uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Læs mere

Gennem det daglige arbejde skal det tilstræbes, at eleverne opnår gode studievaner, udvikler ansvarsfølelse og engagement samt tilegner sig en så høj grad af selvstændighed som muligt.

Undervisningsbeskrivelser grundforløb

Her er undervisningsbeskrivelser for grundforløbet 20/21.

Hhabc20 ØG
131kb
Download
Hhabc20 Afsætning
124kb
Download
Hhabc20 Almen Sprogforståelse
113kb
Download
Hhabc20 Dansk
134kb
Download
Hhabc20 IØ
106kb
Download
Hhabc20 Engelsk
232kb
Download
Hhabc20 Matematik
134kb
Download
Hhabc20 Samfundsfag
127kb
Download
Hhabc20 Tysk
115kb
Download
Hhabc20 Spansk
111kb
Download
Hhabc20 VØ
117kb
Download

Undervisningsbeskrivelser HH1

Her er undervisningsbeskrivelser for HH1 19/20.

Hh1a19 Afsætning A
160kb
Download
Hh1a19 Dansk A
245kb
Download
Hh1a19 Engelsk A
147kb
Download
Hh1a19 Informatik C
182kb
Download
Hh1a19 Matematik B
149kb
Download
Hh1a19 IØ B
181kb
Download
Hh1a19 Samfundsfag C
242kb
Download
Hh1a19 Tysk B
161kb
Download
Hh1a19 VØ A
91kb
Download
Hh1b19 Afsætning A
152kb
Download
Hh1b19 Dansk A
245kb
Download
Hh1b19 Engelsk A
163kb
Download
Hh1b19 Informatik C
182kb
Download
Hh1b19 IØ B
181kb
Download
Hh1b19 Matematik B
149kb
Download
Hh1b19 Samfundsfag C
242kb
Download
Hh1b19 Tysk B
161kb
Download
Hh1b19 VØ A
164kb
Download
Hh1c19 Afsætning A
148kb
Download
Hh1c19 Dansk A
164kb
Download
Hh1c19 Engelsk A
247kb
Download
Hh1c19 Informatik C
179kb
Download
Hh1c19 IØ B
181kb
Download
Hh1c19 Matematik B
181kb
Download
Hh1c19 Samfundsfag C
242kb
Download
Hh1c19 Spansk A
168kb
Download
Hh1c19 Tysk B
161kb
Download
Hh1c19 VØ B
165kb
Download
Hh1d19 Dansk A
224kb
Download
Hh1d19 Engelsk A
207kb
Download
Hh1d19 Informatik C
179kb
Download
Hh1d19 IØ B
157kb
Download
Hh1d19 Matematik C
195kb
Download
Hh1d19 Samfundsfag C
228kb
Download
Hh1d19 Spansk A
168kb
Download
Hh1d19 Tysk A
213kb
Download
Hh1d19 VØ B
164kb
Download

Undervisnings[-]beskrivelser HH2

Her er undervisningsbeskrivelser for HH2 19/20.

Hh2a19 Afsætning A
162kb
Download
Hh2a19 Dansk A
203kb
Download
Hh2a19 Engelsk A
316kb
Download
Hh2a19 Historie B
252kb
Download
Hh2a19 Matematik B
197kb
Download
Hh2a19 Tysk B
273kb
Download
Hh2a19 VØ A
172kb
Download
Hh2b19 Afsætning B
152kb
Download
Hh2b19 Dansk A
208kb
Download
Hh2b19 Engelsk A
395kb
Download
Hh2b19 Historie B
252kb
Download
Hh2b19 IØ B
373kb
Download
Hh2b19 Matematik B
203kb
Download
Hh2b19 VØ B
105kb
Download
Hh2c19 Afsætning B
186kb
Download
Hh2c19 Dansk A
212kb
Download
Hh2c19 Engelsk A
396kb
Download
Hh2c19 Historie B
235kb
Download
Hh2c19 IØ B
285kb
Download
Hh2c19 Matematik B
217kb
Download
Hh2c19 VØ B
172kb
Download
Hh2abc19 Erhvervscase
129kb
Download
Hh219tyb Tysk B
272kb
Download
Hh219spaa Spansk A
160kb
Download
Hh219tyab Tysk B
176kb
Download

Undervisnings[-]beskrivelser HH3

Her er undervisningsbeskrivelser for HH3 19/20.

