Økonomi

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Om uddannelsen

Studieretningen for dig, der gerne vil arbejde med matematik og økonomi, og som måske drømmer om en karriere inden for fx. den finansielle- eller den økonomiske sektor.

Studieretningsfag

Matematik A

I faget matematik på A-niveau vil du lære at opstille og håndtere formler og selvstændigt at bruge symbolholdigt sprog til at beskrive sammenhænge og løse problemer med matematisk indhold. Undervisningen giver dig kendskab til matematiske ræsonnementer og beviser samt matematisk teori og metode.

Du lærer at bruge relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS-værktøj og matematikprogrammer, til løsning af givne matematiske problemer.
Desuden lærer du at gennemføre modelleringer primært inden for samfundsvidenskabelige og økonomiske fagområder ved bl.a. at bruge vækstbetragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle modeller, lige som du får forståelse for de enkelte modellers rækkevidde og begrænsninger.

Du lærer også at oversætte mellem matematisk symbolsprog og dagligt talt sprog samt at formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprog.
 

 Virksomhedsøkonomi A

Gennem faget Virksomhedsøkonomi A vil du lære at beskæftige dig med emner, der omhandler erhvervsvirksomheders økonomiske beslutninger og adfærd. Du lærer at klarlægge samt behandle de økonomiske udfordringer, der knytter sig til en virksomhed, mens der også er fokus på, hvilke forhold har betydning for en virksomheds økonomi.  

Gennem undervisningen vil emner som økonomisk analyse, virksomhedsstrategi og budgettering blive berørt.  

Se mål og indhold for de enkelte fag i Børne- og Undervisningsministeriets læreplaner.

Hvad kan jeg blive?

Via linket her, kan du se alle de videregående uddannelser du kan søge ind på, alt efter hvilke fag du vælger på din ungdomsuddannelse.

Gå på opdagelse her

På UCRS har vi mange fede faciliteter og lokationer. Vi er en sammenslutning af flere skoler og kan derfor tilbyde HHX, HTX, EUD/EUX, VUC, 10. klasse og meget mere!

Kontakt Gymnasiet HHX Skjern

Snak med os om uddannelsen og hør mere om dine muligheder. Vi er altid klar til at hjælpe!

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
”Jeg har valgt den økonomiske studieretning fordi jeg gerne vil arbejde videre med matematik og økonomi. Man udfordres konstant inden for de økonomiske fag ved at have virksomhedsøkonomi og matematik på A-niveau. To fag, der hænger fint sammen, når man elsker at arbejde analytisk og i dybden med tal.”
Emma Josefsen
Elev, HHX, Økonomi

Studieretnings[-]oversigt

Få et overblik over de obligatoriske fag, studieretningsfagene samt mulighederne for valgfag gennem de 3 år på denne studieretning.

Studieretningsfag Matematik A Virksomhedsøkonomi A Obligatoriske fag Dansk A Engelsk A Afsætning B Historie B International økonomi B 2. fremmedsprog Samfundsfag C Informatik C Erhvervsjura C 1 valgfag C/B 1 valgfag C/B/A Valgfag Idræt C Kulturforståelse C Mediefag C Psykologi C A-fag der ikke indgår i studieretningen
Studieretningsfag
Matematik A
Virksomhedsøkonomi A
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
Historie B
International økonomi B
2. fremmedsprog
Samfundsfag C
Informatik C
Erhvervsjura C
1 valgfag C/B
1 valgfag C/B/A
Valgfag
Idræt C
Kulturforståelse C
Mediefag C
Psykologi C
A-fag der ikke indgår i studieretningen
Studieretningsfag 1.g 2.g 3.g
Matematik A
Virksomhedsøkonomi A
Obligatoriske fag 1.g 2.g 3.g
Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
Historie B
International økonomi B
2. fremmedsprog
Samfundsfag C
Informatik C
Erhvervsjura C
1 valgfag C/B
1 valgfag C/B/A
Valgfag 1.g 2.g 3.g
Idræt C
Kulturforståelse C
Mediefag C
Psykologi C
A-fag der ikke indgår i studieretningen

Tilmeld dig i dag

Gymnasiet HHX Skjern gør dig klar til videregående uddannelse.

Det er det oplagte valg, hvis du sigter mod en karriere i private eller offentlige virksomheder.

Hvis du kommer direkte fra folkeskolen, skal du søge via din skolevejleder. Ansøgningsfristen er 15. marts, men der kan søges indtil skolestart.

Gå til optagelse.dk

Bliv kontaktet

Du kan skrive dig op her, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.