uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Uddannelse koblet med læring på jobbet er de vigtigste inspirations kilder til udvikling af lederkompetencer.

Vores lederuddannelser er derfor alle tilrettelagt som udviklingsforløb, der:

 • Kobler teori og praksis
 • Lægger vægt på ledelse som faglighed
 • Er modulopbyggede
 • Er kompetencegivende

Hos Kompetencegruppen kan du vælge mellem enkeltstående kurser, skræddersyede kursusforløb eller hele den grundlæggende lederuddannelse.

Uddannelserne giver dig et godt indblik i en vifte af de vigtigste HR- og ledelsesværktøjer og mulighed for at afprøve det lærte i din egen virksomhed/organisation. Din evne til at håndtere de daglige opgaver og udfordringer bliver større, og samarbejdet med de øvrige deltagere giver dig et godt netværk, der kan have stor betydning for din videre personlige, faglige og karrieremæssige udvikling.

Læs mere om vores udbud af HR & Lederkurser herunder

HR- og lederuddannelser

 • Den Grundlæggende Lederuddannelse - 13 dage
 • Den Grundlæggende HR-uddannelse - 10 dage
 • Den Grundlæggende Projektlederuddannelse - 9 dage
 • Akademiuddannelser 

Tilmelding

Den grundlæggende lederuddannelse
852kb
Download
Den Grundlæggende HR-uddannelse
839kb
Download
Den Grundlæggende HR-uddannelse
3mb
Download
Den Grundlæggende Projektlederuddannelse
0kb
Download
Brochure Den Grundlæggende Projektlederuddannelse
1mb
Download
Akademiuddannelser på Innovest
167kb
Download
40446 Gennemførelse Af Personalesamtaler
145kb
Download
40448 Salgsledelse
186kb
Download
40593 Lederens Projektplanlægning
145kb
Download
40594 Projektledelse
144kb
Download
40653 Lederens Rekrutteringsværktøjer
102kb
Download
42833 Anerkendende Ledelse
144kb
Download
43572 Ledelse Af Forandringsprocesser
145kb
Download
43573 Ledelse F Teams Produktionsgrupper
302kb
Download
43575 Lederens Forhandlingsteknik
188kb
Download
44568 Lederens Ressourceoptimering
302kb
Download
44633 Coaching Som Ledelsesværktøj
346kb
Download
47471 Lederens Værktøjer Til At Udvikle Ledertalenter (3)
227kb
Download
47472 Ledelse Af Innovationsprocesser
227kb
Download
47626 Budget Som Ledelsesværktøj
205kb
Download
47627 Nøgletal Og Kalkulationer Som Ledelsesværktøj
224kb
Download
47628 Tolkning Af Årsregnskab Som Ledelsesværktøj
224kb
Download
47750 Medarbejderinvolvering I Ledelse
204kb
Download
47751 Kommunikation Som Ledelsesværktøj
204kb
Download
47752 Lederens Konflikthåndtering Og Vanskelige Samtaler
204kb
Download
47753 Ledelse Og Samarbejde
204kb
Download
47754 Mødeledelse
203kb
Download
47755 Anvendelse Af Situationsbestemt Ledelse
203kb
Download
49441 Arbejdsmiljøledelse
244kb
Download
49442 Lederens Værktøjer Til At Forebygge Stress
247kb
Download
49444 Lederens Redskaber Til Kompetenceudvikling
433kb
Download
49445 Projektledelse
531kb
Download
49446 Økonomi Og Databehandling For Ledere
565kb
Download
49446A Budget Som Ledelsesværktøj
441kb
Download
49446B Tolkning Af Årsregnskab Som Ledelsesværktøj
518kb
Download
49446C Nøjletal Og Kalkulationer Som Ledelsesværktøj
421kb
Download

Coaching af ledere

KompetenceGruppen tilbyder ledere coaching som et redskab til at undersøtte f.eks. lederudvikling, medarbejderudvikling, problemløsning og internt samarbejde i virksomheden.

Coaching er en måde at arbejde med mennesker på,  som gør dem mere kompetente og tilfredse, så de bliver i stand til i større grad at bidrage til deres arbejdsplads og opfatte deres egen indsats som meningsfyldt.

