uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

HR & Ledelse

HR- og lederuddannelser

Uddannelse koblet med læring på jobbet er de vigtigste inspirationskilder til udvikling af lederkompetencer.

Vores lederuddannelser er derfor alle tilrettelagt som udviklingsforløb, der:

 • Kobler teori og praksis
 • Lægger vægt på ledelse som faglighed
 • Er modulopbyggede
 • Er kompetencegivende

Uddannelserne giver dig et godt indblik i en vifte af de vigtigste ledelsesværktøjer og mulighed for at afprøve det lærte i din egen virksomhed/organisation. Din evne til at håndtere de daglige ledelsesudfordringer bliver større, og samværet med de øvrige kursister giver dig et godt netværk med kompetente sparringspartnere.

 • Den Grundlæggende Lederuddannelse - 13 dage
 • Den Grundlæggende HR-uddannelse - 10 dage
 • Den Grundlæggende Projektlederuddannelse - 9 dage
 • Akademiuddannelser på Innovest

Tilmelding

Den Grundlæggende Lederuddannelse
551kb
Download
Brochure Den Grundlæggende Lederuddannelse
1mb
Download
Den Grundlæggende HR-uddannelse
839kb
Download
Brochure Den Grundlæggende HR-uddannelse
3mb
Download
Den Grundlæggende Projektlederuddannelse
841kb
Download
Brochure Den Grundlæggende Projektlederuddannelse
467kb
Download
Akademiuddannelser på Innovest
167kb
Download
40446 Gennemførelse Af Personalesamtaler
145kb
Download
40448 Salgsledelse
186kb
Download
40593 Lederens Projektplanlægning
145kb
Download
40594 Projektledelse
144kb
Download
40653 Lederens Rekrutteringsværktøjer
102kb
Download
42833 Anerkendende Ledelse
144kb
Download
43572 Ledelse Af Forandringsprocesser
145kb
Download
43573 Ledelse F Teams Produktionsgrupper
302kb
Download
43575 Lederens Forhandlingsteknik
188kb
Download
44568 Lederens Ressourceoptimering
302kb
Download
44633 Coaching Som Ledelsesværktøj
346kb
Download
47471 Lederens Værktøjer Til At Udvikle Ledertalenter (3)
227kb
Download
47472 Ledelse Af Innovationsprocesser
227kb
Download
47626 Budget Som Ledelsesværktøj
205kb
Download
47627 Nøgletal Og Kalkulationer Som Ledelsesværktøj
224kb
Download
47628 Tolkning Af Årsregnskab Som Ledelsesværktøj
224kb
Download
47750 Medarbejderinvolvering I Ledelse
204kb
Download
47751 Kommunikation Som Ledelsesværktøj
204kb
Download
47752 Lederens Konflikthåndtering Og Vanskelige Samtaler
204kb
Download
47753 Ledelse Og Samarbejde
204kb
Download
47754 Mødeledelse
203kb
Download
47755 Anvendelse Af Situationsbestemt Ledelse
203kb
Download
49441 Arbejdsmiljøledelse
244kb
Download
49442 Lederens Værktøjer Til At Forebygge Stress
247kb
Download
49444 Lederens Redskaber Til Kompetenceudvikling
433kb
Download
49445 Projektledelse
531kb
Download
49446 Økonomi Og Databehandling For Ledere
565kb
Download
49446A Budget Som Ledelsesværktøj
441kb
Download
49446B Tolkning Af Årsregnskab Som Ledelsesværktøj
518kb
Download
49446C Nøjletal Og Kalkulationer Som Ledelsesværktøj
421kb
Download

Coaching af ledere

KompetenceGruppen tilbyder ledere coaching som et redskab til at undersøtte f.eks. lederudvikling, medarbejderudvikling, problemløsning og internt samarbejde i virksomheden.

Coaching er en måde at arbejde med mennesker på,  som gør dem mere kompetente og tilfredse, så de bliver i stand til i større grad at bidrage til deres arbejdsplads og opfatte deres egen indsats som meningsfyldt.

Coaching er et tidsbegrænset projekt, der foregår mellem to partnere. Via et aftalt og konstruktivt forløb af samtaler forsøger coachen og den coachede i fællesskab at finde ressourcer hos den coachede til at håndtere en konkret udfordring eller en ønsket udvikling.

En coachingsamtale er anderledes end en traditionel samtale. Coachen sætter en proces i gang hos den, der skal coaches, således at personen maksimalt udnytter sine egne evner, selv finder løsninger og hele tiden arbejder efter sine egne målsætninger. Coachen kan betragtes som en neutral sparringspartner, der stiller spørgsmål, udfordrer og hjælper til reflektion.

Coaching adskiller sig også fra andre samtaler ved at have en tydelig struktur. Der er en form for "opskrift" på, hvordan man taler sammen, og der er et klart formål med samtalen: Den coachede skal blive klogere på sine egne handlemuligheder og evner i forhold til problemer og udfordringer.

 

KompetenceGruppen benytter følgende 4-fase-model til effektiv coaching af ledere: 

 • Fastsættelse af mål
 • Realitetstjek
 • Alternative strategier og handlemuligheder
 • Planlægning

Coaching kan gavne såvel dig som leder, dine medarbejdere og din virksomhed. Vil du høre mere om mulighederne for et coachingforløb, er du velkommen til at kontakte virksomhedskonsulent Bjarne Wølch Rasmussen BW@ucrs.dk eller kursussekretær Aase Rahbek på tlf. 96 80 15 16 eller AAR@ucrs.dk ligesom vi gerne aflægger et uforpligtende besøg i din virksomhed.

Ekstern HR-konsulent

En virksomheds HR-funktion har typisk til opgave at bidrage til virksomhedens effektivitet og fleksibilitet, samtidig med at der skabes udfoldelses- og udviklingsmuligheder for den enkelte leder og medarbejder.

Den absolut vigtigste opgave for en HR-funktion er sædvanligvis at understøtte de ledere, der har det daglige ansvar for ledelse og udvikling af de menneskelige ressourcer. Dette kan finde sted i form af f.eks. dialogmøder, coaching, træning og daglig sparring samt ved at stille viden og ressourcer til rådighed.

Hvis I ikke i jeres virksomhed har en egentlig HR-funktion, og I måske samtidig har svært ved at finde tid og ressourcer nok til arbejdet med kvaliteten af ledere og medarbejdere, kan det være en løsning at trække på en HR-konsulent fra KompetenceGruppen.

En HR-konsulent fra KompetenceGruppen kan efter behov og på timebasis fungere som rådgiver, sparringspartner eller som udførende, f.eks. i forhold til opgaver såsom:

 • Rekruttering
 • Introduktion af nye medarbejdere
 • Kompetenceudvikling og uddannelse
 • Udarbejdelse af politikker, personalehåndbog m.m.
 • Opbygning og implementering af samtalesystem (MUS)
 • Medarbejdertilfredshedsundersøgelse
 • Lederevaluering
 • Coaching af ledere og medarbejdere
 • Konflikthåndtering
   

På baggrund af en gratis og uforpligtende snak om jeres mål og ønsker på HR-området finder vi i fællesskab en samarbejdsmodel, som er effektiv og matcher jeres behov.

Vil du høre mere om, hvad du og din virksomhed på HR-området kan få ud af et samarbejde med KompetenceGruppen, er du velkommen til at kontakte virksomhedskonsulent Bjarne Wølch Rasmussen (e-mail BW@ucrs.dk, tlf. 6161 6643) eller kursussekretær Aase Rahbek (e-mail AAR@ucrs.dk, tlf. 9680 1516).

DiSC personProfil

En DiSC PersonProfil er et solidt, gennemtænkt og letforståeligt værktøj, der beskriver et menneskes psykologiske drivkræfter og forklarer, hvorfor vi handler som vi gør i forskellige
 situationer. Værktøjet er let at forstå og anvende i praksis og dermed særdeles brugbart for alle, der har interesse i at lære mere om sig selv, andre mennesker og samspillet med dem. 
DiSC PersonProfilen er personlig, dvs. man udfylder sin egen profil og får en personlig skriftlig og mundtlig tilbagemelding.
Der findes ikke nogen ”bedste” DiSC PersonProfil, og DiSC PersonProfilen er ikke en test, men en analyse, hvor man via en spørgeramme føres gennem en proces og får en god og professionel tilbagemelding. 

