uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Hos Kompetencegruppen tilbyder vi ikke kun en bred vifte af kurser, men kan også sammensætte skræddersyede pakker med relevante kurser, som du og dine ansatte kan vælge imellem, så opkvalificeringen kan blive til gavn for både din medarbejder og din virksomhed.

Vores konsulenter kan hjælpe dig og din virksomhed med at få overblik over de forskellige tilskudsmuligheder der findes, så dine ansatte kan komme på kursus uden at det behøver at koste ret meget – måske kan det næsten blive gratis.

Vi er et team af erfarne konsulenter og undervisere med både teoretisk baggrund og flere års relevant erfaring fra stillinger i private og offentlige virksomheder. Vi hjælper dig med konsulentydelser og efteruddannelse af dine ansatte.

Se vores kurser nedenfor og kontakt os, hvis du er i tvivl og ønsker hjælp til at finde de rette kurser, eller til at skræddersy en pakke til din virksomhed.

HR & Ledelse

Få viden, værktøjer og et stærkt fagligt netværk.

HR- og lederuddannelser

 • Den Grundlæggende Lederuddannelse - 13 dage
 • Den Grundlæggende HR-uddannelse - 10 dage
 • Den Grundlæggende Projektlederuddannelse - 9 dage
 • Akademiuddannelser 

Tilmelding

Den grundlæggende lederuddannelse
852kb
Download
Den Grundlæggende HR-uddannelse
839kb
Download
Den Grundlæggende HR-uddannelse
3mb
Download
Den Grundlæggende Projektlederuddannelse
841kb
Download
Brochure Den Grundlæggende Projektlederuddannelse
1mb
Download
Akademiuddannelser på Innovest
167kb
Download
40446 Gennemførelse Af Personalesamtaler
145kb
Download
40448 Salgsledelse
186kb
Download
40593 Lederens Projektplanlægning
145kb
Download
40594 Projektledelse
144kb
Download
40653 Lederens Rekrutteringsværktøjer
102kb
Download
42833 Anerkendende Ledelse
144kb
Download
43572 Ledelse Af Forandringsprocesser
145kb
Download
43573 Ledelse F Teams Produktionsgrupper
302kb
Download
43575 Lederens Forhandlingsteknik
188kb
Download
44568 Lederens Ressourceoptimering
302kb
Download
44633 Coaching Som Ledelsesværktøj
346kb
Download
47471 Lederens Værktøjer Til At Udvikle Ledertalenter (3)
227kb
Download
47472 Ledelse Af Innovationsprocesser
227kb
Download
47626 Budget Som Ledelsesværktøj
205kb
Download
47627 Nøgletal Og Kalkulationer Som Ledelsesværktøj
224kb
Download
47628 Tolkning Af Årsregnskab Som Ledelsesværktøj
224kb
Download
47750 Medarbejderinvolvering I Ledelse
204kb
Download
47751 Kommunikation Som Ledelsesværktøj
204kb
Download
47752 Lederens Konflikthåndtering Og Vanskelige Samtaler
204kb
Download
47753 Ledelse Og Samarbejde
204kb
Download
47754 Mødeledelse
203kb
Download
47755 Anvendelse Af Situationsbestemt Ledelse
203kb
Download
49441 Arbejdsmiljøledelse
244kb
Download
49442 Lederens Værktøjer Til At Forebygge Stress
247kb
Download
49444 Lederens Redskaber Til Kompetenceudvikling
433kb
Download
49445 Projektledelse
531kb
Download
49446 Økonomi Og Databehandling For Ledere
565kb
Download
49446A Budget Som Ledelsesværktøj
441kb
Download
49446B Tolkning Af Årsregnskab Som Ledelsesværktøj
518kb
Download
49446C Nøjletal Og Kalkulationer Som Ledelsesværktøj
421kb
Download

Coaching af ledere

KompetenceGruppen tilbyder ledere coaching som et redskab til at undersøtte f.eks. lederudvikling, medarbejderudvikling, problemløsning og internt samarbejde i virksomheden.

Coaching er en måde at arbejde med mennesker på,  som gør dem mere kompetente og tilfredse, så de bliver i stand til i større grad at bidrage til deres arbejdsplads og opfatte deres egen indsats som meningsfyldt.

Coaching er et tidsbegrænset projekt, der foregår mellem to partnere. Via et aftalt og konstruktivt forløb af samtaler forsøger coachen og den coachede i fællesskab at finde ressourcer hos den coachede til at håndtere en konkret udfordring eller en ønsket udvikling.

En coachingsamtale er anderledes end en traditionel samtale. Coachen sætter en proces i gang hos den, der skal coaches, således at personen maksimalt udnytter sine egne evner, selv finder løsninger og hele tiden arbejder efter sine egne målsætninger. Coachen kan betragtes som en neutral sparringspartner, der stiller spørgsmål, udfordrer og hjælper til reflektion.

Coaching adskiller sig også fra andre samtaler ved at have en tydelig struktur. Der er en form for "opskrift" på, hvordan man taler sammen, og der er et klart formål med samtalen: Den coachede skal blive klogere på sine egne handlemuligheder og evner i forhold til problemer og udfordringer.

 

KompetenceGruppen benytter følgende 4-fase-model til effektiv coaching af ledere: 

 • Fastsættelse af mål
 • Realitetstjek
 • Alternative strategier og handlemuligheder
 • Planlægning

Coaching kan gavne såvel dig som leder, dine medarbejdere og din virksomhed.

