uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Udvid dine kompetencer indenfor IT og gør dig selv mere attraktiv på arbejdsmarkedet - både for din nuværende, men også fremtidige arbejdsplads.

Kompetencegruppen har et bredt udvalg af spændende IT kurser, der går i dybden med det DU har behov for at lære. Du kan vælge et enkelt kursus, eller du kan skræddersy dine kurser, så det hænger sammen med de arbejdsopgaver du sidder med, eller gerne vil dygtiggøre dig indenfor.

Opdater din viden og dine kompetencer.

Som medarbejder eller ledig er behovet for opdatering af kompetencer altid aktuelt.

Hos Kompetencegruppen kan du deltage på it-kurser og blive bedre til bl.a. regneark, få grundlæggende - og udvidet - viden om Microsofts programmer, lære at redigere billeder eller noget helt fjerde.

På vores åbne værksted har du muligheden for at arbejde med mange forskellige programmer. Vores dygtige IT instruktører giver dig en masse tips og tricks med hjem, som er nyttige redskaber i din hverdag ved computeren. Med et IT kursus, der passer til dig, får du opdateret din viden og dine kompetencer.

Nyttige redskaber til hverdagen.

Vi har en bred vifte af kurser og tilbyder hele tiden nye, så vi altid er i stand til både at opkvalificere og uddanne ledige, samt videreuddanne ansatte og opkvalificere en lang række virksomheder.
Vi tilbyder kurser på et helt lavpraktisk basisniveau for dig, som måske enten ikke har brugt computeren så meget, eller blot gerne vil have styr på de helt grundlæggende ting, og vi tilbyder videregående kurser for dig, som har styr på det grundlæggende, men har brug for mere viden og flere redskaber at gøre med i hverdagen.

Læs mere om vores udbud af IT kurser herunder

40080 IKV i AMU - Individuel KompetenceVurdering

Få papir på det, du allerede kan. Gratis - men del af 6 ugers selvvalg.

Varighed
1/2 til 5 dage

Deltager betaling
Gratis

Fuld betaling
2601,75 kr.

På Åbent it kan du få testet og vurderet din viden i forhold til det, du allerede kan på it-området. Det kalder vi Individuel KompetenceVurdering (IKV) indenfor arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).

 

Hvad får du?

Har du for eksempel allerede viden om tekstbehandling, regneark eller databaser, kan du tage en test. Består du testen, får du et uddannelsesbevis eller et kompetencebevis og en AMU-uddannelsesplan med forslag til efteruddannelse, så du målrettet kan løfte dine kompetencer i forhold til din jobsituation.

 

Hvem kan deltage?

Alle kan deltage. Hvis din uddannelse ikke overstiger en erhvervsuddannelse eller et sidestillet niveau, kan du søge om VEU-godtgørelse. Satsen er kr. 679,20 pr. kursusdag pt. 2017 priser.

 

Praktiske oplysninger

Testen tages på en erhvervsskole - alternativt i virksomheden, hvis dette aftales.
Ved KompetenceGruppen, Skjern aftales tid med Aase Rahbek på tlf. 9680 1516 eller e-mail: aar@ucrs.dk

 

Pris

IKV er gratis for deltagere indenfor målgruppen. Hvis du er ledig, er det en del af dine 6 ugers selvvalg.

 

Tilmelding

 

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1234,30 kr

Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder.
Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper.
Deltageren kender forskellige program– og filtyper. 

Tilmelding

47216 Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem

Varighed
3 dage

Deltager betaling
558 kr.

Fuld betaling
1741,45 kr.

Deltageren kan anvende tastaturet effektivt og rationelt i jobfunktioner, hvori der indgår læse og lyttefunktioner til brug for indtastninger af danske og udenlandske tekster. Deltageren kan foretage hensigtsmæssig tekstopstilling og foretage tekstindtastning med en høj grad af fejlfrihed med henblik på at spare tid på bl.a. korrekturlæsning.

Tilmelding

47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1172,70 kr.

Deltageren kan benytte basisfunktioner i tekstbehandling til indskrivning og formatering af mindre tekster som f.eks. breve og opslag samt anvende redigeringsfaciliteter til f.eks sletning, flytning og kopiering af tekst. Endvidere kan deltageren definere enkel sideopsætning, herunder f.eks. margener og sidenummerering samt anvende tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og hjælpefunktion.
Ved hjælp af programmets tabelfunktion kan deltageren desuden oprette enkle skemaer og opstillinger i form af f.eks. prislister og notater.

