International Business & Culture

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Om studieretningen

Studieretningen International Business & Culture handler om sprog, kulturforståelse, samfundsforhold og handel, og hvordan de bruges i danske eksportvirksomheder, international handel og turisme.

I undervisningen arbejder vi både med sprog, handel, kultur, samfund og økonomi i engelske, spanske og tyske sprogområder. Vi besøger og samarbejder med lokale eksportvirksomheder og turistforeninger, og der er studieture til udlandet alle tre år.

Du skal vælge studieretningen, hvis…

  • Du er interesseret i moderne sprog og kulturer i andre lande, men samtidig vil lære om turisme, handel, markedsføring og international økonomi.
  • Du kan lide at kommunikere og møde nye kulturer, kan du med tre fremmedsprog åbne døre til store dele af verden.

Studieretningsfag

Spansk A

Faget beskæftiger sig med kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i spansktalende lande og områder. Du får derfor viden om spansk og latinamerikansk kultur, spansktalende samfund og spanske virksomheder.

Vi arbejder med forskellige teksttyper og medier (herunder film, sange og dokumentarer), som giver et godt indblik i den spansktalende verden. Tekstforståelse, lytteforståelse og ordforråd er i fokus.

Målet med undervisningen er, at du får evnen til at kommunikere på spansk både mundtligt og skriftligt. Der er fokus på, hvordan man bruger sproget i praksis, så det er vigtigere at få talt spansk, end at grammatikken er fuldstændig korrekt.

Da IBC er en international studieretning, arbejder spanskfaget tæt sammen med de andre sprogfag (tysk og engelsk), så du virkelig får mulighed for at styrke dine kommunikative evner. Der vil desuden også være studieture til spansktalende områder i løbet af uddannelsen.

 Tysk B

Faget beskæftiger sig med kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i tysksprogede lande og områder. Du får derfor viden om tysk kultur, det tyske samfund og tyske virksomheder.

Vi arbejder med forskellige teksttyper og ser relevante film og dokumentarprogrammer, som giver et godt indblik i det tyske samfund. Tekstforståelse, lytteforståelse og ordforråd er i fokus.

Du lærer desuden at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på tysk. Der er fokus på de kommunikative kompetencer, så det er vigtigere at få talt tysk, end at grammatikken er fuldstændig korrekt.

Da IBC er en international studieretning, vil der også være besøg hos danske virksomheder, som gør forretninger med Tyskland.

Se mål og indhold for de enkelte fag i Børne- og Undervisningsministeriets læreplaner.

Hvad kan jeg blive?

Via linket her, kan du se alle de videregående uddannelser du kan søge ind på, alt efter hvilke fag du vælger på din ungdomsuddannelse.

Gå på opdagelse her

Studiemiljø

Bliv klogere på studiemiljøet.

Nærhed

Vi er et trygt gymnasium, hvor alle kender alle. Det betyder, at der er et tæt fællesskab mellem eleverne og mellem lærere og elever. Det er vigtigt for os, at alle klasser fungerer socialt, så de bedste forudsætninger for læring og menneskelig udvikling er til stede. Vi prioriterer derfor ”ryste-sammen-aktiviteter” højt. Eksempelvis er HH1-klasserne på to hytteture, hvor fokus kun er fællesskab.

Rammer

Skolens studiemiljø med flotte faciliteter og hyggelige kroge gør det nemt at dyrke fællesskabet, mens man lærer. Den enkelte klasse har sit eget stamklasselokale, hvor langt de fleste undervisningstimer foregår. Her har man sin base.

Elevråd

Skolen har et velfungerende elevråd, som i samarbejde med lærere og ledelse arbejder for at skolen fungerer bedst muligt for alle. Der er tæt dialog, hvor man kigger langsigtet på skolens udvikling og gør dagligdagen så velfungerende som muligt. Formanden deltager hyppigt i møder med skolens ledelse, hvor fokus er på sammen at skabe bedst mulig undervisning og fællesskab.

Rejser

Der er stor rejseaktivitet på skolen. Nogle rejser klassevis. Andre er knyttet til specifikke aktiviteter.

