation/IT C Samfundsfag C Valgfag (vælg 1-2) Innovation C Astronomi C Retorik C Kulturforståelse C Psykologi C Programmering C/B Mediefag C/B Tysk C/B Samfundsfag B Fysik A Kemi A Engelsk A Matematik A Teknikfag (vælg 1) Proces, levnedsmiddel og sundhed A Byggeri og energi A Digital design og udvikling A Design & produktion - mekatronik A
Studieretningsfag
Bioteknologi A
Idræt B
Obligatoriske fag
Dansk A
Matematik B
Fysik B
Kemi B
Engelsk B
Teknologi B
Idehistorie B
Kommunikation/IT C
Samfundsfag C
Valgfag (vælg 1-2)
Innovation C
Astronomi C
Retorik C
Kulturforståelse C
Psykologi C
Programmering C/B
Mediefag C/B
Tysk C/B
Samfundsfag B
Fysik A
Kemi A
Engelsk A
Matematik A
Teknikfag (vælg 1)
Proces, levnedsmiddel og sundhed A
Byggeri og energi A
Digital design og udvikling A
Design & produktion - mekatronik A
Studieretningsfag 1.g 2.g 3.g
Bioteknologi A
Idræt B
Obligatoriske fag 1.g 2.g 3.g
Dansk A
Matematik B
Fysik B
Kemi B
Engelsk B
Teknologi B
Idehistorie B
Kommunikation/IT C
Samfundsfag C
Valgfag (vælg 1-2) 1.g 2.g 3.g
Innovation C
Astronomi C
Retorik C
Kulturforståelse C
Psykologi C
Programmering C/B
Mediefag C/B
Tysk C/B
Samfundsfag B
Fysik A
Kemi A
Engelsk A
Matematik A
Teknikfag (vælg 1) 1.g 2.g 3.g
Proces, levnedsmiddel og sundhed A
Byggeri og energi A
Digital design og udvikling A
Design & produktion - mekatronik A

Tilmeld dig i dag

Ansøg om optagelse via optagelse.dk.

Hvis du går i skole, skal du bruge dit UNI-Login, som er oprettet på din skole. - kan du ikke huske det, så kan din skole hjælpe dig.

Er du over 18 skal du bruge dit NemID.

Gå til optagelse.dk

Bliv kontaktet

Du kan skrive dig op her, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.