Hh319afsb2 Afsætning A
134kb
Download
Hh319afsb4 Afsætning A
149kb
Download
Hh319 Erhvervsjura C
151kb
Download
Hh319finb3 Finansiering C
153kb
Download
Hh319finb4 Finansiering C
129kb
Download
Hh319finb5 Finansiering C
128kb
Download
Hh319iøb2 IØ A
353kb
Download
Hh319kulb4 Kulturforståelse C
199kb
Download
Hh319makb4 Markedskommunikation C
151kb
Download
Hh319 Matematik A
150kb
Download
Hh319medb3 Mediefag C
165kb
Download
Hh319 Samfundsfag B
163kb
Download
Hh319 Psykologi C
151kb
Download
hh319 Studieområdet
270kb
Download
Hh319 Tysk A
164kb
Download
Hh319vøb2 VØ A
202kb
Download
Hh319vøb3 VØ A
176kb
Download
Hh3a19 Dansk A
211kb
Download
Hh3a19 Engelsk A
511kb
Download
Hh3a19 Historie B
340kb
Download
Hh3a19 IØ A
349kb
Download
Hh3b19 Afsætning A
153kb
Download
Hh3b19 Dansk A
324kb
Download
Hh3b19 Engelsk A
338kb
Download
Hh3b19 Historie B
335kb
Download
Hh3b19 IØ A
253kb
Download
Hh3c19 Dansk A
211kb
Download
Hh3c19 Engelsk A
325kb
Download
Hh3c19 Historie B
358kb
Download
Hh3c19 Spansk A
181kb
Download
Hh3d19 Dansk A
324kb
Download
Hh3d19 Engelsk A
421kb
Download
Hh3d19 Historie B
424kb
Download
Hh3d19 IØ A
377kb
Download
Hh3d19 Spansk A
181kb
Download

Karakterer og gennemførsel

Herunder finder du et link til Undervisningsministeriets statistikoplysninger vedrørende de enkelte handelsgymnasier. For at se oplysninger for UCRS Gymnasiet HHX Ringkøbing vælges denne skole på listen:

Link til Undervisningsministeriets statistik

Elevtrivsels[-]undersøgelse

Hvordan vurderer du:

 • elevernes egen indsats i undervisningen?

 • lærernes engagement i undervisningen?

 • skolens vedligeholdelse og udseende?

 • sammenhæng mellem fagene i uddannelsen?

 • skolens vedligeholdelse og rengøring?

Dette er blot nogle af kategorierne i undersøgelsen, der også beskæftiger sig med bl.a. brugen af IT, fravær og fremtidsplaner.

 

ETUGYM 2018 GYMNASIET HHX RINGKØBING
549kb
Download

Undervisnings- og arbejds[-]former

Undervisningsformerne på Gymnasiet HHX Ringkøbing udvikler sig hele tiden, både internt og i tæt samarbejde med eksterne partnere.

Vi prioriterer den enkelte elevs faglige udbytte af undervisningen højt, og som elev på HHX vil du derfor opleve flere forskellige undervisningsformer.

Traditionel klasseundervisning er stadig en væsentlig undervisningsform – især ved gennemgang af nyt stof. Men derudover udvikler vi løbende forskellige former for undervisningsdifferentiering, hvor eleverne arbejder i større eller mindre grupper, og hvor de bl.a. sammensættes efter reelle faglige kompetencer, interesseområder, sociale kompetencer, progression m.m.

I en række fag arbejder vi også meget med individuelle undervisningsformer som en konsekvens af elevernes forskellige faglige forudsætninger. Denne individuelle undervisning foregår ofte uden for det almindelige skoleskema og har til formål at tilbyde den enkelte elev en mere ”skræddersyet” undervisning.

Skolens pædagogiske udgangspunkt - HHX

Hovedsigtet med uddannelsen til Højere Handelseksamen er at kvalificere eleverne bedst muligt til optagelse på og gennemførelse af en videregående uddannelse. Udgangspunktet for den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen er derfor, at eleverne tilegner sig arbejdsmetoder og -redskaber, som skal gøre dem studieegnede.

Et vigtigt element i det pædagogiske grundsyn er, at alle elever har samme krav på udbytte af undervisningen. Det betyder, at undervisningen tager udgangspunkt i elevernes individuelle forudsætninger – og at vi bruger forskellige former for pædagogik.
Hvis der er elever, der har svært ved at følge med i undervisningen, etablerer skolen lektiehjælp i udvalgte fag.