Vil du høre mere om mulighederne for et coachingforløb, er du velkommen til at kontakte

 • Virksomhedskonsulent Bjarne Wølch Rasmussen BW@ucrs.dk eller
 • Kursussekretær Aase Rahbek på tlf. 96 80 15 16 eller AAR@ucrs.dk 

ligesom vi gerne aflægger et uforpligtende besøg i din virksomhed.

Ekstern HR-konsulent

En virksomheds HR-funktion har typisk til opgave at bidrage til virksomhedens effektivitet og fleksibilitet, samtidig med at der skabes udfoldelses- og udviklingsmuligheder for den enkelte leder og medarbejder.

Den absolut vigtigste opgave for en HR-funktion er sædvanligvis at understøtte de ledere, der har det daglige ansvar for ledelse og udvikling af de menneskelige ressourcer. Dette kan finde sted i form af f.eks. dialogmøder, coaching, træning og daglig sparring samt ved at stille viden og ressourcer til rådighed.

Hvis I ikke i jeres virksomhed har en egentlig HR-funktion, og I måske samtidig har svært ved at finde tid og ressourcer nok til arbejdet med kvaliteten af ledere og medarbejdere, kan det være en løsning at trække på en HR-konsulent fra KompetenceGruppen.

En HR-konsulent fra KompetenceGruppen kan efter behov og på timebasis fungere som rådgiver, sparringspartner eller som udførende, f.eks. i forhold til opgaver såsom:

 • Rekruttering
 • Introduktion af nye medarbejdere
 • Kompetenceudvikling og uddannelse
 • Udarbejdelse af politikker, personalehåndbog m.m.
 • Opbygning og implementering af samtalesystem (MUS)
 • Medarbejdertilfredshedsundersøgelse
 • Lederevaluering
 • Coaching af ledere og medarbejdere
 • Konflikthåndtering
   

På baggrund af en gratis og uforpligtende snak om jeres mål og ønsker på HR-området finder vi i fællesskab en samarbejdsmodel, som er effektiv og matcher jeres behov.

Vil du høre mere om, hvad du og din virksomhed på HR-området kan få ud af et samarbejde med KompetenceGruppen, er du velkommen til at kontakte virksomhedskonsulent Bjarne Wølch Rasmussen (e-mail BW@ucrs.dk, tlf. 6161 6643) eller kursussekretær Aase Rahbek (e-mail AAR@ucrs.dk, tlf. 9680 1516).

DiSC personProfil

En DiSC PersonProfil er et solidt, gennemtænkt og letforståeligt værktøj, der beskriver et menneskes psykologiske drivkræfter og forklarer, hvorfor vi handler som vi gør i forskellige
 situationer. Værktøjet er let at forstå og anvende i praksis og dermed særdeles brugbart for alle, der har interesse i at lære mere om sig selv, andre mennesker og samspillet med dem. 
DiSC PersonProfilen er personlig, dvs. man udfylder sin egen profil og får en personlig skriftlig og mundtlig tilbagemelding.
Der findes ikke nogen ”bedste” DiSC PersonProfil, og DiSC PersonProfilen er ikke en test, men en analyse, hvor man via en spørgeramme føres gennem en proces og får en god og professionel tilbagemelding. 

DiSC PersonProfiler anvendes med stor succes på verdensplan i tusindvis af organisationer i alle størrelser – både i privat og offentligt regi. DiSC PersonProfiler giver en grundig indsigt i menneskers forskellige psykologiske drivkræfter og forklarer, hvorfor vi handler som vi gør i forskellige situationer.
Når man først har lært om sin egen adfærd og erkendt og accepteret, hvordan den påvirker andre, kan man begynde at forholde sig til, om ens adfærd er effektiv og hensigtsmæssig i forhold til forskellige situationer og relationer – og man kan udvikle adfærden, så man får skabt endnu bedre samarbejde, kommunikation, trivsel og effektivitet.
DiSC PersonProfiler kan skabe stor effekt, når et team eller en afdeling vil lære hinandens styrker og udviklingsområder bedre at kende og skabe fundament for dialog om, hvor udfordringerne er. Her kan KompetenceGruppen tilbyde f.eks. en hel dag, hvor afdelingen/teamet arbejder med forskellige samarbejdsøvelser og sætter dem i spil i forhold til DiSC PersonProfilerne. 

Den enkeltes udbytte:

• Øget bevidsthed om egne og andres motivationsfaktorer
• Indsigt i egne og andres adfærdsmønstre
• Større forståelse for styrker og svagheder ved egen adfærd i forhold til andre og i forhold til opgaver/udfordringer 
• Større forståelse for andre mennesker
• Råd til hvilken adfærd, der med fordel kan udvikles
• Forbedret samarbejde og kommunikation med andre mennesker 

Afdelingens/teamets udbytte:

• Et fælles sprog om adfærd
• Forbedret kommunikation
• Bedre udnyttelse af afdelingens/teamets ressourcer
• Forbedret arbejdsmiljø 

Målgruppe

Alle med interesse i egen og andre menneskers adfærd. Der kræves ingen særlige forudsætninger. 