DiSC PersonProfiler anvendes med stor succes på verdensplan i tusindvis af organisationer i alle størrelser – både i privat og offentligt regi. DiSC PersonProfiler giver en grundig indsigt i menneskers forskellige psykologiske drivkræfter og forklarer, hvorfor vi handler som vi gør i forskellige situationer.
Når man først har lært om sin egen adfærd og erkendt og accepteret, hvordan den påvirker andre, kan man begynde at forholde sig til, om ens adfærd er effektiv og hensigtsmæssig i forhold til forskellige situationer og relationer – og man kan udvikle adfærden, så man får skabt endnu bedre samarbejde, kommunikation, trivsel og effektivitet.
DiSC PersonProfiler kan skabe stor effekt, når et team eller en afdeling vil lære hinandens styrker og udviklingsområder bedre at kende og skabe fundament for dialog om, hvor udfordringerne er. Her kan KompetenceGruppen tilbyde f.eks. en hel dag, hvor afdelingen/teamet arbejder med forskellige samarbejdsøvelser og sætter dem i spil i forhold til DiSC PersonProfilerne. 

Den enkeltes udbytte:

• Øget bevidsthed om egne og andres motivationsfaktorer
• Indsigt i egne og andres adfærdsmønstre
• Større forståelse for styrker og svagheder ved egen adfærd i forhold til andre og i forhold til opgaver/udfordringer 
• Større forståelse for andre mennesker
• Råd til hvilken adfærd, der med fordel kan udvikles
• Forbedret samarbejde og kommunikation med andre mennesker 

Afdelingens/teamets udbytte:

• Et fælles sprog om adfærd
• Forbedret kommunikation
• Bedre udnyttelse af afdelingens/teamets ressourcer
• Forbedret arbejdsmiljø 

Målgruppe

Alle med interesse i egen og andre menneskers adfærd. Der kræves ingen særlige forudsætninger. 

Koncepter

KompetenceGruppen har konsulenter, der er certificerede i følgende koncepter:
• DiSC Classic
• DiSC Ledelse
• Everything DiSC Workplace

DiSC Classic udforsker personlig adfærd på fire dimensioner, giver mulighed for øget indsigt i personlige adfærdspræferencer og skaber fundament for dialog om styrker, udfordringer og udviklingsområder. DiSC Classic er en selvscorende profil, som er hurtig at udfylde, og rapporten er let at tilegne sig, reflektere over og huske – og den er let at omsætte til handling i hverdagens specifikke situationer og relationer. 

DiSC Ledelse giver med udgangspunkt i DiSC Classic ledere et grundigt kendskab til DiSC modellen. Lederne får værktøjer til at forstå egne styrker og udfordringer og til at udvikle egen ledelsesstil på områder som for eksempel motivation, kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering. 

Everything DiSC Workplace Profilen er det nyeste af værktøjerne og har fokus på otte forskellige adfærdsstile. Rapporten præsenterer blandt andet prioriteter i løsning af arbejdsopgaver og strategier til at skabe bedre samarbejdsrelationer til andre, herunder mulige udviklingsområder og konkrete handlingsplaner.

 

Yderligere information

Vil du høre mere om, hvad du og din organisation kan få ud af at anvende DiSC PersonProfilen i forbindelse med f.eks. personlig udvikling, teamudvikling, rekruttering eller lederudvikling, er du velkommen til at kontakte virksomhedskonsulent Bjarne Wølch Rasmussen BW@ucrs.dk, mobil 6161 6643 eller kursussekretær Aase Rahbek AAR@ucrs.dk, tlf. 9680 1516, ligesom en af vores konsulenter gerne aflægger et uforpligtende besøg i din virksomhed.

DISC Brochurer
534kb
Download

IT 

40080 IKV i AMU - Individuel KompetenceVurdering

Få papir på det, du allerede kan. Gratis - men del af 6 ugers selvvalg.

Varighed
1/2 til 5 dage

Deltager betaling
Gratis

Fuld betaling
2601,75 kr.

På Åbent it kan du få testet og vurderet din viden i forhold til det, du allerede kan på it-området. Det kalder vi Individuel KompetenceVurdering (IKV) indenfor arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).

 

Hvad får du?

Har du for eksempel allerede viden om tekstbehandling, regneark eller databaser, kan du tage en test. Består du testen, får du et uddannelsesbevis eller et kompetencebevis og en AMU-uddannelsesplan med forslag til efteruddannelse, så du målrettet kan løfte dine kompetencer i forhold til din jobsituation.

 

Hvem kan deltage?

Alle kan deltage. Hvis din uddannelse ikke overstiger en erhvervsuddannelse eller et sidestillet niveau, kan du søge om VEU-godtgørelse. Satsen er kr. 679,20 pr. kursusdag pt. 2017 priser.

 

Praktiske oplysninger

Testen tages på en erhvervsskole - alternativt i virksomheden, hvis dette aftales.
Ved KompetenceGruppen, Skjern aftales tid med Aase Rahbek på tlf. 9680 1516 eller e-mail: aar@ucrs.dk

 

Pris

IKV er gratis for deltagere indenfor målgruppen. Hvis du er ledig, er det en del af dine 6 ugers selvvalg.

 

Tilmelding

 

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1234,30 kr

Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder.
Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper.
Deltageren kender forskellige program– og filtyper. 

Tilmelding

47216 Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem

Varighed
3 dage

Deltager betaling
558 kr.

Fuld betaling
1741,45 kr.

Deltageren kan anvende tastaturet effektivt og rationelt i jobfunktioner, hvori der indgår læse og lyttefunktioner til brug for indtastninger af danske og udenlandske tekster. Deltageren kan foretage hensigtsmæssig tekstopstilling og foretage tekstindtastning med en høj grad af fejlfrihed med henblik på at spare tid på bl.a. korrekturlæsning.

Tilmelding

47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1172,70 kr.

Deltageren kan benytte basisfunktioner i tekstbehandling til indskrivning og formatering af mindre tekster som f.eks. breve og opslag samt anvende redigeringsfaciliteter til f.eks sletning, flytning og kopiering af tekst. Endvidere kan deltageren definere enkel sideopsætning, herunder f.eks. margener og sidenummerering samt anvende tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og hjælpefunktion.
Ved hjælp af programmets tabelfunktion kan deltageren desuden oprette enkle skemaer og opstillinger i form af f.eks. prislister og notater.

Tilmelding

47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
727,15 kr.

Deltageren kan inden for rammerne af tekstbehandlingsprogrammets muligheder indsætte, placere og bearbejde billeder til f.eks. opslag, produktblade eller dokumentation samt indsætte og redigere programmets grafiske objekter, herunder f.eks. tekstbokse, figurer og diagrammer.
Endvidere kan deltageren anvende programmets tegneværktøjer til f.eks. oprettelse, formatering, rotation, spejlvending og gruppering af objekter.

Tilmelding

44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
727,15 kr.

Deltageren kan oprette og anvende standardiseringsfunktioner f.eks. enkle typografier og skabeloner til at gøre virksomhedens interne og eksterne dokumenter ensartede. Deltageren har kendskab til tekstbehandlingssystemets forskellige layoutmæssige virkemidler.

Tilmelding

47215 Opstillinger og layout i tekst

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1234,30 kr.

Deltageren kan anvende elektronisk masseproduktionsfunktioner ved udarbejdelse af adresselister og labels i forbindelse med udsendelse af virksomhedens dokumenter, f.eks. breve og e-mails.
Deltageren kan selvstændigt vurdere anvendelsen af masseproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter sat i forhold til en tidsmæssig gevinst ved at anvende funktionen frem for manuel udførelse. 

Tilmelding

44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
727,15

Deltageren kan anvende elektronisk masseproduktionsfunktioner ved udarbejdelse af adresselister og labels i forbindelse med udsendelse af virksomhedens dokumenter, f.eks. breve og e-mails.
Deltageren kan selvstændigt vurdere anvendelsen af masseproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter sat i forhold til en tidsmæssig gevinst ved at anvende funktionen frem for manuel udførelse.

Tilmelding

47214 Håndtering og strukturering af længere tekster

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
696,35 kr.

Deltageren kan skabe overblik over og struktur på længere tekster som f.eks. rapporter, håndbøger og vejledninger ved hjælp af typografier til f.eks. overskriftsformatering og nummerering samt navigere i tekster ved hjælp af forskellige dokumentvisninger. Endvidere kan deltageren i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter på flere sider definere sideopsætning, herunder sidehoved og -fod samt oprette f.eks. forside, indholdsfortegnelse, stikord register, fodnoter, hyperlinks, bogmærker og krydshenvisninger.
Forudsætter deltagelse på ”Indskrivning og formatering af mindre tekster” eller tilsvarende.