Tilmelding

47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
727,15 kr.

Deltageren kan inden for rammerne af tekstbehandlingsprogrammets muligheder indsætte, placere og bearbejde billeder til f.eks. opslag, produktblade eller dokumentation samt indsætte og redigere programmets grafiske objekter, herunder f.eks. tekstbokse, figurer og diagrammer.
Endvidere kan deltageren anvende programmets tegneværktøjer til f.eks. oprettelse, formatering, rotation, spejlvending og gruppering af objekter.

Tilmelding

44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
727,15 kr.

Deltageren kan oprette og anvende standardiseringsfunktioner f.eks. enkle typografier og skabeloner til at gøre virksomhedens interne og eksterne dokumenter ensartede. Deltageren har kendskab til tekstbehandlingssystemets forskellige layoutmæssige virkemidler.

Tilmelding

47215 Opstillinger og layout i tekst

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1234,30 kr.

Deltageren kan anvende elektronisk masseproduktionsfunktioner ved udarbejdelse af adresselister og labels i forbindelse med udsendelse af virksomhedens dokumenter, f.eks. breve og e-mails.
Deltageren kan selvstændigt vurdere anvendelsen af masseproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter sat i forhold til en tidsmæssig gevinst ved at anvende funktionen frem for manuel udførelse. 

Tilmelding

44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
727,15

Deltageren kan anvende elektronisk masseproduktionsfunktioner ved udarbejdelse af adresselister og labels i forbindelse med udsendelse af virksomhedens dokumenter, f.eks. breve og e-mails.
Deltageren kan selvstændigt vurdere anvendelsen af masseproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter sat i forhold til en tidsmæssig gevinst ved at anvende funktionen frem for manuel udførelse.

Tilmelding

47214 Håndtering og strukturering af længere tekster

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
696,35 kr.

Deltageren kan skabe overblik over og struktur på længere tekster som f.eks. rapporter, håndbøger og vejledninger ved hjælp af typografier til f.eks. overskriftsformatering og nummerering samt navigere i tekster ved hjælp af forskellige dokumentvisninger. Endvidere kan deltageren i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter på flere sider definere sideopsætning, herunder sidehoved og -fod samt oprette f.eks. forside, indholdsfortegnelse, stikord register, fodnoter, hyperlinks, bogmærker og krydshenvisninger.
Forudsætter deltagelse på ”Indskrivning og formatering af mindre tekster” eller tilsvarende.

Tilmelding

40022 Effektive, individuelle brugerflader

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
727,15 kr.

Deltageren kan tilpasse programmets menuer, værktøjslinier og skabeloner efter den opgave, der skal løses. Kan indstille programmet således, at relevante funktioner er let tilgængelige, når der f.eks. Udarbejdes nyhedsbreve, rapporter m.v. Forudsætter deltagelse på ”Indskrivning og formatering af mindre tekster”, ”Brug af grafik”, ”Grafiske virkemidler” samt ”Standardisering af virksomhedens dokumenter” eller tilsvarende.

40776 Samarbejde om dokumenter

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
696,35 kr.

Deltageren kan samarbejde elektronisk ved skrivning af dokumenter. Deltageren kan arbejde med: Korrekturværktøjer, versionsstyring f.eks ved udarbejdelse af referater, håndbøger, beskrivelser samt andre dokumenter, hvor der samarbejdes om færdiggørelsen.

Tilmelding

40775 Dynamiske beregninger og diagrammer i tekstbehandling

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
696,35 kr.

Deltageren kan udnytte funktionaliteten i tilknyttede applikationer på en hensigtsmæssig måde og derved opnå en mere rationel opgaveløsning. Derudover kan deltageren indsætte f.eks. kald til moduler med beregninger og diagrammer i et givet tekstdokument.

Tilmelding

47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1172,70 kr.

Deltageren kan til varetagelse af sin jobfunktion oprette et regneark og redigere i et eksisterende regneark og vurdere konsekvenserne af dette.
Deltageren kan formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og udforme diagrammer samt anvende enkle formler. Deltageren har viden om regnearkets anvendelsesmuligheder til at understøtte det daglige arbejde med eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser.