Samarbejde og medindflydelse

Skolen har etableret klasseråd for hver HHX-klasse. Den enkelte klasselærer er ansvarlig for indkaldelse til klasserådsmøder. Her deltager alle klassens lærere for bl.a. at planlægge virksomhedsbesøg, tværfaglige forløb, erhvervscase, koordinering af terminer for aflevering af skriftlige arbejder osv.

 

Undervisnings[-]miljø[-]vurdering

Ifølge Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø kapitel 4, §6, skal skolens ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø på skolen. 

Vi gennemfører evalueringen jævnligt og vi får normalt meget positive resultater. 

Årets gang med evalueringer

De løbende og årligt tilbagevendende evalueringsprocesser, skolen gennemfører, er nervesystemet i kvalitetsudviklingen.

Ved evalueringerne forsøger vi at blotlægge de områder, hvor der kræves en indsats for at kunne være tilfreds med resultaterne.

Mindre aktiviteter, som kortere kurser og særlige begivenheder, vurderes for sig ved lejlighedsevalueringer.

De faste evalueringer foregår på bestemte tider i skoleårets forløb og har hver sit fokus. På basis heraf besluttes konkrete mål for kvalitetsforbedringer, der skal arbejdes med i perioden frem til næste evaluering.

Elevtrivselsundersøgelsen - efteråret

I denne nationale undersøgelse evaluerer eleverne skolen som helhed. Herigennem søger skolen at få belyst elevernes oplevelse af at gå, lære og være på Gymnasiet HHX Ringkøbing.

Denne undersøgelse bliver opsummeret. Den vil ligesom den interne evaluering være med til at danne udgangspunkt for forbedringer.

Studiekompetence

Gymnasiet HHX Ringkøbing deltager jævnligt i udviklingsforløb for at styrke HHX-elevernes studiekompetence.

Målet med forløbene er at forberede eleverne på videre uddannelse i henhold til læreplanerne. Det sker først og fremmest på det faglige niveau, samtidig med at de metodiske kompetencer styrkes i forbindelse med eksempelvis Erhvervscase og Studieområdet.

I regi af studievejledningen deltager elever på både 2. og 3. år HHX i uddannelsesmesser, Uddannelse uden Grænser og studiedag på AU i Herning. Samtidig får de gennemgået den internetbaserede uddannelsesguide UG.dk og en masse anden nyttig information om videregående studier.

I personlige samtaler med HHX-eleverne på både første og tredje år gør studievejlederen eleverne opmærksomme på mulighederne for videregående uddannelse. Vi kan også tilbyde besøg på højere læreanstalter og har løbende kontakt til de institutioner, hvor vores elever videreuddanner sig.

Et foreløbigt resultat af indsatsen viser, at overgangen fra HHX til videregående uddannelser gennem de senere år er steget fra knap 40 % til godt 50 %.

Tilstede[-]værelses[-]politik

På Gymnasiet HHX Ringkøbing er følgende regler gældende:

 •        Elevens samlede fravær må højst være 8 procent ved sidste karaktergivning.
 •        Fraværet i enkelte fag må højst være 15 procent ved sidste karaktergivning.
 •        Alle skriftlige afleveringer skal afleveres inden sidste karaktergivning.
 •        Hvis disse regler overtrædes, kan eleven ikke indstilles til eksamen/oprykning til næste klassetrin.

Hvis skolen vurderer, at fraværet er for højt, vil man:

 1.     Modtage en skriftlig advarsel
 2.     Få frataget SU/Indkaldes til samtale sammen med forældre
 3.     Ikke blive rykket op/komme til eksamen

Indstempling gennem fingeraftrykssystemet må kun finde sted, hvis man er til stede i undervisningen.

Overtrædelse af denne regel betragtes særdeles alvorligt og vil føre til øjeblikkelig skriftlig advarsel. Og ved gentagelse kan bortvisning finde sted.

I forbindelse med ønsker om friperioder, eksempelvis til rejser, skal eleven være meget opmærksom på, at en sådan friperiode øger risikoen for, at eksamen/oprykning ikke finder sted.

Der kan kun dispenseres fra reglerne i helt særlige tilfælde – ved alvorlig sygdom eller lignende. Og der kan kun dispenseres, såfremt det er fagligt forsvarligt.