Tilmelding

40022 Effektive, individuelle brugerflader

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
727,15 kr.

Deltageren kan tilpasse programmets menuer, værktøjslinier og skabeloner efter den opgave, der skal løses. Kan indstille programmet således, at relevante funktioner er let tilgængelige, når der f.eks. Udarbejdes nyhedsbreve, rapporter m.v. Forudsætter deltagelse på ”Indskrivning og formatering af mindre tekster”, ”Brug af grafik”, ”Grafiske virkemidler” samt ”Standardisering af virksomhedens dokumenter” eller tilsvarende.

40776 Samarbejde om dokumenter

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
696,35 kr.

Deltageren kan samarbejde elektronisk ved skrivning af dokumenter. Deltageren kan arbejde med: Korrekturværktøjer, versionsstyring f.eks ved udarbejdelse af referater, håndbøger, beskrivelser samt andre dokumenter, hvor der samarbejdes om færdiggørelsen.

Tilmelding

40775 Dynamiske beregninger og diagrammer i tekstbehandling

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
696,35 kr.

Deltageren kan udnytte funktionaliteten i tilknyttede applikationer på en hensigtsmæssig måde og derved opnå en mere rationel opgaveløsning. Derudover kan deltageren indsætte f.eks. kald til moduler med beregninger og diagrammer i et givet tekstdokument.

Tilmelding

47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1172,70 kr.

Deltageren kan til varetagelse af sin jobfunktion oprette et regneark og redigere i et eksisterende regneark og vurdere konsekvenserne af dette.
Deltageren kan formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og udforme diagrammer samt anvende enkle formler. Deltageren har viden om regnearkets anvendelsesmuligheder til at understøtte det daglige arbejde med eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser.

Tilmelding

44346 Design og automatisering af regneark

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1234,30

Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark, således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.
Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.

Tilmelding

40754 Anvendelse af pivottabeller

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
185 kr.

Fuld betaling
696,35 kr.

Deltageren kan analysere store datamængder ved hjælp af pivottabeller f.eks. statistikker, interaktive rapporter, analyse af data fra økonomiprogram.
Deltageren kan præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer. 

Tilmelding

40748 Anvendelse af store datamængder i regneark

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
696,35 kr.

Deltageren lærer at håndtere store datamængder f.eks. ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer. Deltageren lærer desuden at foretage hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre. F.eks. anvendelse af låste celler, makroer og modeller. Deltageren lærer også at udtrække oplysninger til viderebearbejdning, f.eks. takstberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker.

Tilmelding

40750 Præsentation af tal i regneark

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
696,35 kr.

Deltageren kan efter kurset udvælge relevante data til præsentation. Afhængig af opgavens karakter kan deltageren anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling f.eks. i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg.

Tilmelding

41371 Anvendelse af regneark til statistik

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
696,35 kr.

Deltageren kan på et grundlæggende niveau anvende statistiske funktioner i et regnearksprogram i forbindelse med præsentation af virksomhedens data og arbejdsopgaver, såsom rapportering, fremlæggelse af budgetter og regnskaber, statistikker, analyser, interne og eksterne undersøgelser af fx medarbejder- eller kundetilfredshed, omkostningsopgørelser og lignende.Deltageren kan efter kurset opstille udtræk af virksomhedens data, fx for omsætning, omkostninger eller varepriser, og derved medvirke til at synliggøre forhold, der har særlig interesse for virksomheden. 

Tilmelding

46489 Informations[-]søgning på internettet & 46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug

Varighed
46489: 1 dag
46491: 1 dag

Deltagerbetaling
46489: 186 kr.
46491: 186 kr.

Fuld betaling
46489: 727,15 kr.
46491: 727,15 kr.

46489:
Deltageren kan hurtigt og rationelt søge informationer på internettet i forbindelse med udførelse af sin jobfunktion i faglærte og ufaglærte job. Herunder kan deltageren oprette hensigtsmæssige søgekriterier for at udvide eller indsnævre søgningen afhængig af den arbejdsopgave, som deltageren skal løse.
Deltageren har forståelse for og indsigt i internettets aktualitet og centrale betydning som informationskilde for virksomheden f.eks. ved søgning af regler og bekendtgørelser både nationale og internationale, som har betydning for virksomhedens virke.

46491:
Deltageren kan udvælge pålidelige og lovlige materialer fra internettet i forbindelse med udførelse af sin jobfunktion i faglærte og ufaglærte job. F.eks. kan deltageren hente statistikker, prislister eller tekst og grafik, som skal indarbejdes i projekt- og analysearbejde. Deltageren kan downloade jobrelevante informationer f.eks. programmer, videoer eller formularer, der understøtter arbejdsopgaven som deltageren skal løse.. Endvidere har deltageren viden om loven om ophavsret, og hvilket mulighedsrum der giver i forhold til udvælgelse og anvendelse af materiale hentet fra internettet.

Tilmelding

47293 E-mail til jobbrug

Varighed
2 dag

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1234,30

Deltageren kan til varetagelse af sin jobfunktion kommunikere elektronisk ved hjælp af bl.a. e-mail, nyhedsgrupper og anden on-line kommunikation. Deltageren har viden om, hvorledes et kommunikationsnetværk er opbygget, både internt i en virksomhed og ekstern i forhold til omverdenen. 

Tilmelding

40749 Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystemer

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
696,35

Deltageren kan effektivt og hensigtsmæssigt håndtere daglige kommunikationsrutiner gennem anvendelse af e-mails f.eks. automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af e-mails. Deltageren kan sikre møde– og aftaleaktiviteter gennem anvendelse af kalendersystemet. F.eks. håndtering af flere kalendere, udgivelse af kalendere og mødeplanlægning. Deltageren kan følge egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved hjælp af opgavestyring - f.eks. påmindelser, organisering og deling.

Tilmelding

47797 Intro til digitalisering - produktions[-]medarbejdere

Varighed
5 dage

Deltagerbetaling
590 kr.

Fuld betaling
2828,50 kr.

Deltageren kan efter kurset anvende virksomhedens digitale enheder/devices f.eks. PC, smartphone, tablet, scannere, terminaler og operatørpaneler som et naturligt værktøj i din jobfunktion som produktionsmedarbejder i industrien.
Deltageren opnår grundlæggende viden i, hvordan produktionsdata bliver opsamlet, lagret, behandlet og anvendt i en automatiseret industriel produktion.
Deltageren får en introduktion til aktuel digital software og hardware i en automatiseret industriel produktion, herunder datastrømme.

Tilmelding

44338 Databasevedligeholdelse til jobbrug

Varighed
1,5 dag

Deltagerbetaling
279 kr.

Fuld betaling
980,73 kr.

Deltageren kan arbejde i virksomhedens eksisterende databaser med henblik på at finde, oprette, redigere og slette data f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger. Deltageren kan udvælge bestemte data ved hjælp af søgekriterier og således yde service over for kunder og andre interessenter.

Tilmelding

40751 Anvendelse af databaseprogrammets data

Varighed
0,5 dag

Deltagerbetaling
93 kr.

Fuld betaling
458,18 kr.

Deltageren kan efterbehandle databaseprogrammets data effektivt ved eksport f.eks. til regneark og tekstbehandling. Deltageren kan importere data fra andre programmer f.eks. økonomiprogrammer, regneark og tekstbehandling - med henblik på at anvende databaseprogrammets muligheder bl.a. filtrering og udskrifter.

Tilmelding

44337 Oprettelse af database til jobbrug

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1234,30 kr.

Deltageren kan til udførelse af sin jobfunktion og på baggrund af virksomhedens behov oprette en enkel relationsdatabase, f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger. Deltageren kan oprette tabeller og lave forespørgsler. Deltageren kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssig.

Tilmelding

44340 Oprette brugerflader og udskrifter i database

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1234,30 kr.

Deltageren kan udforme brugervenlige skærmbilleder og hensigtsmæssige udskrifter. Deltageren kan integrere data fra databasen med andre programmer, f.eks. andre datakilder, regneark og tekstbehandling. Deltageren kan udforme brugerfladen, så fejlindtastninger minimeres og brugeren af databasen får en optimal arbejdssituation.