Koncepter

KompetenceGruppen har konsulenter, der er certificerede i følgende koncepter:
• DiSC Classic
• DiSC Ledelse
• Everything DiSC Workplace

DiSC Classic udforsker personlig adfærd på fire dimensioner, giver mulighed for øget indsigt i personlige adfærdspræferencer og skaber fundament for dialog om styrker, udfordringer og udviklingsområder. DiSC Classic er en selvscorende profil, som er hurtig at udfylde, og rapporten er let at tilegne sig, reflektere over og huske – og den er let at omsætte til handling i hverdagens specifikke situationer og relationer. 

DiSC Ledelse giver med udgangspunkt i DiSC Classic ledere et grundigt kendskab til DiSC modellen. Lederne får værktøjer til at forstå egne styrker og udfordringer og til at udvikle egen ledelsesstil på områder som for eksempel motivation, kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering. 

Everything DiSC Workplace Profilen er det nyeste af værktøjerne og har fokus på otte forskellige adfærdsstile. Rapporten præsenterer blandt andet prioriteter i løsning af arbejdsopgaver og strategier til at skabe bedre samarbejdsrelationer til andre, herunder mulige udviklingsområder og konkrete handlingsplaner.

 

Yderligere information

Vil du høre mere om, hvad du og din organisation kan få ud af at anvende DiSC PersonProfilen i forbindelse med f.eks. personlig udvikling, teamudvikling, rekruttering eller lederudvikling, er du velkommen til at kontakte virksomhedskonsulent Bjarne Wølch Rasmussen BW@ucrs.dk, mobil 6161 6643 eller kursussekretær Aase Rahbek AAR@ucrs.dk, tlf. 9680 1516, ligesom en af vores konsulenter gerne aflægger et uforpligtende besøg i din virksomhed.

DISC Brochurer
534kb
Download

IT 

Styrk IT kompetencerne i din virksomhed

IT / Regnskab

I KompetenceGruppens åbne IT-værksted i Skjern har du mulighed for at deltage i jobrettede uddannelsesforløb inden for IT og regnskab. 
Kurserne sigter alle på at gøre dig dygtigere til at varetage daglige arbejdsopgaver.
Som ledig med ret til jobrettet uddannelse har du mulighed for at vælge op til 30 dages uddannelse.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil have hjælp til at sammensætte et personligt uddannelsesforløb.

 • Grundlæggende it - pakke
 • Grundlæggende regnskab - pakke

Tilmelding

Grundlæggende It Pakke
479kb
Download
Grundlæggende Regnskab Pakke
579kb
Download

Svejsning

 • Forløb 52 Svejsning i bygninger og på distributionsledninger - Elektrode
 • Forløb 53 Svejsning i bygninger og på distributionsledninger - TIG
 • Forløb 77 MAG 135 - Begynder
 • Forløb 78 MAG 136 - Begynder
 • Forløb 79 Gas svejsning
 • Forløb 90 Lysbue - Begynder
 • Forløb 91 TIG - Begynder - let øvede
 • Forløb 92 TIG rustfri
 • Forløb 102 Lysbue - Certifikat niveau
 • Forløb 103 TIG - Certifikat niveau
 • Forløb 104 MAG 135 - Certifikat niveau
 • Forløb 105 MAG 136 - Certifikat niveau
 • Forløb 106 TIG-MIG tyndplade
 • Forløb 107 TIG-MIG sværplade
 • Forløb 108 Offshore rørpakke - øvede
 • Forløb 109 Fjernvarme - øvede

Tilmelding

109 Fjernvarme Øvede
450kb
Download
107 Tig Mig Sværplade
450kb
Download
106 Tig Mig Tyndplade
449kb
Download
108 Offshore Rørpakke Øvede
451kb
Download
105 Mag 136 Certifikat Niveau
452kb
Download
104 Mag 135 Certifikat Niveau
453kb
Download
102 Lysbue Certifikat Niveau
449kb
Download
103 Tig Certifikat Niveau
455kb
Download
91 Tig Begynder Let Øvede
460kb
Download
92 Tig Rustfri
461kb
Download
77 Mag 135 Begynder
459kb
Download
78 Mag 136 Begynder
461kb
Download
52 Svejsning I Bygninger Og På Distributionsledninger Elektrode
444kb
Download
53 Svejsning I Bygninger Og På Distributionsledninger TIG
459kb
Download
90 Lysbue Begynder
456kb
Download
79 Gas Svejsning
460kb
Download

Svejsning

Sammensæt svejsekurser efter ønske og behov

Lysbuesvejsning

 • 40086 Lysbuesvejsning, kantsøm plade-plade
 • 40087 Lysbuesvejsning, kantsøm plade-rør
 • 40088 Lysbuesvejsning, stumpsøm plade pos PA-PF
 • 40089 Lysbuesvejsning, -stumpsøm plade, alle pos.
 • 40090 Lysbuesvejsning, stumpsøm rør pos.PA-PC
 • 40091 Lysbuesvejsning, stumpsøm rør alle pos.
 • 44154 Lysbuesvejsning

Tilmelding

 

Svejser 40086 Lysbuesvejsning, Kantsoem Plade Plade
254kb
Download
Svejser 40087 Lysbuesvejsning, Kantsoem Plade Roer
254kb
Download
Svejser 40088 Lysbuesvejsning, Stumpsoen Plade Pos PA PF
254kb
Download
Svejser 40089 Lysbuesvejsning, Stumpsoem Plade, Alle Pos.
254kb
Download
Svejser 40090 Lysbuesvejsning, Stumpsoem Roer Pos.PA PC
269kb
Download
Svejser 40091 Lysbuesvejsning, Stumpsoem Roer Alle Pos.
254kb
Download
Svejser 44154 Lysbuesvejsning
249kb
Download