Fraværstal

Gennemsnit for alle elever på Gymnasiet HHX Ringkøbing:

Skoleåret 19/20
Fysisk fravær: 4,4%
Skriftligt fravær: 1,3%

Skoleåret 18/19
Fysisk fravær: 6,3%
Skriftligt fravær: 2,0%

Skoleåret 17/18
Fysisk fravær: 5,9%
Skriftligt fravær: - *

*Det har ikke været muligt at opgøre status over elevernes afleveringer i skoleåret 2017/2018, da der ikke har været adgang til et system, og der har været tvivl om regelsættet.

Frivillighedsvejleder

Som elev på en ungdomsuddannelse kan du få forbedre dit CV og berige dit fritidsliv på samme tid. 

Frivillighedsbevis

Når du har udført frivilligt arbejde i mindst 20 timer og meget gerne mere, kan du få et frivillighedsbevis. Den organisation, du udfører frivilligt arbejde for, udfylder beviset og underskriver det.

Frivillighedsbeviset er en dokumentation på, at du har udført et projekt frivilligt forløb, og du kan vedlægge det til dit eksamensbevis, når du søger uddannelse eller arbejde.

Kontakt skolens frivillighedsvejleder

Vores frivillighedsvejledere står klar til at vejlede dig om, hvordan og hvor, du kan gøre en forskel for dig selv og andre på samme tid.

 

Jens Præstegaard
Rektor og frivillighedsvejleder                                                               
                                                                              
Telefon: 6094 3166
JP@ucrs.dk

Alarmberedskab

Instruks ved brand eller ulykke.

Instruks+Ved+Brand++Ulykke+Vasevej+ +01 04 2017
493kb
Download

Eksamen

Eksamensperiode

Mundtlige og skriftlige prøver afholdes i maj og juni efter hvert afsluttet skoleår. Derudover er der sygeeksamen i august. Derudover afholdes der prøver i fagene Almen sprogforståelse og Økonomisk grundforløb i slutningen af grundforløbet i 1.g. Der afholdes også termins- og årsprøver i løbet af skoleåret.

I 3.g skriver alle elever et studieområdeprojekt med tilhørende mundtlig eksamen i maj/juni.

I skoleåret 2020/21 er eksamensperioden fra 20. maj 2021 til og med 23. juni 2021.

Antal prøver og udtræk af prøvefag

Alle elever skal til 10 eksamensbegivenheder i løbet af de tre år på gymnasiet. To af de 10 eksamensbegivenheder er obligatoriske: Dansk A skriftlig og Studieområdeprojektet, hvor den skriftlige opgave samt det mundtlige forsvar tæller som én eksamensbegivenhed.

Alle elever skal til eksamen i fag på A-niveau. Har man flere end 4 A-fag skal man til et tilsvarende antal ekstra prøver. Alle skal mindst til 3 skriftlige og 3 mundtlige prøver.

I løbet af de tre år skal elever til mindst 5 interne skriftlige og mundtlige prøver. Prøver i dansk, matematik samt studieretningsfag er obligatoriske.

I skoleåret 2020/21 offentliggøres de skriftlige eksaminer 12. maj 2021 og hele eksamensplanen 19. maj 2021.

Regler for eksamen

Jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser BEK nr 343 af 08/04/2016 (link) og Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser BEK nr 1276 af 27/11/2017 (link)

Adgang til prøver

En elev kan aflægge prøve i et fag, når eleven har fulgt undervisningen i faget i det pågældende skoleår eller i det pågældende undervisningsforløb, medmindre andet følger af reglerne for den enkelte uddannelse. Det er en betingelse for adgang til eksaminationen, at de formelle krav til opgaver, projekter, synopser mv. (produktet), som eleven til brug for eksaminationen skal have udarbejdet som led i prøven i henhold til reglerne for den enkelte uddannelse, er opfyldt.

Når produktet er udarbejdet af en gruppe, har eleverne et fælles ansvar for opfyldelsen af de formelle krav. Hvis kravene ikke er opfyldt, kan ingen af de pågældende aflægge prøven, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at en eller flere af gruppens medlemmer skal tilbydes et nyt prøveforsøg.

Eleverne tilmeldes automatisk eksamen.

Sygdom

Er man forhindret i at gennemføre eksamen pga. af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund har man mulighed for at aflægge eksamen snarest muligt. Sygeeksamen ligger i august i det følgende skoleår.

Hjælpemidler

Som udgangspunkt er alle hjælpemidler tilladt. Kommunikation med omverdenen samt brug af internettet er forbudt. Du har dog adgang til i-bøger du har brugt i undervisningen, online-ordbøger og evt. andre ting i undervisningsbeskrivelsen som ikke kan gemmes på computeren. Alt andet skal gemmes lokalt på din egen computer.