Tilmelding

44346 Design og automatisering af regneark

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1234,30

Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark, således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.
Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.

Tilmelding

40754 Anvendelse af pivottabeller

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
185 kr.

Fuld betaling
696,35 kr.

Deltageren kan analysere store datamængder ved hjælp af pivottabeller f.eks. statistikker, interaktive rapporter, analyse af data fra økonomiprogram.
Deltageren kan præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer. 

Tilmelding

40748 Anvendelse af store datamængder i regneark

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
696,35 kr.

Deltageren lærer at håndtere store datamængder f.eks. ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer. Deltageren lærer desuden at foretage hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre. F.eks. anvendelse af låste celler, makroer og modeller. Deltageren lærer også at udtrække oplysninger til viderebearbejdning, f.eks. takstberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker.

Tilmelding

40750 Præsentation af tal i regneark

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
696,35 kr.

Deltageren kan efter kurset udvælge relevante data til præsentation. Afhængig af opgavens karakter kan deltageren anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling f.eks. i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg.

Tilmelding

41371 Anvendelse af regneark til statistik

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
696,35 kr.

Deltageren kan på et grundlæggende niveau anvende statistiske funktioner i et regnearksprogram i forbindelse med præsentation af virksomhedens data og arbejdsopgaver, såsom rapportering, fremlæggelse af budgetter og regnskaber, statistikker, analyser, interne og eksterne undersøgelser af fx medarbejder- eller kundetilfredshed, omkostningsopgørelser og lignende.Deltageren kan efter kurset opstille udtræk af virksomhedens data, fx for omsætning, omkostninger eller varepriser, og derved medvirke til at synliggøre forhold, der har særlig interesse for virksomheden. 

Tilmelding

46489 Informations[-]søgning på internettet & 46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug

Varighed
46489: 1 dag
46491: 1 dag

Deltagerbetaling
46489: 186 kr.
46491: 186 kr.

Fuld betaling
46489: 727,15 kr.
46491: 727,15 kr.

46489:
Deltageren kan hurtigt og rationelt søge informationer på internettet i forbindelse med udførelse af sin jobfunktion i faglærte og ufaglærte job. Herunder kan deltageren oprette hensigtsmæssige søgekriterier for at udvide eller indsnævre søgningen afhængig af den arbejdsopgave, som deltageren skal løse.
Deltageren har forståelse for og indsigt i internettets aktualitet og centrale betydning som informationskilde for virksomheden f.eks. ved søgning af regler og bekendtgørelser både nationale og internationale, som har betydning for virksomhedens virke.

46491:
Deltageren kan udvælge pålidelige og lovlige materialer fra internettet i forbindelse med udførelse af sin jobfunktion i faglærte og ufaglærte job. F.eks. kan deltageren hente statistikker, prislister eller tekst og grafik, som skal indarbejdes i projekt- og analysearbejde. Deltageren kan downloade jobrelevante informationer f.eks. programmer, videoer eller formularer, der understøtter arbejdsopgaven som deltageren skal løse.. Endvidere har deltageren viden om loven om ophavsret, og hvilket mulighedsrum der giver i forhold til udvælgelse og anvendelse af materiale hentet fra internettet.

Tilmelding

47293 E-mail til jobbrug

Varighed
2 dag

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1234,30

Deltageren kan til varetagelse af sin jobfunktion kommunikere elektronisk ved hjælp af bl.a. e-mail, nyhedsgrupper og anden on-line kommunikation. Deltageren har viden om, hvorledes et kommunikationsnetværk er opbygget, både internt i en virksomhed og ekstern i forhold til omverdenen. 

Tilmelding

40749 Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystemer

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
696,35

Deltageren kan effektivt og hensigtsmæssigt håndtere daglige kommunikationsrutiner gennem anvendelse af e-mails f.eks. automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af e-mails. Deltageren kan sikre møde– og aftaleaktiviteter gennem anvendelse af kalendersystemet. F.eks. håndtering af flere kalendere, udgivelse af kalendere og mødeplanlægning. Deltageren kan følge egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved hjælp af opgavestyring - f.eks. påmindelser, organisering og deling.