Coaching er et tidsbegrænset projekt, der foregår mellem to partnere. Via et aftalt og konstruktivt forløb af samtaler forsøger coachen og den coachede i fællesskab at finde ressourcer hos den coachede til at håndtere en konkret udfordring eller en ønsket udvikling.

En coachingsamtale er anderledes end en traditionel samtale. Coachen sætter en proces i gang hos den, der skal coaches, således at personen maksimalt udnytter sine egne evner, selv finder løsninger og hele tiden arbejder efter sine egne målsætninger. Coachen kan betragtes som en neutral sparringspartner, der stiller spørgsmål, udfordrer og hjælper til reflektion.

Coaching adskiller sig også fra andre samtaler ved at have en tydelig struktur. Der er en form for "opskrift" på, hvordan man taler sammen, og der er et klart formål med samtalen: Den coachede skal blive klogere på sine egne handlemuligheder og evner i forhold til problemer og udfordringer.

 

KompetenceGruppen benytter følgende 4-fase-model til effektiv coaching af ledere: 

 • Fastsættelse af mål
 • Realitetstjek
 • Alternative strategier og handlemuligheder
 • Planlægning

Coaching kan gavne såvel dig som leder, dine medarbejdere og din virksomhed.

Vil du høre mere om mulighederne for et coachingforløb, er du velkommen til at kontakte

 • Virksomhedskonsulent Bjarne Wølch Rasmussen BW@ucrs.dk eller
 • Kursussekretær Aase Rahbek på tlf. 96 80 15 16 eller AAR@ucrs.dk 

ligesom vi gerne aflægger et uforpligtende besøg i din virksomhed.

Ekstern HR-konsulent

En virksomheds HR-funktion har typisk til opgave at bidrage til virksomhedens effektivitet og fleksibilitet, samtidig med at der skabes udfoldelses- og udviklingsmuligheder for den enkelte leder og medarbejder.

Den absolut vigtigste opgave for en HR-funktion er sædvanligvis at understøtte de ledere, der har det daglige ansvar for ledelse og udvikling af de menneskelige ressourcer. Dette kan finde sted i form af f.eks. dialogmøder, coaching, træning og daglig sparring samt ved at stille viden og ressourcer til rådighed.

Hvis I ikke i jeres virksomhed har en egentlig HR-funktion, og I måske samtidig har svært ved at finde tid og ressourcer nok til arbejdet med kvaliteten af ledere og medarbejdere, kan det være en løsning at trække på en HR-konsulent fra KompetenceGruppen.

En HR-konsulent fra KompetenceGruppen kan efter behov og på timebasis fungere som rådgiver, sparringspartner eller som udførende, f.eks. i forhold til opgaver såsom:

 • Rekruttering
 • Introduktion af nye medarbejdere
 • Kompetenceudvikling og uddannelse
 • Udarbejdelse af politikker, personalehåndbog m.m.
 • Opbygning og implementering af samtalesystem (MUS)
 • Medarbejdertilfredshedsundersøgelse
 • Lederevaluering
 • Coaching af ledere og medarbejdere
 • Konflikthåndtering
   

På baggrund af en gratis og uforpligtende snak om jeres mål og ønsker på HR-området finder vi i fællesskab en samarbejdsmodel, som er effektiv og matcher jeres behov.

Vil du høre mere om, hvad du og din virksomhed på HR-området kan få ud af et samarbejde med KompetenceGruppen, er du velkommen til at kontakte virksomhedskonsulent Bjarne Wølch Rasmussen (e-mail BW@ucrs.dk, tlf. 6161 6643) eller kursussekretær Aase Rahbek (e-mail AAR@ucrs.dk, tlf. 9680 1516).

DiSC personProfil

En DiSC PersonProfil er et solidt, gennemtænkt og letforståeligt værktøj, der beskriver et menneskes psykologiske drivkræfter og forklarer, hvorfor vi handler som vi gør i forskellige
 situationer. Værktøjet er let at forstå og anvende i praksis og dermed særdeles brugbart for alle, der har interesse i at lære mere om sig selv, andre mennesker og samspillet med dem. 
DiSC PersonProfilen er personlig, dvs. man udfylder sin egen profil og får en personlig skriftlig og mundtlig tilbagemelding.
Der findes ikke nogen ”bedste” DiSC PersonProfil, og DiSC PersonProfilen er ikke en test, men en analyse, hvor man via en spørgeramme føres gennem en proces og får en god og professionel tilbagemelding. 