Tilmelding

44361 DeskTop Publishing i virksomheden Publisher og Adobe InDesign anvendes

Varighed
3 dage

Deltagerbetaling
558 kr.

Fuld betaling
1741,45 kr.

Deltageren kan opstille virksomhedens brochurer, præsentationsmateriale og andre dokumenter med de grafiske virkemidler, der er i et dtp-program. Deltageren kan vurdere, hvilke værktøjer der bedst egner sig til en given opgave. Deltageren kan arbejde helhedsorienteret fra skitse til færdigt produkt. Deltageren har kendskab til forskelle mellem prepress-opgaver og egentlige kontoropgaver. Microsoft Publisher og Adobe InDesign anvendes.

Tilmelding

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
248 kr.

Fuld betaling
1234,30

Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer.
Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

Tilmelding

45565 Brug af PC på arbejdspladsen

Varighed
3 dage

Deltagerbetaling
558 kr.

Fuld betaling
1741,45 kr.

Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale drev som fra netværksdrev samt anvende et installeret antivirus-program. Deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og –faglig viden i forbindelse med kommuni-kationen med virksomhedens it-support-funktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder.

Tilmelding

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1234,30 kr.

Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af virksomhedens it-system anvende gængse metoder til håndtering, indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens over-ordnede dataflow. Deltageren kan håndtere data efter gældende regler og lovgivning, og kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke gyldige data. 

Tilmelding

45859 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion. PhotoFiltre og Photoshop anvendes

Varighed 
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1234,30 kr.

Deltageren kan på et grundlæggende niveau redigere digitale billeder ved udførelse af arbejdsopgaver, hvor der benyttes digitale billeder som dokumentation. Deltageren kan på simpel måde foretage billedredigering til brug for opgaver såsom sagsdokumentation, teknisk dokumen-tation, præsentationsmateriale til salg, hjemmeside og produktblade, instruktion og undervisning samt e-handel. Deltageren kan klargøre digitale billeder til udgivelse i digitale formater og på print. Photofiltre og Adobe Photoshop anvendes.

Tilmelding

47797 - Intro til digitalisering

Varighed
5 dage

Deltagerbetaling
620 kr.

Fuld betaling
2755,75 kr.

Deltageren kan efter kurset anvende virksomhedens digitale enheder/devices f.eks. PC, smartphone, tablet, scannere, terminaler og operatørpaneler som et naturligt værktøj i din jobfunktion som produktionsmedarbejder i industrien.
Deltageren opnår grundlæggende viden i, hvordan produktionsdata bliver opsamlet, lagret, behandlet og anvendt i enautomatiseret industriel produktion.
Deltageren får en introduktion til aktuel digital software og hardware i en automatiseret industriel produktion, herunder datastrømme

Tilmelding

45965, 47381, 45963 Registrering af bilag og udarbejdelse af kasserapport

Varighed
5 dage

Deltagerbetaling
620 kr.

Fuld betaling
3041,75 kr.

Deltageren skal opnå viden om årsregnskabet som udgangspunkt for anvendelsen af principper for debitering og kreditering. Deltageren opnår forståelse for grundbilagets betydning for registrering af data. Deltageren opnår sikkerhed i kontering af enkle posteringer i forbindelse med køb og salg af varer og almindeligt forekommende omkostningsposter, køb af inventar samt privatforbrug. De almindeligste momsregler gennemgås. Deltageren lærer at udarbejde kasserapporter. Deltageren lærer at afstemme likvide beholdninger og at konstatere kassedifferencer og postere disse. Endeligt lærer deltageren at afslutte og afstemme
kasserapporten. Deltageren opnår sikkerhed i at udarbejde en kasserapport med modkonti. Der arbejdes i økonomistyringsprogrammet Microsoft Dynamics C5.

 

*BEMÆRK FØLGENDE (ang. regnskabskurser)
Kurserne er som udgangspunkt gratis for ledige med 6 ugers selvvalgt uddannelse. For beskæftigede er DELTAGERBETALING for personer med et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse og FULD BETALING er deltagerbetalingen for personer med en videregående uddannelse.

Tilmelding

45967, 47382, 45969 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift mm.

Varighed 
6 dage

Deltagerbetaling
744 kr.

Fuld betaling
3518,10 kr.

Deltagerne skal opnå viden om forskellige metoder for registrering, eksempelvis kasserapport, kontoskitser og konteringsark. Deltagerne skal ligeledes opnå sikkerhed i bogføring i et økonomistyringsprogram. De får færdigheder i at kunne bogføre lønudbetaling, herunder tilbageholdt A-skat, ATP, AM-bidrag mm. Desuden skal deltagerne opnå viden om afregning til offentlige myndigheder, kontantrabatter, køb og salg af inventar, afskrivning af inventar samt tab på
debitorer.

*BEMÆRK FØLGENDE (ang. regnskabskurser)
Kurserne er som udgangspunkt gratis for ledige med 6 ugers selvvalgt uddannelse. For beskæftigede er DELTAGERBETALING for personer med et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse og FULD BETALING er deltagerbetalingen for personer med en videregående uddannelse.

Tilmelding

45960, 45962 Anvendelse af kontoplaner

Varighed 
4 dage

Deltagerbetaling
496 kr.

Fuld betaling
2345,40 kr.

Deltagerne skal opnå viden om kontoplanens anvendelsesmuligheder som styringsredskab. De skal opnå viden om regnskab med køb og salg af biler, deres driftsomkostninger og drift af ejendom i handelsvirksomheder, der anvender en artsopdelt kontoplan. Desuden skal deltagerne opnå viden om registrering af varestrømmen i produktionsvirksomheder.

*BEMÆRK FØLGENDE (ang. regnskabskurser)
Kurserne er som udgangspunkt gratis for ledige med 6 ugers selvvalgt uddannelse. For beskæftigede er DELTAGERBETALING for personer med et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse og FULD BETALING er deltagerbetalingen for personer med en videregående uddannelse.

Tilmelding

40007, 40008 Årsafslutning af bogholderiet

Varighed
4 dage

Deltagerbetaling
496 kr.

Fuld betaling
2345,40 kr.

Deltagerne skal opnå viden om momsafstemning, periodisering, fejlsøgning, afstemning af kasse, bank og giro, debitorer og kreditorer, fejlrettelse samt udarbejdelse af rettelsesbilag, brug af fejlkonti og foretage afslutning af regnskab samt oprette et nyt regnskab. De skal opnå viden om resultatopgørelse og balance med udgangspunkt i en saldobalance. De skal kunne udskrive relevante rapporter til løsning af nævnte opgaver, og de skal desuden opnå viden om forskellige ejerformer, samt overskudsfordelingen i et I/S, ApS og A/S.

*BEMÆRK FØLGENDE (ang. regnskabskurser)
Kurserne er som udgangspunkt gratis for ledige med 6 ugers selvvalgt uddannelse. For beskæftigede er DELTAGERBETALING for personer med et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse og FULD BETALING er deltagerbetalingen for personer med en videregående uddannelse.

Tilmelding

45961, 45964, 45958, 45959 Debitor, kreditor og lagerstyring

Varighed
6 dage

Deltagerbetaling
744 kr.

Fuld betaling
3738,10 kr.

Deltagerne skal opnå viden om likviditetsstyring, beregne omsætningshastigheder på varelagre, varedebitorer og varekreditorer samt beregne den gennemsnitlige lagertid, kredittid og skylddage. 
De opnår viden om sammenhængen mellem kartotekerne, lager, debitor og kreditor med det samlede finansbogføringssystem.

*BEMÆRK FØLGENDE (ang. regnskabskurser)
Kurserne er som udgangspunkt gratis for ledige med 6 ugers selvvalgt uddannelse. For beskæftigede er DELTAGERBETALING for personer med et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse og FULD BETALING er deltagerbetalingen for personer med en videregående uddannelse.