Tilmelding

44337 Oprettelse af database til jobbrug

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1234,30 kr.

Deltageren kan til udførelse af sin jobfunktion og på baggrund af virksomhedens behov oprette en enkel relationsdatabase, f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger. Deltageren kan oprette tabeller og lave forespørgsler. Deltageren kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssig.

Tilmelding

44340 Oprette brugerflader og udskrifter i database

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1234,30 kr.

Deltageren kan udforme brugervenlige skærmbilleder og hensigtsmæssige udskrifter. Deltageren kan integrere data fra databasen med andre programmer, f.eks. andre datakilder, regneark og tekstbehandling. Deltageren kan udforme brugerfladen, så fejlindtastninger minimeres og brugeren af databasen får en optimal arbejdssituation.

Tilmelding

44361 DeskTop Publishing i virksomheden Publisher og Adobe InDesign anvendes

Varighed
3 dage

Deltagerbetaling
558 kr.

Fuld betaling
1741,45 kr.

Deltageren kan opstille virksomhedens brochurer, præsentationsmateriale og andre dokumenter med de grafiske virkemidler, der er i et dtp-program. Deltageren kan vurdere, hvilke værktøjer der bedst egner sig til en given opgave. Deltageren kan arbejde helhedsorienteret fra skitse til færdigt produkt. Deltageren har kendskab til forskelle mellem prepress-opgaver og egentlige kontoropgaver. Microsoft Publisher og Adobe InDesign anvendes.

Tilmelding

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
248 kr.

Fuld betaling
1234,30

Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer.
Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

Tilmelding

45565 Brug af PC på arbejdspladsen

Varighed
3 dage

Deltagerbetaling
558 kr.

Fuld betaling
1741,45 kr.

Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale drev som fra netværksdrev samt anvende et installeret antivirus-program. Deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og –faglig viden i forbindelse med kommuni-kationen med virksomhedens it-support-funktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder.

Tilmelding

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1234,30 kr.

Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af virksomhedens it-system anvende gængse metoder til håndtering, indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens over-ordnede dataflow. Deltageren kan håndtere data efter gældende regler og lovgivning, og kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke gyldige data. 

Tilmelding

45859 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion. PhotoFiltre og Photoshop anvendes

Varighed 
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1234,30 kr.

Deltageren kan på et grundlæggende niveau redigere digitale billeder ved udførelse af arbejdsopgaver, hvor der benyttes digitale billeder som dokumentation. Deltageren kan på simpel måde foretage billedredigering til brug for opgaver såsom sagsdokumentation, teknisk dokumen-tation, præsentationsmateriale til salg, hjemmeside og produktblade, instruktion og undervisning samt e-handel. Deltageren kan klargøre digitale billeder til udgivelse i digitale formater og på print. Photofiltre og Adobe Photoshop anvendes.

Tilmelding

45965, 47381, 45963 Registrering af bilag og udarbejdelse af kasserapport

Varighed
5 dage

Deltagerbetaling
620 kr.

Fuld betaling
3041,75 kr.

Deltageren skal opnå viden om årsregnskabet som udgangspunkt for anvendelsen af principper for debitering og kreditering. Deltageren opnår forståelse for grundbilagets betydning for registrering af data. Deltageren opnår sikkerhed i kontering af enkle posteringer i forbindelse med køb og salg af varer og almindeligt forekommende omkostningsposter, køb af inventar samt privatforbrug. De almindeligste momsregler gennemgås. Deltageren lærer at udarbejde kasserapporter. Deltageren lærer at afstemme likvide beholdninger og at konstatere kassedifferencer og postere disse. Endeligt lærer deltageren at afslutte og afstemme
kasserapporten. Deltageren opnår sikkerhed i at udarbejde en kasserapport med modkonti. Der arbejdes i økonomistyringsprogrammet Microsoft Dynamics C5.

 

*BEMÆRK FØLGENDE (ang. regnskabskurser)
Kurserne er som udgangspunkt gratis for ledige med 6 ugers selvvalgt uddannelse. For beskæftigede er DELTAGERBETALING for personer med et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse og FULD BETALING er deltagerbetalingen for personer med en videregående uddannelse.

Tilmelding

45967, 47382, 45969 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift mm.

Varighed 
6 dage

Deltagerbetaling
744 kr.

