uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Hos Kompetencegruppen tilbyder vi faglige kurser, som kan være med til at give dig et kompetenceløft. Både i samarbejde med den virksomhed du arbejder i og, hvis du er jobsøgende, kan du få skræddersyet den pakke af relevante kurser, som kan opkvalificere dig og hjælpe dig videre i dit nuværende job eller i et nyt job.

Vi består af et team af konsulenter og undervisere med både teoretisk baggrund og flere års relevant erfaring fra stillinger i private og offentlige virksomheder. Vi kender til erhvervslivet ud fra egne erfaringer og er godt rustet til at guide dig i den rigtige retning.

Vi vil altid gerne hjælpe dig med at afklare dine ønsker og muligheder, så du kan:

 • Udleve dine uddannelsesdrømme
 • Få et skræddersyet kursusforløb, der passer lige til dig
 • Dygtiggøre dig og avancere indenfor et bestemt fag eller område
 • Få papirer på din viden og dine kundskaber
 • Få lavet en Real Kompetence Vurdering
 • Og meget mere..

Vi er altid interesserede i at hjælpe dig til at finde DIN helt rigtige vej til god udnyttelse af dine opkvalificeringsmuligheder, også i samarbejde med din arbejdsplads. Vores kurser er for alle, og vores erfaring er, at vi har noget for alle. Det kan dog til tider kan være svært at finde det man søger.

Hvis du ikke finder det du ønsker, hvad end det handler om enkeltkurser, skræddersyede kursusforløb, kurser indenfor din branche, dine muligheder som ansat, som jobsøgende, eller hvilke tilskudsmuligheder der findes, så tøv ikke med at kontakte os.

Er du ledig kan du med fordel tage et kig her.

IT

Bliv bedre til IT - find et kursus, der passer til dine behov

40080 IKV i AMU - Individuel KompetenceVurdering

Få papir på det, du allerede kan. Gratis - men del af 6 ugers selvvalg.

Varighed
1/2 til 5 dage

Deltager betaling
Gratis

Fuld betaling
2601,75 kr.

På Åbent it kan du få testet og vurderet din viden i forhold til det, du allerede kan på it-området. Det kalder vi Individuel KompetenceVurdering (IKV) indenfor arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).

 

Hvad får du?

Har du for eksempel allerede viden om tekstbehandling, regneark eller databaser, kan du tage en test. Består du testen, får du et uddannelsesbevis eller et kompetencebevis og en AMU-uddannelsesplan med forslag til efteruddannelse, så du målrettet kan løfte dine kompetencer i forhold til din jobsituation.

 

Hvem kan deltage?

Alle kan deltage. Hvis din uddannelse ikke overstiger en erhvervsuddannelse eller et sidestillet niveau, kan du søge om VEU-godtgørelse. Satsen er kr. 679,20 pr. kursusdag pt. 2017 priser.

 

Praktiske oplysninger

Testen tages på en erhvervsskole - alternativt i virksomheden, hvis dette aftales.
Ved KompetenceGruppen, Skjern aftales tid med Aase Rahbek på tlf. 9680 1516 eller e-mail: aar@ucrs.dk

 

Pris

IKV er gratis for deltagere indenfor målgruppen. Hvis du er ledig, er det en del af dine 6 ugers selvvalg.

 

Tilmelding

 

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1234,30 kr

Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder.
Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper.
Deltageren kender forskellige program– og filtyper. 

Tilmelding

47216 Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem

Varighed
3 dage

Deltager betaling
558 kr.

Fuld betaling
1741,45 kr.

Deltageren kan anvende tastaturet effektivt og rationelt i jobfunktioner, hvori der indgår læse og lyttefunktioner til brug for indtastninger af danske og udenlandske tekster. Deltageren kan foretage hensigtsmæssig tekstopstilling og foretage tekstindtastning med en høj grad af fejlfrihed med henblik på at spare tid på bl.a. korrekturlæsning.

Tilmelding

47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1172,70 kr.

Deltageren kan benytte basisfunktioner i tekstbehandling til indskrivning og formatering af mindre tekster som f.eks. breve og opslag samt anvende redigeringsfaciliteter til f.eks sletning, flytning og kopiering af tekst. Endvidere kan deltageren definere enkel sideopsætning, herunder f.eks. margener og sidenummerering samt anvende tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og hjælpefunktion.
Ved hjælp af programmets tabelfunktion kan deltageren desuden oprette enkle skemaer og opstillinger i form af f.eks. prislister og notater.

Tilmelding

47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
727,15 kr.

