uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Kurser inden for Lean og medarbejderudvikling giver viden om optimering, analyse, effektivisering, udvikling, samarbejde, arbejdsmiljø og sikkerhed.

Helt overordnet handler lean om at skabe værdi for kunderne med den mindst mulige indsats.

"Lean" er engelsk og betyder "slank" eller "trimmet". At arbejde med Lean i virksomheder handler om, at virksomheden får styr på sine arbejdsgange, får reduceret spild og løbende kan tilpasse sig kundernes behov.

At arbejde med og indføre Lean i virksomheden medfører også medarbejderudvikling, udvikling af produktionsgrupper, digitalisering, effektivisering o.m.a.

Læs mere om hvert enkelt område og kursusudbud her nedenfor.

Lean / SCM

Lean er en ledelsesfilosofi, der betragter forbruget af ressourcer til andet end værdiskabelse for kunden som spild. Ressourceforbrug, der ikke skaber værdi for kunden, er unødvendigt og bør derfor minimeres og om muligt helt fjernes.

Set fra kundens perspektiv er ”værdi” enhver handling eller proces, som kunden er villig til at betale for.

Helt grundlæggende er Lean således fokuseret på at skabe værdi med færre ressourcer.

I tilknytning til Lean som ledelsesfilosofi findes en række gennemprøvede metoder og værktøjer, der overvejende er udledt fra det såkaldte ”Toyota Production System”. Metoderne og værktøjerne har fokus på at sikre både høj produktivitet og kvalitet, men også samtidig høj trivsel for medarbejderne.

Vi tilbyder følgende AMU-kurser inden for Lean:

 • 40658 Produktionsoptimering for operatører v.h.a.Lean - 1 dag
 • 40660 Lean i vedligeholdet for operatører - 1 dag
 • 43937 Anvendelse af 5-S modellen for operatører - 2 dage
 • 43938 Lean - kortlægning af værdistrøm for operatører - 3 dage
 • 43939 Systematisk problemløsning for operatører - 2 dage
 • 43943 Logistik for produktionsmedarbejdere - 2 dage
 • 47085 Lean support i produktionen - 2 dage
 • 47371 Lean Flow to Line for operatører - 1 dag
 • 49086 Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen
 • 49254 Forebyggelse af fejl i produktionen

Kurserne udbydes efter behov.


Konsulentydelser

Vi tilbyder professionel konsulentbistand til hjælp med implementering og efterfølgende opfølgning og audit på jeres LEAN-rejse.

 • LEAN audit
 • LEAN implementering

 

Kursernes tilrettelæggelse

Ud over de planlagte udbud laver Kompetencegruppen også virksomhedsforlagte kurser. For disse kurser tilrettelægges forløbet i samarbejde med virksomheden, så virksomhedens udfordringer og behov afspejler sig i kurset. Dette gøres ved et møde og gennemgang af relevante områder i virksomheden.

 

Ønsker du at få tilrettelagt et AMU-kursus til din virksomhed så kontakt KompetenceGruppen på 9680 1516.

Tilmelding

47085 Lean Support I Produktionen
241kb
Download
47371 Lean Flow To Line For Operatoerer
241kb
Download
Lean 43943 Logistik For Produktionsmedarbejdere
244kb
Download
Lean 43939 Systematisk Problemløsning For Operatører
244kb
Download
Lean Lean 43938 Kortlaegning Af Vaerdistroem For Operatoerer
244kb
Download
Lean 43937 Anvendelse Af 5 S Modellen For Operatoerer
244kb
Download
Lean 40660 Lean I Vedligeholdet For Operatoerer
207kb
Download
Lean 40658 DOE Produktionsoptimering For Operatoerer V.H.A.Lean
244kb
Download

Værktøjer til effektivisering

Ved hjælp af en række værktøjer kan du som ansat være med til at effektivisere virksomhedens produktion. Lær bl.a. at anvende SMED til omstillingseffektivisering, at anvende Six Sigma både som grundlæggende og avanceret værktøj. Bliv i stand til at anvende DOE, Statistisk forsøgsplanlægning, i forbindelse med et Six Sigma projekt, og lær at bruge det statistiske værktøj SPC i forbindelse med kvalitetsstyring. 

Ved at kunne anvende kanbanstyring lærer du i praksis at reducere gennemløbstider i produktionsprocesserne og ved at anvende virksomhedens it-systemer opnår du et større overblik over bl.a. flaskehalse.