Fuld betaling
3518,10 kr.

Deltagerne skal opnå viden om forskellige metoder for registrering, eksempelvis kasserapport, kontoskitser og konteringsark. Deltagerne skal ligeledes opnå sikkerhed i bogføring i et økonomistyringsprogram. De får færdigheder i at kunne bogføre lønudbetaling, herunder tilbageholdt A-skat, ATP, AM-bidrag mm. Desuden skal deltagerne opnå viden om afregning til offentlige myndigheder, kontantrabatter, køb og salg af inventar, afskrivning af inventar samt tab på
debitorer.

*BEMÆRK FØLGENDE (ang. regnskabskurser)
Kurserne er som udgangspunkt gratis for ledige med 6 ugers selvvalgt uddannelse. For beskæftigede er DELTAGERBETALING for personer med et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse og FULD BETALING er deltagerbetalingen for personer med en videregående uddannelse.

Tilmelding

45960, 45962 Anvendelse af kontoplaner

Varighed 
4 dage

Deltagerbetaling
496 kr.

Fuld betaling
2345,40 kr.

Deltagerne skal opnå viden om kontoplanens anvendelsesmuligheder som styringsredskab. De skal opnå viden om regnskab med køb og salg af biler, deres driftsomkostninger og drift af ejendom i handelsvirksomheder, der anvender en artsopdelt kontoplan. Desuden skal deltagerne opnå viden om registrering af varestrømmen i produktionsvirksomheder.

*BEMÆRK FØLGENDE (ang. regnskabskurser)
Kurserne er som udgangspunkt gratis for ledige med 6 ugers selvvalgt uddannelse. For beskæftigede er DELTAGERBETALING for personer med et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse og FULD BETALING er deltagerbetalingen for personer med en videregående uddannelse.

Tilmelding

40007, 40008 Årsafslutning af bogholderiet

Varighed
4 dage

Deltagerbetaling
496 kr.

Fuld betaling
2345,40 kr.

Deltagerne skal opnå viden om momsafstemning, periodisering, fejlsøgning, afstemning af kasse, bank og giro, debitorer og kreditorer, fejlrettelse samt udarbejdelse af rettelsesbilag, brug af fejlkonti og foretage afslutning af regnskab samt oprette et nyt regnskab. De skal opnå viden om resultatopgørelse og balance med udgangspunkt i en saldobalance. De skal kunne udskrive relevante rapporter til løsning af nævnte opgaver, og de skal desuden opnå viden om forskellige ejerformer, samt overskudsfordelingen i et I/S, ApS og A/S.

*BEMÆRK FØLGENDE (ang. regnskabskurser)
Kurserne er som udgangspunkt gratis for ledige med 6 ugers selvvalgt uddannelse. For beskæftigede er DELTAGERBETALING for personer med et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse og FULD BETALING er deltagerbetalingen for personer med en videregående uddannelse.

Tilmelding

45961, 45964, 45958, Debitor, kreditor og lagerstyring

Varighed
5 dage

Deltagerbetaling
744 kr.

Fuld betaling
3738,10 kr.

Deltagerne skal opnå viden om likviditetsstyring, beregne omsætningshastigheder på varelagre, varedebitorer og varekreditorer samt beregne den gennemsnitlige lagertid, kredittid og skylddage. 
De opnår viden om sammenhængen mellem kartotekerne, lager, debitor og kreditor med det samlede finansbogføringssystem.

*BEMÆRK FØLGENDE (ang. regnskabskurser)
Kurserne er som udgangspunkt gratis for ledige med 6 ugers selvvalgt uddannelse. For beskæftigede er DELTAGERBETALING for personer med et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse og FULD BETALING er deltagerbetalingen for personer med en videregående uddannelse.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Kontakt Kompetencegruppen

Snak med os om kurserne og hør mere om dine muligheder. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Hanne Kirk
Hanne Kirk
Uddannelseskonsulent HK@ucrs.dk Mobil: 40162728
Billede af Claus A. Nielsen
Claus A. Nielsen
Afdelingsleder CN@ucrs.dk Mobil: 61227443
Billede af Bjarne Wølch Rasmussen
Bjarne Wølch Rasmussen
Virksomhedskonsulent BW@ucrs.dk Mobil: 61616643