  • 1.g: Malaga
  • 2.g: Alle elever er på studietur til en europæisk storby
  • 3.g: Berlin, Malaga, London, Liverpool/Manchester
  • 2. og 3.g: USA og Kina

Sport

Udover normal idrætsundervisning, har vi idrætsdage – med fokus på at dyste med et smil på læben. Vi deltager også i landsdækkende fodbold- og håndboldstævner for HHX-elever. Her er der både mulighed for at deltage på elite- og hygge-niveau.

Fester

Vi har hyppigt fester på skolen. Der er stor opbakning. Nogle fester har levende musik med landskendte navne, mens andre er temafester. Der er fantastisk stemning ved skolens fester og stor opbakning. Langt størstedelen af eleverne deltager ved alle skolens fester. Vi har frøfest, temafester, julefrokost, gallafest. Lærerne deltager også ved festerne.

Caféer

Der afholdes ofte fredagscaféer, hvor rejsende klasser arrangerer en hyggelig eftermiddag med øl, sodavand, breezere og underholdning. Det er en skøn måde at gå weekenden i møde, og der er stor deltagelse.

Fællesarrangementer

Flere gange årligt samles alle skolens elever til diverse fællessamlinger. Nogle gange er det en foredragsholder med et fagligt fokus. Andre gange er der fokus på elevernes virkelighed i hverdagen. Årets højdepunkt er juleafslutningen, hvor traditionen er, at vi går på ferie med et grin. Senest havde vi besøg af Mark Lefevre.

Studievejleder
Gymnasiet HHX Ringkøbing

Snak med en vejleder om uddannelses-mulighederne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Ellen Morsing Kristensen
Ellen Morsing Kristensen
Studievejleder emk@ucrs.dk Mobil: 22759500
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
” Lærerne er meget sprudlende, her er en anderledes undervisning, og man kan mærke, at lærerne vil eleverne. Jeg er glad for de mange sprogtimer og de nye fag, som jeg kan relatere til min hverdag - det gør skoledagen mere interessant og spændende.”
Stine
Elev, HHX, International Business & Culture

Studieretnings[-]oversigt

Få et overblik over de obligatoriske fag, studieretningsfagene samt mulighederne for valgfag gennem de 3 år på denne studieretning.

Studieretningsfag Tysk B Spansk A Obligatoriske fag Dansk A Engelsk A Afsætning B Historie B Virksomhedsøkonomi B Erhvervsjura C Informatik C Matematik C Samfundsfag C International økonomi B Almen sprogforståelse Økonomisk grundforløb Studieområdet Valgfag (vælg mellem) International økonomi A Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Matematik B Samfundsfag B Kulturforståelse C Markedskommunikation C Idræt C Finansiering C Mediefag C Innovation C Psykologi C
Studieretningsfag
Tysk B
Spansk A
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
Historie B
Virksomhedsøkonomi B
Erhvervsjura C
Informatik C
Matematik C
Samfundsfag C
International økonomi B
Almen sprogforståelse
Økonomisk grundforløb
Studieområdet
Valgfag (vælg mellem)
International økonomi A
Afsætning A
Virksomhedsøkonomi A
Matematik B
Samfundsfag B
Kulturforståelse C
Markedskommunikation C
Idræt C
Finansiering C
Mediefag C
Innovation C
Psykologi C
Studieretningsfag 1.g 2.g 3.g
Tysk B
Spansk A
Obligatoriske fag 1.g 2.g 3.g
Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
Historie B
Virksomhedsøkonomi B
Erhvervsjura C
Informatik C
Matematik C
Samfundsfag C
International økonomi B
Almen sprogforståelse
Økonomisk grundforløb
Studieområdet
Valgfag (vælg mellem) 1.g 2.g 3.g
International økonomi A
Afsætning A
Virksomhedsøkonomi A
Matematik B
Samfundsfag B
Kulturforståelse C
Markedskommunikation C
Idræt C
Finansiering C
Mediefag C
Innovation C
Psykologi C