Svejsning

Lysbuesvejsning

 • 40086 Lysbuesvejsning, kantsøm plade-plade
 • 40087 Lysbuesvejsning, kantsøm plade-rør
 • 40088 Lysbuesvejsning, stumpsøm plade pos PA-PF
 • 40089 Lysbuesvejsning, -stumpsøm plade, alle pos.
 • 40090 Lysbuesvejsning, stumpsøm rør pos.PA-PC
 • 40091 Lysbuesvejsning, stumpsøm rør alle pos.
 • 44154 Lysbuesvejsning
 • 44161 Lysbue, Reparationssvejsning
 • 44416 Lysbuesvejsning af rørstudse
 • 44417 Lysbuesvejsning af svære pladeknudepunkter
 • 44418 Lysbuesvejsning af svære rør samt rørknudepunkter

Tilmelding

 

Svejser 40086 Lysbuesvejsning, Kantsoem Plade Plade
254kb
Download
Svejser 40087 Lysbuesvejsning, Kantsoem Plade Roer
254kb
Download
Svejser 40088 Lysbuesvejsning, Stumpsoen Plade Pos PA PF
254kb
Download
Svejser 40089 Lysbuesvejsning, Stumpsoem Plade, Alle Pos.
254kb
Download
Svejser 40090 Lysbuesvejsning, Stumpsoem Roer Pos.PA PC
269kb
Download
Svejser 40091 Lysbuesvejsning, Stumpsoem Roer Alle Pos.
254kb
Download
Svejser 44154 Lysbuesvejsning
249kb
Download
Svejser 44161 Lysbue, Reparationssvejsning
391kb
Download
Svejser 44416 Lysbuesvejsning Af Roerstudse
392kb
Download
Svejser 44417 Lysbuesvejsning Af Svaere Pladeknudepunkter
409kb
Download
Svejser 44418 Lysbuesvejsning Af Svaere Roer Samt Roerknudepunkter
392kb
Download

MAG-svejs

 • 40092 MAG-svejsning_kantsom_plade_plade_pr.135
 • 40093 MAG-svejsning kantsøm plade, rør pr.135
 • 40094 MAG-svejsning stumpsøm plade pos.PA-PF pr.135
 • 40095 MAG-svejsning stumpsøm plade, alle pos.pr.135
 • 40096 MAG-svejsning stumpsøm rør pos.PA-PC pr.135
 • 40097 MAG-svejsning stumpsøm rør alle pos.pr. 135
 • 40098 MAG-svejs-kants plade-plade pr. 136
 • 40099 MAG-svejs-kants plade-rør pr. 136
 • 40100 MAG-svejsning kants plade-plade pr.136
 • 40101 MAG-svejsning kants plade-plade pr.136
 • 40102 MAG-svejsning stumps rør pos PA-PC pr136
 • 40103 MAG-svejsning stumps rør alle pos pr 136
 • 44676 MAG-svejsning proces 135
 • 44689 MAG-svejsning af rustfri stål, proces 135
 • 44690 MAG-svejsning af rustfri stål, proces 136
 • 44691 MAG-svejsning af rustfri stål, svær plade P 135
 • 44692 MAG-svejsning af rustfri stål svær plade P 136
 • 44693 MAG-svejsning af stumpsømme, svær plade 136
 • 44694 MAG-svejsning af tyndplade proces 135
 • 44695 MAG-reparationssvejsning proces 135

Tilmelding

Svejser 44694 MAG Svejsning Af Tyndplade Proces 135
228kb
Download
Svejser 44693 MAG Svejsning Af Stumpsoemme, Svaer Plade 136
229kb
Download
Svejser 44692 MAG Svejsning Af Rustfri Staal Svaer Plade P 136
229kb
Download
Svejser 44690 MAG Svejsning Af Rustfri Staal, Proces 136
228kb
Download
Svejser 44676 MAG Svejsning Proces 135
262kb
Download
Svejser 40102 MAG Svejsning Stumps Roer Pos PA PC Pr136
328kb
Download
Svejser 40101 MAG Svejsning Kants Plade Plade Pr.136
328kb
Download
Svejser 40100 MAG Svejsning Kants Plade Plade Pr.136
251kb
Download
Svejser 40099 MAG Svejs Kants Plade Roer Pr 136
213kb
Download
Svejser 40097 MAG Svejsning Stumpsoem Roer Alle Pos.Pr. 135
251kb
Download
Svejser 40098 Mag SVEJS KANTS PLADE PLADE PR 136
408kb
Download
Svejser 40096 MAG Svejsning Stumpsoem Roer Pos.PA PC Pr.135
236kb
Download
Svejser 40095 MAG Svejsning Stumpsoem Plade, Alle Pos.Pr.135
265kb
Download
Svejser 40094 MAG Svejsning Stumpsoem Plade Pos.PA PF Pr.135
269kb
Download
Svejser 40093 MAG Svejsning Kantsoem Plade, Roer Pr.135
251kb
Download
Svejser 40092 MAG Svejsning Kantsom Plade Plade Pr.135
251kb
Download
Svejser 44689 MAG Svejsning Af Rustfri Staal, Proces 135
266kb
Download
Svejser 44691 MAG Svejsning Af Rustfri Staal, Svaer Plade P 135
229kb
Download
Svejser 44695 MAG Reparationssvejsning Proces 135
227kb
Download

TIG-svejs

 • 40104 TIG-svejs-kants uleg plade-rør
 • 40105 TIG-svejs-stumps uleg.plade
 • 40106 TIG-svejs-stumps uleg.rør pos.PA-PC
 • 40107 TIG-svejs-stumps uleg.rør alle pos
 • 40108 TIG-svejs-kants rustfri plade-rør
 • 40109 TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade
 • 40110 TIG-svejs-stumps svær rustfri plade
 • 40111 TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC
 • 40112 Tig-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos.
 • 40113 Tig-svejs-stumps svær rustfri rør pos Pa-pc
 • 40114 Tig-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos.
 • 44451 TIG-svejsning
 • 44454 TIG-svejsning af u-lavt legeret rør, montagesvejs
 • 44455 TIG og lysbuesvejsning af u- og lavtlegeret rør
 • 44462 TIG-svejsning af tyndere plade, aluminium
 • 44463 TIG-svejsning af svær plade, aluminium
 • 44464 TIG-svejsning, Titanium
 • 46513 TIG-svejsning aluminium tynd pladekantsømme
 • 46514 TIG-svejsning aluminium svær pladekantsømme
 • 46515 TIG-svejsning aluminium tynd plade stumpsømme
 • 46516 TIG-svejsning aluminium svær plade stumpsømme
 • 47137 TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC
 • 47286 TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC
 • 47460 TIG-svejs-u-lavt legeret pl-pl
 • 47461 TIG-svejs-rustfrit stål kantsømme pl-pl PF
 • 47465 TIG-svejs-Rustfri-svært-rør-PA-PC

Tilmelding

Svejser 47465 TIG Svejs Rustfri Svaert Roer PA PC
330kb
Download
Svejser 47461 TIG Svejs Rustfrit Staal Kantsoemme Pl Pl PF
329kb
Download
Svejser 47460 TIG Svejs U Lavt Legeret Pl Pl
329kb
Download
Svejser 47286 TIG Svejs Stumps Tynd Rustfri Roer Pos PA PC
329kb
Download
Svejser 46516 TIG Svejsning Aluminium Svaer Plade Stumpsoemme
370kb
Download
Svejser 46515 TIG Svejsning Aluminium Tynd Plade Stumpsoemme
370kb
Download
Svejser 46514 TIG Svejsning Aluminium Svaer Pladekantsoemme
370kb
Download
Svejser 46513 TIG Svejsning Aluminium Tynd Pladekantsoemme
370kb
Download
Svejser 44462 TIG Svejsning Af Tyndere Plade, Aluminium
340kb
Download
Svejser 44463 TIG Svejsning Af Svaer Plade, Aluminium
334kb
Download
Svejser 44451 TIG Svejsning
249kb
Download
Svejser 44454 TIG Svejsning Af U Lavt Legeret Roer, Montagesvejs
391kb
Download
Svejser 40114 Tig Svejs Stumps Svaer Rustfri Roer Alle Pos
415kb
Download
Svejser 40111 TIG Svejs Stumps Tynd Rustfri Roer Pos PA PC
345kb
Download
Svejser 40113 Tig Svejs Stumps Svaer Rustfri Roer Pos Pa Pc
416kb
Download
Svejser 40112 Tig Svejs Stumps Tynd Rustfri Roer Alle Pos
413kb
Download
Svejser 40110 TIG Svejs Stumps Svaer Rustfri Plade
330kb
Download
Svejser 40109 TIG Svejs Stumps Tynd Rustfri Plade
330kb
Download
Svejser 40106 TIG Svejs Stumps Uleg.Roer Pos.PA PC
345kb
Download
Svejser 40107 TIG Svejs Stumps Uleg.Roer Alle Pos.
329kb
Download
Svejser 40104 TIG Svejs Kants Uleg Plade Roer
332kb
Download
Svejser 40105 TIG Svejs Stumps Uleg.Plade
332kb
Download
Svejser 40108 TIG Svejs Kants Rustfri Plade Roer
329kb
Download
Svejser 44455 TIG Og Lysbuesvejsning Af U Og Lavtlegeret Roer
435kb
Download
Svejser 44464 TIG Svejsning, Titanium
350kb
Download
Svejser 47137 TIG Svejs Stumps Uleg Roer Pos PA PC
328kb
Download

