Economics

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Om studieretningen

Studieretningen Economics omhandler samfundets påvirkning af virksomheder i en global økonomi.

Du lærer om virksomheders økonomiske udvikling, og hvordan virksomheder holder kursen i en global økonomi. Du får et stærkt blik for virksomheder, finansverdenen, det danske samfund, verdensøkonomien og samspillet mellem disse.

Du skal vælge studieretningen, hvis…

  • Du er interesseret i at videreuddanne dig i fag rettet mod samfund, økonomi og mennesker.
  • Du er interesseret i erhvervslivet og samspillet mellem udviklingen i Danmark og en globaliseret økonomi.

Studieretningsfag

Virksomhedsøkonomi A

Gennem faget Virksomhedsøkonomi A vil du lære at beskæftige dig med emner, der omhandler erhvervsvirksomheders økonomiske beslutninger og adfærd. Du lærer at klarlægge samt behandle de økonomiske udfordringer, der knytter sig til en virksomhed, mens der også er fokus på, hvilke forhold har betydning for en virksomheds økonomi.

Gennem undervisningen vil emner som økonomisk analyse, virksomhedsstrategi og budgettering blive berørt.

I løbet af timerne vil der både være lærerstyret undervisning, mens der også er gruppe- og selvstændigt arbejde.International Økonomi A

Gennem faget International Økonomi A får du grundigt kendskab til teoretiske begreber og modeller, du kan bruge til at beskrive og forklare den nuværende økonomiske udvikling. Faget berører samfundsøkonomiske problemstillinger, både i Danmark og i udlandet.

Gennem undervisningen vil emner som markedsefficiens, konjunkturudviling, globalisering og velfærdsmodeller blive berørt.

I løbet af timerne vil der både være lærerstyret undervisning, mens der også er gruppe- og selvstændigt arbejde.

Se mål og indhold for de enkelte fag i Børne- og Undervisningsministeriets læreplaner.

Hvad kan jeg blive?

Via linket her, kan du se alle de videregående uddannelser du kan søge ind på, alt efter hvilke fag du vælger på din ungdomsuddannelse.

Gå på opdagelse her

Studiemiljø

Bliv klogere på studiemiljøet.

Nærhed

Vi er et trygt gymnasium, hvor alle kender alle. Det betyder, at der er et tæt fællesskab mellem eleverne og mellem lærere og elever. Det er vigtigt for os, at alle klasser fungerer socialt, så de bedste forudsætninger for læring og menneskelig udvikling er til stede. Vi prioriterer derfor ”ryste-sammen-aktiviteter” højt. Eksempelvis er HH1-klasserne på to hytteture, hvor fokus kun er fællesskab.

Rammer

Skolens studiemiljø med flotte faciliteter og hyggelige kroge gør det nemt at dyrke fællesskabet, mens man lærer. Den enkelte klasse har sit eget stamklasselokale, hvor langt de fleste undervisningstimer foregår. Her har man sin base.

Elevråd

Skolen har et velfungerende elevråd, som i samarbejde med lærere og ledelse arbejder for at skolen fungerer bedst muligt for alle. Der er tæt dialog, hvor man kigger langsigtet på skolens udvikling og gør dagligdagen så velfungerende som muligt. Formanden deltager hyppigt i møder med skolens ledelse, hvor fokus er på sammen at skabe bedst mulig undervisning og fællesskab.

Rejser

Der er stor rejseaktivitet på skolen. Nogle rejser klassevis. Andre er knyttet til specifikke aktiviteter.

  • 1.g: Malaga
  • 2.g: Alle elever er på studietur til en europæisk storby
  • 3.g: Berlin, Malaga, London, Liverpool/Manchester
  • 2. og 3.g: USA og Kina

Sport

Udover normal idrætsundervisning, har vi idrætsdage – med fokus på at dyste med et smil på læben. Vi deltager også i landsdækkende fodbold- og håndboldstævner for HHX-elever. Her er der både mulighed for at deltage på elite- og hygge-niveau.

Fester

Vi har hyppigt fester på skolen. Der er stor opbakning. Nogle fester har levende musik med landskendte navne, mens andre er temafester. Der er fantastisk stemning ved skolens fester og stor opbakning. Langt størstedelen af eleverne deltager ved alle skolens fester. Vi har frøfest, temafester, julefrokost, gallafest. Lærerne deltager også ved festerne.

Caféer

Der afholdes ofte fredagscaféer, hvor rejsende klasser arrangerer en hyggelig eftermiddag med øl, sodavand, breezere og underholdning. Det er en skøn måde at gå weekenden i møde, og der er stor deltagelse.

Fællesarrangementer

Flere gange årligt samles alle skolens elever til diverse fællessamlinger. Nogle gange er det en foredragsholder med et fagligt fokus. Andre gange er der fokus på elevernes virkelighed i hverdagen. Årets højdepunkt er juleafslutningen, hvor traditionen er, at vi går på ferie med et grin. Senest havde vi besøg af Mark Lefevre.

Studievejleder
Gymnasiet HHX Ringkøbing

Snak med en vejleder om uddannelses-mulighederne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Ellen Morsing Kristensen
Ellen Morsing Kristensen
Studievejleder emk@ucrs.dk Mobil: 22759500
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
”Det er virkelig spændende at dykke ned i virksomhedernes regnskaber og studere deres op- og nedture. Det er vildt spændende at komme ind bag en virksomhed og se, hvordan den fungerer.”
Anne Sig Bernhard
Elev, HHX, Økonomi

Studieretnings[-]oversigt

Få et overblik over de obligatoriske fag, studieretningsfagene samt mulighederne for valgfag gennem de 3 år på denne studieretning.

Studieretningsfag Virksomhedsøkonomi A International økonomi A 2. Fremmedsprog (vælg mellem) Tysk B Spansk A Obligatoriske fag Dansk A Engelsk A Afsætning B Historie B Matematik B Samfundsfag C Almen sprogforståelse Studieområdet Økonomisk grundforløb Erhvervscase Erhvervsjura C Valgfag (vælg mellem) Matematik A Afsætning A Tysk A Samfundsfag B Kulturforståelse C Markedskommunikation C Idræt C Finansiering C Mediefag C Innovation C Psykologi C
Studieretningsfag
Virksomhedsøkonomi A
International økonomi A
2. Fremmedsprog (vælg mellem)
Tysk B
Spansk A
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
Historie B
Matematik B
Samfundsfag C
Almen sprogforståelse
Studieområdet
Økonomisk grundforløb
Erhvervscase
Erhvervsjura C
Valgfag (vælg mellem)
Matematik A
Afsætning A
Tysk A
Samfundsfag B
Kulturforståelse C
Markedskommunikation C
Idræt C
Finansiering C
Mediefag C
Innovation C
Psykologi C
Studieretningsfag 1.g 2.g 3.g
Virksomhedsøkonomi A
International økonomi A
2. Fremmedsprog (vælg mellem) 1.g 2.g 3.g
Tysk B
Spansk A
Obligatoriske fag 1.g 2.g 3.g
Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
Historie B
Matematik B
Samfundsfag C
Almen sprogforståelse
Studieområdet
Økonomisk grundforløb
Erhvervscase
Erhvervsjura C
Valgfag (vælg mellem) 1.g 2.g 3.g
Matematik A
Afsætning A
Tysk A
Samfundsfag B
Kulturforståelse C
Markedskommunikation C
Idræt C
Finansiering C
Mediefag C
Innovation C
Psykologi C