MAG-svejs

 • 40092 MAG-svejsning_kantsom_plade_plade_pr.135
 • 40093 MAG-svejsning kantsøm plade, rør pr.135
 • 40094 MAG-svejsning stumpsøm plade pos.PA-PF pr.135
 • 40095 MAG-svejsning stumpsøm plade, alle pos.pr.135
 • 40096 MAG-svejsning stumpsøm rør pos.PA-PC pr.135
 • 40097 MAG-svejsning stumpsøm rør alle pos.pr. 135
 • 40098 MAG-svejs-kants plade-plade pr. 136
 • 40099 MAG-svejs-kants plade-rør pr. 136
 • 40100 MAG-svejsning kants plade-plade pr.136
 • 40101 MAG-svejsning kants plade-plade pr.136
 • 40102 MAG-svejsning stumps rør pos PA-PC pr136
 • 40103 MAG-svejsning stumps rør alle pos pr 136
 • 44676 MAG-svejsning proces 135
 • 44691 MAG-svejsning af rustfri stål, svær plade P 135
 • 44692 MAG-svejsning af rustfri stål svær plade P 136
 • 44693 MAG-svejsning af stumpsømme, svær plade 136
 • 44694 MAG-svejsning af tyndplade proces 135
 • 48740 Reparationssvejsning
 • 48748 MAG-svejsning af rustfri stål proces 135 eller 136

Tilmelding

Svejser 44694 MAG Svejsning Af Tyndplade Proces 135
228kb
Download
Svejser 44693 MAG Svejsning Af Stumpsoemme, Svaer Plade 136
229kb
Download
Svejser 44692 MAG Svejsning Af Rustfri Staal Svaer Plade P 136
229kb
Download
Svejser 44676 MAG Svejsning Proces 135
262kb
Download
Svejser 40102 MAG Svejsning Stumps Roer Pos PA PC Pr136
328kb
Download
Svejser 40101 MAG Svejsning Kants Plade Plade Pr.136
328kb
Download
Svejser 40100 MAG Svejsning Kants Plade Plade Pr.136
251kb
Download
Svejser 40099 MAG Svejs Kants Plade Roer Pr 136
213kb
Download
Svejser 40097 MAG Svejsning Stumpsoem Roer Alle Pos.Pr. 135
251kb
Download
Svejser 40098 Mag SVEJS KANTS PLADE PLADE PR 136
408kb
Download
Svejser 40096 MAG Svejsning Stumpsoem Roer Pos.PA PC Pr.135
236kb
Download
Svejser 40095 MAG Svejsning Stumpsoem Plade, Alle Pos.Pr.135
265kb
Download
Svejser 40094 MAG Svejsning Stumpsoem Plade Pos.PA PF Pr.135
269kb
Download
Svejser 40093 MAG Svejsning Kantsoem Plade, Roer Pr.135
251kb
Download
Svejser 40092 MAG Svejsning Kantsom Plade Plade Pr.135
251kb
Download
Svejser 44691 MAG Svejsning Af Rustfri Staal, Svaer Plade P 135
229kb
Download

TIG-svejs

 • 40104 TIG-svejs-kants uleg plade-rør
 • 40105 TIG-svejs-stumps uleg.plade
 • 40107 TIG-svejs-stumps uleg.rør alle pos
 • 40108 TIG-svejs-kants rustfri plade-rør
 • 40109 TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade
 • 40110 TIG-svejs-stumps svær rustfri plade
 • 40114 Tig-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos.
 • 44451 TIG-svejsning
 • 44455 TIG og lysbuesvejsning af u- og lavtlegeret rør
 • 44462 TIG-svejsning af tyndere plade, aluminium
 • 44464 TIG-svejsning, Titanium
 • 46513 TIG-svejsning aluminium tynd pladekantsømme
 • 46514 TIG-svejsning aluminium svær pladekantsømme
 • 46515 TIG-svejsning aluminium tynd plade stumpsømme
 • 46516 TIG-svejsning aluminium svær plade stumpsømme
 • 47137 TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC
 • 47286 TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC
 • 47460 TIG-svejs-u-lavt legeret pl-pl
 • 47461 TIG-svejs-rustfrit stål kantsømme pl-pl PF
 • 47465 TIG-svejs-Rustfri-svært-rør-PA-PC
 • 48740 Reparationssvejsning
 • 48882 TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos

Tilmelding

Svejser 47465 TIG Svejs Rustfri Svaert Roer PA PC
330kb
Download
Svejser 47461 TIG Svejs Rustfrit Staal Kantsoemme Pl Pl PF
329kb
Download
Svejser 47460 TIG Svejs U Lavt Legeret Pl Pl
329kb
Download
Svejser 47286 TIG Svejs Stumps Tynd Rustfri Roer Pos PA PC
329kb
Download
Svejser 46516 TIG Svejsning Aluminium Svaer Plade Stumpsoemme
370kb
Download
Svejser 46515 TIG Svejsning Aluminium Tynd Plade Stumpsoemme
370kb
Download
Svejser 46514 TIG Svejsning Aluminium Svaer Pladekantsoemme
370kb
Download
Svejser 46513 TIG Svejsning Aluminium Tynd Pladekantsoemme
370kb
Download
Svejser 44462 TIG Svejsning Af Tyndere Plade, Aluminium
340kb
Download
Svejser 44451 TIG Svejsning
249kb
Download
Svejser 40114 Tig Svejs Stumps Svaer Rustfri Roer Alle Pos
415kb
Download
Svejser 40110 TIG Svejs Stumps Svaer Rustfri Plade
330kb
Download
Svejser 40109 TIG Svejs Stumps Tynd Rustfri Plade
330kb
Download
Svejser 40107 TIG Svejs Stumps Uleg.Roer Alle Pos.
329kb
Download
Svejser 40104 TIG Svejs Kants Uleg Plade Roer
332kb
Download
Svejser 40105 TIG Svejs Stumps Uleg.Plade
332kb
Download
Svejser 40108 TIG Svejs Kants Rustfri Plade Roer
329kb
Download
Svejser 44455 TIG Og Lysbuesvejsning Af U Og Lavtlegeret Roer
435kb
Download
Svejser 44464 TIG Svejsning, Titanium
350kb
Download
Svejser 47137 TIG Svejs Stumps Uleg Roer Pos PA PC
328kb
Download

Gassvejsning

 • 44724 Gassvejsning proces 311
 • 44725 MAG-Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311
 • 44726 Gassvejsning af stumpsømme - rør P 311, EN 287-1
 • 47463 Gassvejsning-kantsømme-plade-rør-alle-positioner

Tilmelding

MIG-svejsning

 • 45904 MIG-svejsning aluminium tynd plade kantsømme
 • 45905 MIG-svejsning aluminium svær plade kantsømme
 • 46511 MIG-svejsning aluminium tynd plade
 • 46512 MIG-svejsning aluminium svær plade stumpsømme
 • 47457 MIG-Svejsning aluminium svær pl-pl kantsømme PF
 • 47458 MIG-svejsning aluminium tynd plade stumpsømme PF
 • 47459 MIG-svejsning aluminium svær plade stumpsømme PF

Tilmelding

Svejser 47458 MIG Svejsning Aluminium Tynd Plade Stumpsoemme PF
370kb
Download
Svejser 47459 MIG Svejsning Aluminium Svaer Plade Stumpsoemme PF
370kb
Download
Svejser 46512 MIG Svejsning Aluminium Svaer Plade Stumpsoemme
370kb
Download
Svejser 47457 MIG Svejsning Aluminium Svaer Pl Pl Kantsoemme PF
370kb
Download
Svejser 46511 MIG Svejsning Aluminium Tynd Plade
370kb
Download
Svejser 45905 MIG Svejsning Aluminium Svaer Plade Kantsoemme
370kb
Download
Svejser 45904 MIG Svejsning Aluminium Tynd Plade Kantsoemme (1)
369kb
Download

Diverse svejsekurser

 • 44415 Flammeskæring-tildannelse af rør
 • 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning-termisk - Lovpligtig uddannelse
 • 45117 Materialelære, rustfri stål
 • 45118 Materialelære, stål
 • 45141 Brandforansaltninger v. gnistproducerende værktøj (Varmt arbejde)
 • 45635 Manuel flammeskæring
 • 45929 Pulversvejsning rør og plade - proces 121
 • 46981 Kvalitetsstyring af svejsearbejde
 • 48743 Pulversvejsning, Proces 121 i plade og rør
 • 48755 Grundlæggende bearbejdning før og efter svejsning

Tilmelding

Arbejdsmiljø Og Sikkerhed
4mb
Download
Svejser 45929 Pulversvejsning Roer Og Plade Proces 121
410kb
Download
Svejser 45635 Manuel Flammeskaering
391kb
Download
Svejser 45118 Materialeaere, Staal
386kb
Download
Svejser 45117 Materialelaere, Rustfri Staal
386kb
Download
Svejser 44530 Arbejdsmiljoe Og Sikkerhed, Svejsning Termisk
259kb
Download
Svejser 44415 Flammeskaering Tildannelse Af Roer
375kb
Download
Kursusnr 46981 Kvalitetsstyring Af Svejsearbejde
438kb
Download
Skabelon Faktaark 45141 Billede
501kb
Download

Bilsyn

Opkvalificering i periodisk syn af tunge køretøjer

Kategori 2 - Periodisk syn af tunge køretøjer

Periode: ingen kursusdatoer p.t. Kontakt skolen for mere info. 

(Supplerende til kategori 3)

 Uddannelsen henvender sig til alle, som har gennemført synsmedarbejderuddannelsen kategori 3.

Formål

Efter gennemført kursus kan deltageren udføre periodisk syn af køretøjer større end 3500 kg. 