 • 40656Udarb. af projektdefineringer efter Six Sigma - 3 dage
 • 40661 Lean i vedligeholdet for operatører - 5 dage
 • 43942 Kanban-styring for operatører - 2 dage
 • 43978 Omstillingseffektivisering for operatører - 2 dage
 • 43982 Statistik for operatører - 1 dag
 • 45361 IT og produktionsstyring for medarbejdere - 5 dage
 • 48005 Jobinstruktion, oplæring af produktionsmedarbejder - 2 dage
 • 48238 Produktionsgruppers udarbejdelse af eSOP - 2 dage
 • 48255 QRM for operatører - 2 dage
 • 48676 Six Sigma for produktionsmedarbejdere1 - 2 dage
 • 48677 Six Sigma for produktionsmedarbejdere2 - 3 dage

Tilmelding

Lean 40656 Udarb. Af Projektdefineringer Efter Six Sigma
219kb
Download
Lean 43942 Kanban Styring For Operatoerer
246kb
Download
Lean 40661 Operatoerstyret Optimering Af Vedligeholdet
246kb
Download
Lean 43978 Omstillingseffektivisering For Operatoerer
244kb
Download
Lean 43982 Statistik For Operatoerer
244kb
Download
IT 45361 IT Og Produktionsstyring For Medarbejdere
386kb
Download
48005 Jobinstruktion, Oplæring Af Produktionsmedarbejder
496kb
Download
48238 Produktionsgruppers Udarbejdelse Af Esop
300kb
Download
48255 QRM For Operatører
805kb
Download
48676 Six Sigma For Produktionsmedarbejdere 1
602kb
Download
48677 Six Sigma For Produktionsmedarbejdere 2
431kb
Download

Medarbejder[-]udvikling & innovation

Medarbejderudvikling er en integreret og vigtig brik i virksomhedens strategi for at sikre konstant vækst. 

Ved at lære at udnytte dine personlige ressourcer i forhold til dit job og at identificere områder der er velegnede til innovation, samt at tilegne dig ny viden og lære grundlæggende kompetenceudviklingsmetoder kan du bidrage positivt til virksomhedens vækst. 

 • 45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse - 5 dage
 • 45367 Uddannelsesplanlægning for medarbejdere - 4 dage
 • 45622 Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet - 4 dage
 • 47632 Den personlige uddannelses- og jobplan

Tilmelding

Lean 45622 Medarbejdernes Personlige Ressourcer I Jobbet
243kb
Download
Med.Udv. 45367 Uddannelsesplanlægning For Medarbejdere
179kb
Download
Lean Kursus Nr 46541 Forretningsforståelse For Produktionsmedarbejdere
240kb
Download
Med.Udv. 45362 Personlig Udvikling Til Arbejde Og Uddannelse
348kb
Download
Den Personlige Uddannelses Og Jobplan 2018
252kb
Download

Kvalitet

Kunden er i centrum, når det handler om kvalitet – både de eksterne og interne kunder.

Kvalitet er et tankesæt, der bør præge alle i virksomheden, og alle medarbejdere bør involveres og deltage aktivt i arbejdet med løbende at forbedre kvaliteten af produkter og serviceydelser.

For at kunne arbejde effektivt med kvalitet, bør medarbejderne hele tiden have de rigtige kompetencer og værktøjer. Medarbejderne kan derved bidrage til at optimere virksomhedens systemer og arbejdsgange, så omkostningerne reduceres og kundetilfredsheden og markedsandelene øges. 

Vi tilbyder følgende AMU-kurser inden for kvalitet:

 • 40655 Selvevaluering i praksis - 2 dage
 • 45363 Kunde-/leverandørforhold for operatører - 1 dag
 • 45370 Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion - 3 dage
 • 47372 Anvendelse af standardiseret arbejde for operatører - 2 dage
 • 47373 Praktisk problemløsning for operatører - 3 dage
 • 47392 Auditforståelse i en produktionsvirksomhed - 2 dage
 • 48074 Kommunikation om kvalitet i virksomheder - 1 dag

Tilmelding

Med Udv 45370 Kvalitetsbevidsthed For Industriel Produktion
179kb
Download
47372 Anvendelse Standardiseret Arbejde For Operatører
240kb
Download
Lean 40655 Selvevaluering I Praksis
244kb
Download
Kursusnr 47392 Auditforståelse I En Produktionsvirksomhed
184kb
Download
Med.Udv. 45363 Kunde Leverandørforhold For Operatører
176kb
Download
48074 Kommunikation Om Kvalitet I Virksomheder
412kb
Download
47373 Praktisk Problemløsning For Operatører
244kb
Download

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Et godt arbejdsmiljø med en sund og sikker arbejdsdag uden arbejdsskader betaler sig. 