Gassvejsning

 • 44724 Gassvejsning proces 311
 • 44725 MAG-Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311
 • 44726 Gassvejsning af stumpsømme - rør P 311, EN 287-1
 • 47463 Gassvejsning-kantsømme-plade-rør-alle-positioner

Tilmelding

Svejser 47463 Gassvejsning Kantsoemme Plade Roer Alle Positioner
328kb
Download
Svejser 44726 Gassvejsning Af Stumpsoemme Roer P 311, EN 287 1
253kb
Download
Svejser 44724 Gassvejsning Proces 311
249kb
Download
Svejser 44725 MAG Gassvejsning Af Stumpsoemme Roer Proces 311
266kb
Download

MIG-svejsning

 • 44717 MIG-svejsning aluminium proces 131 kantsømme
 • 44719 MIG-svejsning aluminium p 131 kantsømme-knudepunkt
 • 44720 MIG-svejsning aluminium p 131 stumpsømme tynd plade
 • 44721 MIG-svejsning aluminium p 131 stumpsømme svær plade
 • 45904 MIG-svejsning aluminium tynd plade kantsømme
 • 45905 MIG-svejsning aluminium svær plade kantsømme
 • 46511 MIG-svejsning aluminium tynd plade
 • 46512 MIG-svejsning aluminium svær plade stumpsømme
 • 47457 MIG-Svejsning aluminium svær pl-pl kantsømme PF
 • 47458 MIG-svejsning aluminium tynd plade stumpsømme PF
 • 47459 MIG-svejsning aluminium svær plade stumpsømme PF

Tilmelding

Svejser 47458 MIG Svejsning Aluminium Tynd Plade Stumpsoemme PF
370kb
Download
Svejser 47459 MIG Svejsning Aluminium Svaer Plade Stumpsoemme PF
370kb
Download
Svejser 46512 MIG Svejsning Aluminium Svaer Plade Stumpsoemme
370kb
Download
Svejser 47457 MIG Svejsning Aluminium Svaer Pl Pl Kantsoemme PF
370kb
Download
Svejser 46511 MIG Svejsning Aluminium Tynd Plade
370kb
Download
Svejser 45905 MIG Svejsning Aluminium Svaer Plade Kantsoemme
370kb
Download
Svejser 45904 MIG Svejsning Aluminium Tynd Plade Kantsoemme (1)
369kb
Download
Svejser 44720 MIG Svejsning Aluminium P 131 Stumpsoemme Tynd Plade
349kb
Download
Svejser 44721 MIG Svejsning Aluminium P 131 Stumpsoemme Svaer Plade
256kb
Download
Svejser 44719 MIG Svejsning Aluminium P 131 Kantsoemme Knudepunkt
257kb
Download
Svejser 44717 MIG Svejsning Aluminium Proces 131 Kantsoemme
293kb
Download

Diverse svejsekurser

 • 45141 Brandforansaltninger v. gnistproducerende værktøj (Varmt arbejde)
 • 46981 Kvalitetsstyring af svejsearbejde
 • 42743 Modstandssvejsning
 • 44415 Flammeskæring-tildannelse af rør
 • 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning-termisk
 • 45117 Materialelære, rustfri stål
 • 45118 Materialelære, stål
 • 45593 Svejsning og bearbejdningsteknik
 • 45635 Manuel flammeskæring
 • 45928 Pulversvejsning, plade - proces 121
 • 45929 Pulversvejsning rør og plade - proces 121
 • 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed - Lovpligtig uddannelse

Tilmelding

Arbejdsmiljø Og Sikkerhed
4mb
Download
Svejser 45928 Pulversvejsning, Plade Proces 121
390kb
Download
Svejser 45929 Pulversvejsning Roer Og Plade Proces 121
410kb
Download
Svejser 45635 Manuel Flammeskaering
391kb
Download
Svejser 45118 Materialeaere, Staal
386kb
Download
Svejser 45593 Svejsning Og Bearbejdningsteknik
391kb
Download
Svejser 45117 Materialelaere, Rustfri Staal
386kb
Download
Svejser 44530 Arbejdsmiljoe Og Sikkerhed, Svejsning Termisk
259kb
Download
Svejser 44415 Flammeskaering Tildannelse Af Roer
375kb
Download
Kursusnr 46981 Kvalitetsstyring Af Svejsearbejde
438kb
Download
Svejser 42743 Modstandssvejsning
391kb
Download
Skabelon Faktaark 45141 Billede
501kb
Download

Bilsyn

Kategori 2 - Periodisk syn af tunge køretøjer

Periode 11.11.2019-22.11.2019  +  02.12.2019-17.12.2019

(Supplerende til kategori 3)

 Uddannelsen henvender sig til alle, som har gennemført synsmedarbejderuddannelsen kategori 3.

Formål

Efter gennemført kursus kan deltageren udføre periodisk syn af køretøjer større end 3500 kg. 

Adgangskrav skal være opfyldt før kursusstart

Det er en betingelse, at du er uddannet mekaniker eller har bestået anden relevant teknisk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau. Det er ikke et krav, at du er ansat i en synsvirksomhed. Det er ifølge Synsbekendtgørelsen et krav, at man tager kurserne i følgende rækkefølge:

Lette køretøjer (Adgangskrav)

 • Kategori 3: Alle syn af lette køretøjer. Kræver du har A-, B-, BE- og D- eller D1-kørekort
 • Du skal have minimum 3 måneders erfaring i synsvirksomhed med periodisk syn af reg. lette køretøjer 
 • Kategori 1: Periodisk syn af almindelige person- og varevogne u/3500 kg.
 • Du skal have en mekanikeruddannelse og minimum B-kørekort

Tunge køretøjer (Adgangskrav)

Ønsker du herefter også at kunne syne køretøjer o/3500 kg., skal du:

 • Kategori 4: Alle syn af tunge køretøjer
 • Du skal have minimum 3 måneders erfaring med periodisk syn af reg. tunge køretøjer
 • Kategori 2: Periodisk syn af tunge køretøjer. Kræver du har C-, C/E og D-kørekort
 • Have minimum 3 måneders erfaring i udførsel af registreringssyn af alle lette køretøjer

Alle kurser afsluttes med en teoretisk prøve og en praktisk prøve, som begge skal beståes. 

Tilmelding og pris

Pris inklusiv materialer (ex. moms) 31.400 kr.

 

Tilmelding sendes til Aase Rahbek - AAR@ucrs.dk

Vi tilbyder mulighed for ophold og forplejning.
Yderligere oplysninger fåes ved Aase Rahbek telefon 9680 1516 eller på AAR@ucrs.dk 

Tilmelding Bilsyn Kat. 2
154kb
Download

Kategori 4 - Alle syn af tunge køretøjer

Periode 19.08.2019 - 30.08.2019 +  09.09.2019-20.09.2019

(Supplerende til kategori 2)

Uddannelsen henvender sig til alle, som har gennemført synsmedarbejder uddannelsen kategori 2.

Formål

Efter gennemført kursus kan deltageren udføre registreringssyn af nye og brugte importerede køretøjer, konstruktivt ændret køretøj, replika-køretøjer, motorredskab, minitruck (motorredskab), ATV-køretøj til traktor. Deltageren kan udføre kvalitetsstyring samt korrekt indberetning til DMR.