Snyd

Eksamensbesvarelsen skal være elevens egen og selvstændige besvarelse. Hvis eleven foretager sig handlinger for at få eller give hjælp til besvarelse, betragtes det som snyd. Det samme gælder hvis eleven benytter ikke-tilladte hjælpemidler, udgiver andres arbejde for at være sit eget eller afleverer eget tidligere bedømt arbejde uden en henvisning dertil.

Konsekvensen af snyd er enten karakteren -3 eller en bortvisning fra eksamen. En bortvisning kan ske både under og efter en eksamen og medfører en re-eksamen i næste ordinære eksamenstermin (typisk i eksamensperioden i næste skoleår).

Prøvens start

En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eleven er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende. Prøven afvikles inden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. En eventuel forberedelsestid indeholder tid til udlevering af opgave og materiale. Eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse indeholder tid til votering og karakterfastsættelse

En elev, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven. Hvis det anses for udelukket, at en elev, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis institutionen skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eleven få lov til at deltage i prøven. Prøvetiden forlænges ikke. Institutionen kan i særlige tilfælde beslutte, at prøvetiden forlænges. Hvis institutionen skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eleven få tilbud om at aflægge prøve på et senere tidspunkt.

Klage

Klage over prøver indgives af eleven til institutionen. Klagen skal være skriftlig og begrundet.  Klage indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Til brug for klagesagen skal eleven have udleveret kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse. Klage indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse. Klagen kan vedrøre:

1) eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav,

2) prøveforløbet eller

3) bedømmelsen.

Karaktervægte

Karakterer indgår med følgende vægte i eksamensresultatet:

1) Fag på A-niveau indgår med vægten 2.

2) Fag på B-niveau indgår med vægten 1,5.

3) Fag på C-niveau indgår med vægten 1.

4) Studieområdeprojektet i teknisk og merkantil studentereksamen indgår med vægten 2.

6) Erhvervscase i merkantil studentereksamen indgår med vægten 1,5.

7)Karakteren for en afsluttende, intern prøve i hhv. Almen sprogforståelse og Økonomisk grundforløb indgår i det samlede eksamensresultat med vægten 0,25.

Ordensregler ved eksamen og interne prøver

 • Ved sygdom skal du ringe til skolen (97 32 02 00).
 • Mødetid er senest 30 min. før start. Lokalerne åbnes senest 35 min. før start. Kommer du for sent, skal du henvende dig på kontoret, som afgør, om du har lov til at deltage i prøven.
 • Find de tilladte hjælpemidler frem og sæt tasken væk fra pladsen.
 • Sluk din mobiltelefon og læg den på vagtens bord.
 • Medbring høretelefoner til brug ved lyd/videobilag. Høretelefoner kan lånes i nødstilfælde.
 • Aflevering af eksamensopgaver foregår på netprøver.dk.
  • Matematik A: Delprøven uden hjælpemidler afleveres i papirform. Delprøven med hjælpemidler afleveres på netprøver.
  • Spansk A: Delprøven uden hjælpemidler afleveres i papirform. Delprøven med hjælpemidler afleveres på netprøver.
 • Der må kun kommunikeres med vagten, hvilket sker ved håndsoprækning.
 • Ingen forlader lokalet de sidste 30 min. af prøven. Ellers må du stille rejse dig og gå, når du er færdig og har fået tilladelse af vagten. Ved aflevering før tid skal du forlade både lokalet og gangen. Du må tage din telefon med, men ikke andre ting. De kan hentes når eksamen er slut.
 • Når eksamen er slut, må ingen forlade deres pladser og tale sammen, før alle har afleveret.
 • Det er tilladt at høre dæmpet musik i høretelefoner. Du må ikke streame musik fra nettet når du ikke har adgang til internettet. Computere må ikke anvendes til spil, film og anden underholdning.
 •  Til mundtlig eksamen med forberedelsestid skal du medbringe din egen computer til brug i forberedelsen. Du har adgang til print, så du skal sørge for at have installeret printere på forhånd via Tryllehat.
 • Skriv navn og lokalenr. på alle sider som skal printes.
 • Print uden navn og lokalenr. bliver ikke udleveret. Henvend dig til eksamensvagten for at få udleveret print.
 • Overtrædelse af reglerne medfører bortvisning fra prøven.

Reglementer

Se de overordnede studie- og ordensregler for UCRS her.