En virksomhed, der har ondt i arbejdsmiljøet, har ofte et højt sygefravær og medarbejdere, der af forskellige årsager bukker under og forlader virksomheden. Det har store omkostninger for den enkelte, virksomheden og samfundet. 

Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar og kræver en indsats på alle niveauer i virksomheden. Fælles løsninger i form af måske små ting i det daglige kan til gengæld betyde meget for både medarbejdere og virksomhed, herunder bidrage væsentligt til trivsel og et godt arbejdsliv.

 • 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job - 2 dage
 • 48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job - 2 dage
 • 48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job - 2 dage
 • 42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet - 4 dage

Tilmelding

Kursus Nr. 40392 Ergonomi Indenfor Faglaerte Og Ufaglaerte Job
279kb
Download
Kursus Nr. 48050 Arbejdsmiljø Indenfor Faglærte Og Ufaglærte Job
192kb
Download
Kursus Nr. 48049 Arbejdsmiljø Indenfor Faglærte Og Ufaglærte Job
273kb
Download
Kursus Nr. 42730 Introduktion Til Foerstehjaelp Paa Jobbet
280kb
Download
47076 Udvikling Af Sikkerhedskultur I Industrien
322kb
Download

Udvikling af produktions[-]grupper

Overalt på arbejdsmarkedet ændres den måde arbejdet ledes og fordels på, og nye produktionsformer medfører ændringer i ansvar og kompetencer.
For at imødegå de nye arbejdsformer tilbyder vi kurser hvor du som medarbejder kan lære at etablere og organisere selvstyrende grupper og anvende tavlemøder som en vigtig del af planlægningen af det daglige arbejde. 

Desuden bliver kommunikation i teamet et vigtigt element og teambuilding en måde at skabe en højtydende arbejdsgruppe, hvor videndeling er en selvfølge. Derudover kan du med en grundlæggende forretningsforståelse bidrage til en øget forståelse for virksomhedens prioriteringer og med en viden omkring hvordan man skaber værdibaserede arbejdspladser kan du virke som kultur- og værdiformidler. 

 • 40655 Selvevaluering i praksis - 2 dage
 • 45368 Værdibaserede arbejdspladser - 2 dage
 • 45369 Videndeling og læring for medarbejdere - 3 dage

Tilmelding

Lean 40655 Selvevaluering I Praksis (1)
244kb
Download
Med.Udv. 45368 Værdibaserede Arbejdspladser
171kb
Download
Med.Udv. 45369 Videndeling Og Læring For Medarbejdere
172kb
Download

IT & Digitalisering

Kurserne i IT og digitalisering giver kompetencer til at forstå og arbejde med digital styring og dokumentation i produktionen.

 • 43982 Statistik for operatører - 1 dag
 • 45361 IT & produktionsstyring for medarbejdere - 5 dage
 • 48238 Produktionsgruppers udarbejdelse af ESOP - 2 dage
 • 48562 Anvendelse af produktionsdata - 3 dage

Tilmelding

IT 45361 IT Og Produktionsstyring For Medarbejdere (1)
386kb
Download
Lean 43982 Statistik For Operatoerer (1)
244kb
Download
48238 Produktionsgruppers Udarbejdelse Af Esop (1)
300kb
Download
48562 Anvendelse Af Produktionsdata
435kb
Download

Miljø og energi

Mange virksomheder har sat miljøhensyn højt på dagsordenen. 
Kurserne indenfor dette område lærer dig bl.a. om miljøbelastninger og det lokale og globale miljø. Desuden får du en viden omkring miljø- og energimæssige forhold og lærer at håndtere en miljø- og energimæssig optimering af en given produktion.

Endvidere får du kendskab til de til enhver tid gældende miljøstandarder DS, EMAS, ISO og AT. Desuden bliver du i stand til at deltage i operationel miljøstyring.

Der er i øjeblikket ingen udbudte fag.

Tilmelding

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Kontakt Kompetencegruppen

Snak med os om kurserne og hør mere om dine muligheder.
Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Hanne Kirk
Hanne Kirk
Uddannelseskonsulent HK@ucrs.dk Mobil: 40162728
Billede af Bjarne Wølch Rasmussen
Bjarne Wølch Rasmussen
Virksomhedskonsulent BW@ucrs.dk Mobil: 61616643
Billede af Claus A. Nielsen
Claus A. Nielsen
Afdelingsleder CN@ucrs.dk Mobil: 61227443