DiSC PersonProfiler anvendes med stor succes på verdensplan i tusindvis af organisationer i alle størrelser – både i privat og offentligt regi. DiSC PersonProfiler giver en grundig indsigt i menneskers forskellige psykologiske drivkræfter og forklarer, hvorfor vi handler som vi gør i forskellige situationer.
Når man først har lært om sin egen adfærd og erkendt og accepteret, hvordan den påvirker andre, kan man begynde at forholde sig til, om ens adfærd er effektiv og hensigtsmæssig i forhold til forskellige situationer og relationer – og man kan udvikle adfærden, så man får skabt endnu bedre samarbejde, kommunikation, trivsel og effektivitet.
DiSC PersonProfiler kan skabe stor effekt, når et team eller en afdeling vil lære hinandens styrker og udviklingsområder bedre at kende og skabe fundament for dialog om, hvor udfordringerne er. Her kan KompetenceGruppen tilbyde f.eks. en hel dag, hvor afdelingen/teamet arbejder med forskellige samarbejdsøvelser og sætter dem i spil i forhold til DiSC PersonProfilerne. 

Den enkeltes udbytte:

• Øget bevidsthed om egne og andres motivationsfaktorer
• Indsigt i egne og andres adfærdsmønstre
• Større forståelse for styrker og svagheder ved egen adfærd i forhold til andre og i forhold til opgaver/udfordringer 
• Større forståelse for andre mennesker
• Råd til hvilken adfærd, der med fordel kan udvikles
• Forbedret samarbejde og kommunikation med andre mennesker 

Afdelingens/teamets udbytte:

• Et fælles sprog om adfærd
• Forbedret kommunikation
• Bedre udnyttelse af afdelingens/teamets ressourcer
• Forbedret arbejdsmiljø 

Målgruppe

Alle med interesse i egen og andre menneskers adfærd. Der kræves ingen særlige forudsætninger. 

Koncepter

KompetenceGruppen har konsulenter, der er certificerede i følgende koncepter:
• DiSC Classic
• DiSC Ledelse
• Everything DiSC Workplace

DiSC Classic udforsker personlig adfærd på fire dimensioner, giver mulighed for øget indsigt i personlige adfærdspræferencer og skaber fundament for dialog om styrker, udfordringer og udviklingsområder. DiSC Classic er en selvscorende profil, som er hurtig at udfylde, og rapporten er let at tilegne sig, reflektere over og huske – og den er let at omsætte til handling i hverdagens specifikke situationer og relationer. 

DiSC Ledelse giver med udgangspunkt i DiSC Classic ledere et grundigt kendskab til DiSC modellen. Lederne får værktøjer til at forstå egne styrker og udfordringer og til at udvikle egen ledelsesstil på områder som for eksempel motivation, kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering. 

Everything DiSC Workplace Profilen er det nyeste af værktøjerne og har fokus på otte forskellige adfærdsstile. Rapporten præsenterer blandt andet prioriteter i løsning af arbejdsopgaver og strategier til at skabe bedre samarbejdsrelationer til andre, herunder mulige udviklingsområder og konkrete handlingsplaner.

 

Yderligere information

Vil du høre mere om, hvad du og din organisation kan få ud af at anvende DiSC PersonProfilen i forbindelse med f.eks. personlig udvikling, teamudvikling, rekruttering eller lederudvikling, er du velkommen til at kontakte virksomhedskonsulent Bjarne Wølch Rasmussen BW@ucrs.dk, mobil 6161 6643 eller kursussekretær Aase Rahbek AAR@ucrs.dk, tlf. 9680 1516, ligesom en af vores konsulenter gerne aflægger et uforpligtende besøg i din virksomhed.

DISC Brochurer
534kb
Download
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Kontakt Kompetencegruppen

Snak med os om kurserne og hør mere om dine muligheder. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Bjarne Wølch Rasmussen
Bjarne Wølch Rasmussen
Virksomhedskonsulent BW@ucrs.dk Mobil: 61616643
Billede af Hanne Kirk
Hanne Kirk
Uddannelseskonsulent HK@ucrs.dk Mobil: 40162728
Billede af Claus A. Nielsen
Claus A. Nielsen
Afdelingsleder CN@ucrs.dk Mobil: 61227443