Adgangskrav skal være opfyldt før kursusstart

Det er en betingelse, at du er uddannet mekaniker eller har bestået anden relevant teknisk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau. Det er ikke et krav, at du er ansat i en synsvirksomhed. Det er ifølge Synsbekendtgørelsen et krav, at man tager kurserne i følgende rækkefølge:

Lette køretøjer (Adgangskrav)

 • Kategori 3: Alle syn af lette køretøjer. Kræver du har A-, B-, BE- og D- eller D1-kørekort
 • Du skal have minimum 3 måneders erfaring i synsvirksomhed med periodisk syn af reg. lette køretøjer 
 • Kategori 1: Periodisk syn af almindelige person- og varevogne u/3500 kg.
 • Du skal have en mekanikeruddannelse og minimum B-kørekort

Tunge køretøjer (Adgangskrav)

Ønsker du herefter også at kunne syne køretøjer o/3500 kg., skal du:

 • Kategori 4: Alle syn af tunge køretøjer
 • Du skal have minimum 3 måneders erfaring med periodisk syn af reg. tunge køretøjer
 • Kategori 2: Periodisk syn af tunge køretøjer. Kræver du har C-, C/E og D-kørekort
 • Have minimum 3 måneders erfaring i udførsel af registreringssyn af alle lette køretøjer

Alle kurser afsluttes med en teoretisk prøve og en praktisk prøve, som begge skal beståes. 

Tilmelding og pris

Pris inklusiv materialer (ex. moms) 31.400 kr.

 

Tilmelding sendes til Aase Rahbek - AAR@ucrs.dk

Vi tilbyder mulighed for ophold og forplejning.
Yderligere oplysninger fåes ved Aase Rahbek telefon 9680 1516 eller på AAR@ucrs.dk 

Tilmelding Bilsyn Kat. 2
154kb
Download

Kategori 4 - Alle syn af tunge køretøjer

Periode 25.5.2020 - 29.5.2020 + 8.6.2020 - 26.6.2020

(Supplerende til kategori 2)

Uddannelsen henvender sig til alle, som har gennemført synsmedarbejder uddannelsen kategori 2.

Formål

Efter gennemført kursus kan deltageren udføre registreringssyn af nye og brugte importerede køretøjer, konstruktivt ændret køretøj, replika-køretøjer, motorredskab, minitruck (motorredskab), ATV-køretøj til traktor. Deltageren kan udføre kvalitetsstyring samt korrekt indberetning til DMR.

Adgangskrav skal være opfyldt før kursusstart

Det er en betingelse, at du er uddannet mekaniker eller har bestået anden relevant teknisk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau. Det er ikke et krav, at du er ansat i en synsvirksomhed. Det er ifølge Synsbekendtgørelsen et krav, at man tager kurserne i følgende rækkefølge:

Lette køretøjer (Adgangskrav)

 • Kategori 3: Alle syn af lette køretøjer. Kræver du har A-, B-, BE- og D- eller D1-kørekort
 • Du skal have minimum 3 måneders erfaring i synsvirksomhed med periodisk syn af reg. lette køretøjer 
 • Kategori 1: Periodisk syn af almindelige person- og varevogne u/3500 kg.
 • Du skal have en mekanikeruddannelse og minimum B-kørekort

Tunge køretøjer (Adgangskrav)

Ønsker du herefter også at kunne syne køretøjer o/3500 kg., skal du:

 • Kategori 4: Alle syn af tunge køretøjer
 • Du skal have minimum 3 måneders erfaring med periodisk syn af reg. tunge køretøjer
 • Kategori 2: Periodisk syn af tunge køretøjer. Kræver du har C-, C/E og D-kørekort
 • Have minimum 3 måneders erfaring i synsvirksomhed med alle lette køretøjer

Alle kurser afsluttes med en teoretisk prøve og en praktisk prøve, som begge skal bestås. 

Tilmelding og pris

Pris inklusiv materialer (ex. moms) 27.200 kr.

Tilmelding sendes til Aase Rahbek - AAR@ucrs.dk

Vi tilbyder mulighed for ophold og forplejning.
Yderligere oplysninger fåes ved Aase Rahbek telefon 9680 1516 eller på AAR@ucrs.dk 

Tilmelding Bilsyn Kat. 4
154kb
Download

Lean og medarbejder[-]udvikling

Få viden om optimering, analyse, effektivisering, udvikling, samarbejde, arbejdsmiljø og sikkerhed.

Lean / SCM

Lean er en ledelsesfilosofi, der betragter forbruget af ressourcer til andet end værdiskabelse for kunden som spild. Ressourceforbrug, der ikke skaber værdi for kunden, er unødvendigt og bør derfor minimeres og om muligt helt fjernes.

Set fra kundens perspektiv er ”værdi” enhver handling eller proces, som kunden er villig til at betale for.

Helt grundlæggende er Lean således fokuseret på at skabe værdi med færre ressourcer.

I tilknytning til Lean som ledelsesfilosofi findes en række gennemprøvede metoder og værktøjer, der overvejende er udledt fra det såkaldte ”Toyota Production System”. Metoderne og værktøjerne har fokus på at sikre både høj produktivitet og kvalitet, men også samtidig høj trivsel for medarbejderne.

Vi tilbyder følgende AMU-kurser inden for Lean:

 • 40658 Produktionsoptimering for operatører v.h.a.Lean - 1 dag
 • 40660 Lean i vedligeholdet for operatører - 1 dag
 • 43937 Anvendelse af 5-S modellen for operatører - 2 dage
 • 43938 Lean - kortlægning af værdistrøm for operatører - 3 dage
 • 43939 Systematisk problemløsning for operatører - 2 dage
 • 43943 Logistik for produktionsmedarbejdere - 2 dage
 • 47085 Lean support i produktionen - 2 dage
 • 47371 Lean Flow to Line for operatører - 1 dag
 • 49086 Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen
 • 49254 Forebyggelse af fejl i produktionen

Kurserne udbydes efter behov.