Adgangskrav skal være opfyldt før kursusstart

Det er en betingelse, at du er uddannet mekaniker eller har bestået anden relevant teknisk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau. Det er ikke et krav, at du er ansat i en synsvirksomhed. Det er ifølge Synsbekendtgørelsen et krav, at man tager kurserne i følgende rækkefølge:

Lette køretøjer (Adgangskrav)

 • Kategori 3: Alle syn af lette køretøjer. Kræver du har A-, B-, BE- og D- eller D1-kørekort
 • Du skal have minimum 3 måneders erfaring i synsvirksomhed med periodisk syn af reg. lette køretøjer 
 • Kategori 1: Periodisk syn af almindelige person- og varevogne u/3500 kg.
 • Du skal have en mekanikeruddannelse og minimum B-kørekort

Tunge køretøjer (Adgangskrav)

Ønsker du herefter også at kunne syne køretøjer o/3500 kg., skal du:

 • Kategori 4: Alle syn af tunge køretøjer
 • Du skal have minimum 3 måneders erfaring med periodisk syn af reg. tunge køretøjer
 • Kategori 2: Periodisk syn af tunge køretøjer. Kræver du har C-, C/E og D-kørekort
 • Have minimum 3 måneders erfaring i synsvirksomhed med alle lette køretøjer

Alle kurser afsluttes med en teoretisk prøve og en praktisk prøve, som begge skal bestås. 

Tilmelding og pris

Pris inklusiv materialer (ex. moms) 27.200 kr.

Tilmelding sendes til Aase Rahbek - AAR@ucrs.dk

Vi tilbyder mulighed for ophold og forplejning.
Yderligere oplysninger fåes ved Aase Rahbek telefon 9680 1516 eller på AAR@ucrs.dk 

Tilmelding Bilsyn Kat. 4
154kb
Download

Lean og medarbejder[-]udvikling

Lean / SCM

Lean er en ledelsesfilosofi, der betragter forbruget af ressourcer til andet end værdiskabelse for kunden som spild. Ressourceforbrug, der ikke skaber værdi for kunden, er unødvendigt og bør derfor minimeres og om muligt helt fjernes.

Set fra kundens perspektiv er ”værdi” enhver handling eller proces, som kunden er villig til at betale for.

Helt grundlæggende er Lean således fokuseret på at skabe værdi med færre ressourcer.

I tilknytning til Lean som ledelsesfilosofi findes en række gennemprøvede metoder og værktøjer, der overvejende er udledt fra det såkaldte ”Toyota Production System”. Metoderne og værktøjerne har fokus på at sikre både høj produktivitet og kvalitet, men også samtidig høj trivsel for medarbejderne.

Vi tilbyder følgende AMU-kurser inden for Lean:

 • 40658 Produktionsoptimering for operatører v.h.a.Lean - 1 dag
 • 40659 Lean - værktøjsanvendelse for operatører - 5 dage
 • 40660 Lean i vedligeholdet for operatører - 1 dag
 • 43937 Anvendelse af 5-S modellen for operatører - 2 dage
 • 43938 Lean - kortlægning af værdistrøm for operatører - 3 dage
 • 43939 Systematisk problemløsning for operatører - 2 dage
 • 43941 Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører - 2 dage
 • 43943 Logistik for produktionsmedarbejdere - 2 dage
 • 47085 Lean support i produktionen - 2 dage
 • 47371 Lean Flow to Line for operatører - 1 dag

Kurserne udbydes efter behov.


Konsulentydelser

Vi tilbyder professionel konsulentbistand til hjælp med implementering og efterfølgende opfølgning og audit på jeres LEAN-rejse.

 • LEAN audit
 • LEAN implementering

 

Kursernes tilrettelæggelse

Ud over de planlagte udbud laver Kompetencegruppen også virksomhedsforlagte kurser. For disse kurser tilrettelægges forløbet i samarbejde med virksomheden, så virksomhedens udfordringer og behov afspejler sig i kurset. Dette gøres ved et møde og gennemgang af relevante områder i virksomheden.

 

Ønsker du at få tilrettelagt et AMU-kursus til din virksomhed så kontakt KompetenceGruppen på 9680 1516.

Tilmelding

47085 Lean Support I Produktionen
241kb
Download
47371 Lean Flow To Line For Operatoerer
241kb
Download
Lean 43943 Logistik For Produktionsmedarbejdere
244kb
Download
Lean 43941 Forebyggelse Af Fejl Med Poka Yoka For Operatører
245kb
Download
Lean 43939 Systematisk Problemløsning For Operatører
244kb
Download
Lean Lean 43938 Kortlaegning Af Vaerdistroem For Operatoerer
244kb
Download
Lean 43937 Anvendelse Af 5 S Modellen For Operatoerer
244kb
Download
Lean 40660 Lean I Vedligeholdet For Operatoerer
207kb
Download
Lean 40658 DOE Produktionsoptimering For Operatoerer V.H.A.Lean
244kb
Download
Lean 40659 Lean Vaerktoejsanvendelse For Operatoerer
244kb
Download

Værktøjer til effektivisering

Ved hjælp af en række værktøjer kan du som ansat være med til at effektivisere virksomhedens produktion. Lær bl.a. at anvende SMED til omstillingseffektivisering, at anvende Six Sigma både som grundlæggende og avanceret værktøj. Bliv i stand til at anvende DOE, Statistisk forsøgsplanlægning, i forbindelse med et Six Sigma projekt, og lær at bruge det statistiske værktøj SPC i forbindelse med kvalitetsstyring. 

Ved at kunne anvende kanbanstyring lærer du i praksis at reducere gennemløbstider i produktionsprocesserne og ved at anvende virksomhedens it-systemer opnår du et større overblik over bl.a. flaskehalse.

 • 40656Udarb. af projektdefineringer efter Six Sigma - 3 dage
 • 40661 Lean i vedligeholdet for operatører - 5 dage
 • 43942 Kanban-styring for operatører - 2 dage
 • 43978 Omstillingseffektivisering for operatører - 2 dage
 • 43982 Statistik for operatører - 1 dag
 • 45361 IT og produktionsstyring for medarbejdere - 5 dage
 • 48005 Jobinstruktion, oplæring af produktionsmedarbejder - 2 dage
 • 48238 Produktionsgruppers udarbejdelse af eSOP - 2 dage
 • 48255 QRM for operatører - 2 dage
 • 48676 Six Sigma for produktionsmedarbejdere1 - 2 dage
 • 48677 Six Sigma for produktionsmedarbejdere2 - 3 dage

Tilmelding

Lean 40656 Udarb. Af Projektdefineringer Efter Six Sigma
219kb
Download
Lean 43942 Kanban Styring For Operatoerer
246kb
Download
Lean 40661 Operatoerstyret Optimering Af Vedligeholdet
246kb
Download
Lean 43978 Omstillingseffektivisering For Operatoerer
244kb
Download
Lean 43982 Statistik For Operatoerer
244kb
Download
IT 45361 IT Og Produktionsstyring For Medarbejdere
386kb
Download
48005 Jobinstruktion, Oplæring Af Produktionsmedarbejder
496kb
Download
48238 Produktionsgruppers Udarbejdelse Af Esop
300kb
Download
48255 QRM For Operatører
805kb
Download
48676 Six Sigma For Produktionsmedarbejdere 1
602kb
Download
48677 Six Sigma For Produktionsmedarbejdere 2
431kb
Download

Medarbejder[-]udvikling & innovation

Medarbejderudvikling er en integreret og vigtig brik i virksomhedens strategi for at sikre konstant vækst. 

Ved at lære at udnytte dine personlige ressourcer i forhold til dit job og at identificere områder der er velegnede til innovation, samt at tilegne dig ny viden og lære grundlæggende kompetenceudviklingsmetoder kan du bidrage positivt til virksomhedens vækst. 

 • 40041 Den personlige uddannelses- og jobplan - 2 dage
 • 40154 Innovationsegnede produktionsområder - 1 dag
 • 45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse - 5 dage
 • 45367 Uddannelsesplanlægning for medarbejdere - 4 dage
 • 45622 Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet - 4 dage
 • 46541 Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere - 2 dage

Tilmelding

Lean 45622 Medarbejdernes Personlige Ressourcer I Jobbet
243kb
Download
Lean 40154 Innbovationsegnede Produktionsområder
204kb
Download
Med.Udv. 45367 Uddannelsesplanlægning For Medarbejdere
179kb
Download
Lean Kursus Nr 46541 Forretningsforståelse For Produktionsmedarbejdere
240kb
Download
Med.Udv. 45362 Personlig Udvikling Til Arbejde Og Uddannelse
348kb
Download
Den Personlige Uddannelses Og Jobplan 2018
252kb
Download

Kvalitet

Kunden er i centrum, når det handler om kvalitet – både de eksterne og interne kunder.

Kvalitet er et tankesæt, der bør præge alle i virksomheden, og alle medarbejdere bør involveres og deltage aktivt i arbejdet med løbende at forbedre kvaliteten af produkter og serviceydelser.