Konsulentydelser

Vi tilbyder professionel konsulentbistand til hjælp med implementering og efterfølgende opfølgning og audit på jeres LEAN-rejse.

 • LEAN audit
 • LEAN implementering

 

Kursernes tilrettelæggelse

Ud over de planlagte udbud laver Kompetencegruppen også virksomhedsforlagte kurser. For disse kurser tilrettelægges forløbet i samarbejde med virksomheden, så virksomhedens udfordringer og behov afspejler sig i kurset. Dette gøres ved et møde og gennemgang af relevante områder i virksomheden.

 

Ønsker du at få tilrettelagt et AMU-kursus til din virksomhed så kontakt KompetenceGruppen på 9680 1516.

Tilmelding

47085 Lean Support I Produktionen
241kb
Download
47371 Lean Flow To Line For Operatoerer
241kb
Download
Lean 43943 Logistik For Produktionsmedarbejdere
244kb
Download
Lean 43939 Systematisk Problemløsning For Operatører
244kb
Download
Lean Lean 43938 Kortlaegning Af Vaerdistroem For Operatoerer
244kb
Download
Lean 43937 Anvendelse Af 5 S Modellen For Operatoerer
244kb
Download
Lean 40660 Lean I Vedligeholdet For Operatoerer
207kb
Download
Lean 40658 DOE Produktionsoptimering For Operatoerer V.H.A.Lean
244kb
Download

Værktøjer til effektivisering

Ved hjælp af en række værktøjer kan du som ansat være med til at effektivisere virksomhedens produktion. Lær bl.a. at anvende SMED til omstillingseffektivisering, at anvende Six Sigma både som grundlæggende og avanceret værktøj. Bliv i stand til at anvende DOE, Statistisk forsøgsplanlægning, i forbindelse med et Six Sigma projekt, og lær at bruge det statistiske værktøj SPC i forbindelse med kvalitetsstyring. 

Ved at kunne anvende kanbanstyring lærer du i praksis at reducere gennemløbstider i produktionsprocesserne og ved at anvende virksomhedens it-systemer opnår du et større overblik over bl.a. flaskehalse.

 • 40656Udarb. af projektdefineringer efter Six Sigma - 3 dage
 • 40661 Lean i vedligeholdet for operatører - 5 dage
 • 43942 Kanban-styring for operatører - 2 dage
 • 43978 Omstillingseffektivisering for operatører - 2 dage
 • 43982 Statistik for operatører - 1 dag
 • 45361 IT og produktionsstyring for medarbejdere - 5 dage
 • 48005 Jobinstruktion, oplæring af produktionsmedarbejder - 2 dage
 • 48238 Produktionsgruppers udarbejdelse af eSOP - 2 dage
 • 48255 QRM for operatører - 2 dage
 • 48676 Six Sigma for produktionsmedarbejdere1 - 2 dage
 • 48677 Six Sigma for produktionsmedarbejdere2 - 3 dage

Tilmelding

Lean 40656 Udarb. Af Projektdefineringer Efter Six Sigma
219kb
Download
Lean 43942 Kanban Styring For Operatoerer
246kb
Download
Lean 40661 Operatoerstyret Optimering Af Vedligeholdet
246kb
Download
Lean 43978 Omstillingseffektivisering For Operatoerer
244kb
Download
Lean 43982 Statistik For Operatoerer
244kb
Download
IT 45361 IT Og Produktionsstyring For Medarbejdere
386kb
Download
48005 Jobinstruktion, Oplæring Af Produktionsmedarbejder
496kb
Download
48238 Produktionsgruppers Udarbejdelse Af Esop
300kb
Download
48255 QRM For Operatører
805kb
Download
48676 Six Sigma For Produktionsmedarbejdere 1
602kb
Download
48677 Six Sigma For Produktionsmedarbejdere 2
431kb
Download

Medarbejder[-]udvikling & innovation

Medarbejderudvikling er en integreret og vigtig brik i virksomhedens strategi for at sikre konstant vækst. 

Ved at lære at udnytte dine personlige ressourcer i forhold til dit job og at identificere områder der er velegnede til innovation, samt at tilegne dig ny viden og lære grundlæggende kompetenceudviklingsmetoder kan du bidrage positivt til virksomhedens vækst. 

 • 45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse - 5 dage
 • 45367 Uddannelsesplanlægning for medarbejdere - 4 dage
 • 45622 Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet - 4 dage
 • 47632 Den personlige uddannelses- og jobplan

Tilmelding

Lean 45622 Medarbejdernes Personlige Ressourcer I Jobbet
243kb
Download
Med.Udv. 45367 Uddannelsesplanlægning For Medarbejdere
179kb
Download
Lean Kursus Nr 46541 Forretningsforståelse For Produktionsmedarbejdere
240kb
Download
Med.Udv. 45362 Personlig Udvikling Til Arbejde Og Uddannelse
348kb
Download
Den Personlige Uddannelses Og Jobplan 2018
252kb
Download

Kvalitet

Kunden er i centrum, når det handler om kvalitet – både de eksterne og interne kunder.

Kvalitet er et tankesæt, der bør præge alle i virksomheden, og alle medarbejdere bør involveres og deltage aktivt i arbejdet med løbende at forbedre kvaliteten af produkter og serviceydelser.

For at kunne arbejde effektivt med kvalitet, bør medarbejderne hele tiden have de rigtige kompetencer og værktøjer. Medarbejderne kan derved bidrage til at optimere virksomhedens systemer og arbejdsgange, så omkostningerne reduceres og kundetilfredsheden og markedsandelene øges. 

Vi tilbyder følgende AMU-kurser inden for kvalitet:

 • 40655 Selvevaluering i praksis - 2 dage
 • 45363 Kunde-/leverandørforhold for operatører - 1 dag
 • 45370 Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion - 3 dage
 • 47372 Anvendelse af standardiseret arbejde for operatører - 2 dage
 • 47373 Praktisk problemløsning for operatører - 3 dage
 • 47392 Auditforståelse i en produktionsvirksomhed - 2 dage
 • 48074 Kommunikation om kvalitet i virksomheder - 1 dag

Tilmelding

Med Udv 45370 Kvalitetsbevidsthed For Industriel Produktion
179kb
Download
47372 Anvendelse Standardiseret Arbejde For Operatører
240kb
Download
Lean 40655 Selvevaluering I Praksis
244kb
Download
Kursusnr 47392 Auditforståelse I En Produktionsvirksomhed
184kb
Download
Med.Udv. 45363 Kunde Leverandørforhold For Operatører
176kb
Download
48074 Kommunikation Om Kvalitet I Virksomheder
412kb
Download
47373 Praktisk Problemløsning For Operatører
244kb
Download

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Et godt arbejdsmiljø med en sund og sikker arbejdsdag uden arbejdsskader betaler sig. 

En virksomhed, der har ondt i arbejdsmiljøet, har ofte et højt sygefravær og medarbejdere, der af forskellige årsager bukker under og forlader virksomheden. Det har store omkostninger for den enkelte, virksomheden og samfundet. 

Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar og kræver en indsats på alle niveauer i virksomheden. Fælles løsninger i form af måske små ting i det daglige kan til gengæld betyde meget for både medarbejdere og virksomhed, herunder bidrage væsentligt til trivsel og et godt arbejdsliv.

 • 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job - 2 dage
 • 48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job - 2 dage
 • 48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job - 2 dage
 • 42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet - 4 dage

Tilmelding

Kursus Nr. 40392 Ergonomi Indenfor Faglaerte Og Ufaglaerte Job
279kb
Download
Kursus Nr. 48050 Arbejdsmiljø Indenfor Faglærte Og Ufaglærte Job
192kb
Download
Kursus Nr. 48049 Arbejdsmiljø Indenfor Faglærte Og Ufaglærte Job
273kb
Download
Kursus Nr. 42730 Introduktion Til Foerstehjaelp Paa Jobbet
280kb
Download
47076 Udvikling Af Sikkerhedskultur I Industrien
322kb
Download

Udvikling af produktions[-]grupper

Overalt på arbejdsmarkedet ændres den måde arbejdet ledes og fordels på, og nye produktionsformer medfører ændringer i ansvar og kompetencer.
For at imødegå de nye arbejdsformer tilbyder vi kurser hvor du som medarbejder kan lære at etablere og organisere selvstyrende grupper og anvende tavlemøder som en vigtig del af planlægningen af det daglige arbejde. 

Desuden bliver kommunikation i teamet et vigtigt element og teambuilding en måde at skabe en højtydende arbejdsgruppe, hvor videndeling er en selvfølge. Derudover kan du med en grundlæggende forretningsforståelse bidrage til en øget forståelse for virksomhedens prioriteringer og med en viden omkring hvordan man skaber værdibaserede arbejdspladser kan du virke som kultur- og værdiformidler. 

 • 40655 Selvevaluering i praksis - 2 dage
 • 45368 Værdibaserede arbejdspladser - 2 dage
 • 45369 Videndeling og læring for medarbejdere - 3 dage

Tilmelding

Lean 40655 Selvevaluering I Praksis (1)
244kb
Download
Med.Udv. 45368 Værdibaserede Arbejdspladser
171kb
Download
Med.Udv. 45369 Videndeling Og Læring For Medarbejdere
172kb
Download

IT & Digitalisering

Kurserne i IT og digitalisering giver kompetencer til at forstå og arbejde med digital styring og dokumentation i produktionen.

 • 43982 Statistik for operatører - 1 dag
 • 45361 IT & produktionsstyring for medarbejdere - 5 dage
 • 48238 Produktionsgruppers udarbejdelse af ESOP - 2 dage
 • 48562 Anvendelse af produktionsdata - 3 dage

Tilmelding

IT 45361 IT Og Produktionsstyring For Medarbejdere (1)
386kb
Download
Lean 43982 Statistik For Operatoerer (1)
244kb
Download
48238 Produktionsgruppers Udarbejdelse Af Esop (1)
300kb
Download
48562 Anvendelse Af Produktionsdata
435kb
Download

Miljø og energi

Mange virksomheder har sat miljøhensyn højt på dagsordenen. 
Kurserne indenfor dette område lærer dig bl.a. om miljøbelastninger og det lokale og globale miljø. Desuden får du en viden omkring miljø- og energimæssige forhold og lærer at håndtere en miljø- og energimæssig optimering af en given produktion.

Endvidere får du kendskab til de til enhver tid gældende miljøstandarder DS, EMAS, ISO og AT. Desuden bliver du i stand til at deltage i operationel miljøstyring.

Der er i øjeblikket ingen udbudte fag.

Tilmelding

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.