For at kunne arbejde effektivt med kvalitet, bør medarbejderne hele tiden have de rigtige kompetencer og værktøjer. Medarbejderne kan derved bidrage til at optimere virksomhedens systemer og arbejdsgange, så omkostningerne reduceres og kundetilfredsheden og markedsandelene øges. 

Vi tilbyder følgende AMU-kurser inden for kvalitet:

 • 40655 Selvevaluering i praksis - 2 dage
 • 42854 TQM for operatører i industrien - 1 dag
 • 45363 Kunde-/leverandørforhold for operatører - 1 dag
 • 45370 Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion - 3 dage
 • 45371 Kvalitetsstyring i virksomheden - 3 dage
 • 47372 Anvendelse af standardiseret arbejde for operatører - 2 dage
 • 47373 Praktisk problemløsning for operatører - 3 dage
 • 47392 Auditforståelse i en produktionsvirksomhed - 2 dage
 • 48074 Kommunikation om kvalitet i virksomheder - 1 dag
 • 48071 Løbende kvalitetsforbedringer i virksomheder - 2 dage
 • 48075 Kvalitetsstyring i virksomheder - 2 dage

Tilmelding

Med Udv 45370 Kvalitetsbevidsthed For Industriel Produktion
179kb
Download
Lean 42854 TQM For Operatører I Industrien
202kb
Download
47372 Anvendelse Standardiseret Arbejde For Operatører
240kb
Download
Lean 40655 Selvevaluering I Praksis
244kb
Download
Kursusnr 47392 Auditforståelse I En Produktionsvirksomhed
184kb
Download
Med.Udv. 45363 Kunde Leverandørforhold For Operatører
176kb
Download
48074 Kommunikation Om Kvalitet I Virksomheder
412kb
Download
48075 Kvalitetsstyring I Virksomheder
335kb
Download
Med Udv 45371 Kvalitetsstyring I Virksomheden
180kb
Download
48071 Løbende Kvalitetsforbedringer I Virksomheder
320kb
Download
47373 Praktisk Problemløsning For Operatører
244kb
Download

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Et godt arbejdsmiljø med en sund og sikker arbejdsdag uden arbejdsskader betaler sig. 

En virksomhed, der har ondt i arbejdsmiljøet, har ofte et højt sygefravær og medarbejdere, der af forskellige årsager bukker under og forlader virksomheden. Det har store omkostninger for den enkelte, virksomheden og samfundet. 

Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar og kræver en indsats på alle niveauer i virksomheden. Fælles løsninger i form af måske små ting i det daglige kan til gengæld betyde meget for både medarbejdere og virksomhed, herunder bidrage væsentligt til trivsel og et godt arbejdsliv.

 • 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job - 2 dage
 • 45372 Håndtering af ensidigt gentaget arbejde - 3 dage
 • 47075 Sikker adfærd i produktionsvirksomheder - 1 dag
 • 47076 Udvikling af sikkerhedskultur i industrien - 1 dag
 • 48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job - 2 dage
 • 48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job - 2 dage
 • 48143 Sikkerhed i industrien 1 – sikker adfærd - 1 dag
 • 48145 Sikkerhed i industrien 2 – systematisk arbejde - 1 dag
 • 48146 Ensidigt gentaget arbejde (EGA) i lean, omstilling - 2 dage
 • 42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet - 4 dage

Tilmelding

Kursus Nr. 40392 Ergonomi Indenfor Faglaerte Og Ufaglaerte Job
279kb
Download
Kursus Nr. 45372 Håndtering Af Ensidigt Gentaget Arbejde
204kb
Download
Kursus Nr. 48050 Arbejdsmiljø Indenfor Faglærte Og Ufaglærte Job
192kb
Download
Kursus Nr. 48049 Arbejdsmiljø Indenfor Faglærte Og Ufaglærte Job
273kb
Download
Kursus Nr. 48145 Sikkerhed I Industrien 2 Systematisk Arbejde
199kb
Download
Kursus Nr. 48143 Sikkerhed I Industrien 1 Sikker Adfærd
199kb
Download
Kursus Nr. 42730 Introduktion Til Foerstehjaelp Paa Jobbet
280kb
Download
Kursus Nr. 48146 Ensidigt Gentaget Arbejde (EGA) I Lean, Omstilling
165kb
Download
47075 Sikker Adfærd I Produktionsvirksomheder
279kb
Download
47076 Udvikling Af Sikkerhedskultur I Industrien
322kb
Download

Udvikling af produktions[-]grupper

Overalt på arbejdsmarkedet ændres den måde arbejdet ledes og fordels på, og nye produktionsformer medfører ændringer i ansvar og kompetencer.
For at imødegå de nye arbejdsformer tilbyder vi kurser hvor du som medarbejder kan lære at etablere og organisere selvstyrende grupper og anvende tavlemøder som en vigtig del af planlægningen af det daglige arbejde. 

Desuden bliver kommunikation i teamet et vigtigt element og teambuilding en måde at skabe en højtydende arbejdsgruppe, hvor videndeling er en selvfølge. Derudover kan du med en grundlæggende forretningsforståelse bidrage til en øget forståelse for virksomhedens prioriteringer og med en viden omkring hvordan man skaber værdibaserede arbejdspladser kan du virke som kultur- og værdiformidler. 

 • 40655 Selvevaluering i praksis - 2 dage
 • 43979 Selvevaluering i produktionsgrupper - 2 dage
 • 44672 Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper - 1 dag
 • 45364 Etablering af selvstyrende grupper - 2 dage
 • 45365 Teambuilding for selvstyrende grupper - 2 dage
 • 45366 Kommunikation i teams - 3 dage
 • 45368 Værdibaserede arbejdspladser - 2 dage
 • 45369 Videndeling og læring for medarbejdere - 3 dage
 • 48141 Kompetencebehov og udvikling i teamet - 1 dag

Tilmelding

Lean 40655 Selvevaluering I Praksis (1)
244kb
Download
Lean Kursus Nr 44672 Tavlemøder For Selvstyrende Produktionsgrupper
203kb
Download
Med Udv 45364 Etablering Af Selvstyrende Grupper
179kb
Download
Lean 43979 Selvevaluering I Produktionsgrupper
244kb
Download
Med.Udv. 45368 Værdibaserede Arbejdspladser
171kb
Download
Med.Udv. 45365 Teambuilding For Selvstyrende Grupper
158kb
Download
Med.Udv. 45366 Kommunikation I Teams
164kb
Download
48141 Kompetencebehov Og Udvikling I Teamet
427kb
Download
Med.Udv. 45369 Videndeling Og Læring For Medarbejdere
172kb
Download

IT & Digitalisering

 • 43982 Statistik for operatører - 1 dag
 • 45361 IT & produktionsstyring for medarbejdere - 5 dage
 • 48238 Produktionsgruppers udarbejdelse af ESOP - 2 dage
 • 47797 Intro til digitalisering - produktionsmedarbejdere - 5 dage
 • 48562 Anvendelse af produktionsdata - 3 dage

Tilmelding

IT 45361 IT Og Produktionsstyring For Medarbejdere (1)
386kb
Download
Lean 43982 Statistik For Operatoerer (1)
244kb
Download
48238 Produktionsgruppers Udarbejdelse Af Esop (1)
300kb
Download
48562 Anvendelse Af Produktionsdata
435kb
Download
47797 Intro Til Digitalisering Produktionsmedarbejdere
815kb
Download

Miljø og energi

Mange virksomheder har sat miljøhensyn højt på dagsordenen. 
Kurserne indenfor dette område lærer dig bl.a. om miljøbelastninger og det lokale og globale miljø. Desuden får du en viden omkring miljø- og energimæssige forhold og lærer at håndtere en miljø- og energimæssig optimering af en given produktion.

Endvidere får du kendskab til de til enhver tid gældende miljøstandarder DS, EMAS, ISO og AT. Desuden bliver du i stand til at deltage i operationel miljøstyring.

 • 42840 Miljø- og energiforbedringer i industrien - 2 dage
 • 42841 Miljøarbejde i industrien - 1 dag
 • 47123 Ressourcestrømme og affaldshåndtering - 3 dage

Tilmelding

Lean 42840 Miljoe Og Energiforbedringer I Industrien
205kb
Download
Lean 42841 Miljoearbejde I Industrien
218kb
Download
47123Ressourcestroemme Og Affaldshaandtering
279kb
Download

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.