Deltageren kan inden for rammerne af tekstbehandlingsprogrammets muligheder indsætte, placere og bearbejde billeder til f.eks. opslag, produktblade eller dokumentation samt indsætte og redigere programmets grafiske objekter, herunder f.eks. tekstbokse, figurer og diagrammer.
Endvidere kan deltageren anvende programmets tegneværktøjer til f.eks. oprettelse, formatering, rotation, spejlvending og gruppering af objekter.

Tilmelding

44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
727,15 kr.

Deltageren kan oprette og anvende standardiseringsfunktioner f.eks. enkle typografier og skabeloner til at gøre virksomhedens interne og eksterne dokumenter ensartede. Deltageren har kendskab til tekstbehandlingssystemets forskellige layoutmæssige virkemidler.

Tilmelding

47215 Opstillinger og layout i tekst

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1234,30 kr.

Deltageren kan anvende elektronisk masseproduktionsfunktioner ved udarbejdelse af adresselister og labels i forbindelse med udsendelse af virksomhedens dokumenter, f.eks. breve og e-mails.
Deltageren kan selvstændigt vurdere anvendelsen af masseproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter sat i forhold til en tidsmæssig gevinst ved at anvende funktionen frem for manuel udførelse. 

Tilmelding

44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
727,15

Deltageren kan anvende elektronisk masseproduktionsfunktioner ved udarbejdelse af adresselister og labels i forbindelse med udsendelse af virksomhedens dokumenter, f.eks. breve og e-mails.
Deltageren kan selvstændigt vurdere anvendelsen af masseproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter sat i forhold til en tidsmæssig gevinst ved at anvende funktionen frem for manuel udførelse.

Tilmelding

47214 Håndtering og strukturering af længere tekster

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
696,35 kr.

Deltageren kan skabe overblik over og struktur på længere tekster som f.eks. rapporter, håndbøger og vejledninger ved hjælp af typografier til f.eks. overskriftsformatering og nummerering samt navigere i tekster ved hjælp af forskellige dokumentvisninger. Endvidere kan deltageren i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter på flere sider definere sideopsætning, herunder sidehoved og -fod samt oprette f.eks. forside, indholdsfortegnelse, stikord register, fodnoter, hyperlinks, bogmærker og krydshenvisninger.
Forudsætter deltagelse på ”Indskrivning og formatering af mindre tekster” eller tilsvarende.

Tilmelding

40022 Effektive, individuelle brugerflader

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
727,15 kr.

Deltageren kan tilpasse programmets menuer, værktøjslinier og skabeloner efter den opgave, der skal løses. Kan indstille programmet således, at relevante funktioner er let tilgængelige, når der f.eks. Udarbejdes nyhedsbreve, rapporter m.v. Forudsætter deltagelse på ”Indskrivning og formatering af mindre tekster”, ”Brug af grafik”, ”Grafiske virkemidler” samt ”Standardisering af virksomhedens dokumenter” eller tilsvarende.

40776 Samarbejde om dokumenter

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
696,35 kr.

Deltageren kan samarbejde elektronisk ved skrivning af dokumenter. Deltageren kan arbejde med: Korrekturværktøjer, versionsstyring f.eks ved udarbejdelse af referater, håndbøger, beskrivelser samt andre dokumenter, hvor der samarbejdes om færdiggørelsen.

Tilmelding

40775 Dynamiske beregninger og diagrammer i tekstbehandling

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
696,35 kr.

Deltageren kan udnytte funktionaliteten i tilknyttede applikationer på en hensigtsmæssig måde og derved opnå en mere rationel opgaveløsning. Derudover kan deltageren indsætte f.eks. kald til moduler med beregninger og diagrammer i et givet tekstdokument.

Tilmelding

47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1172,70 kr.

Deltageren kan til varetagelse af sin jobfunktion oprette et regneark og redigere i et eksisterende regneark og vurdere konsekvenserne af dette.
Deltageren kan formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og udforme diagrammer samt anvende enkle formler. Deltageren har viden om regnearkets anvendelsesmuligheder til at understøtte det daglige arbejde med eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser.

Tilmelding

44346 Design og automatisering af regneark

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1234,30

Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark, således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.
Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.

Tilmelding

40754 Anvendelse af pivottabeller

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
185 kr.

Fuld betaling
696,35 kr.

Deltageren kan analysere store datamængder ved hjælp af pivottabeller f.eks. statistikker, interaktive rapporter, analyse af data fra økonomiprogram.
Deltageren kan præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer. 

Tilmelding

40748 Anvendelse af store datamængder i regneark

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
696,35 kr.

Deltageren lærer at håndtere store datamængder f.eks. ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer. Deltageren lærer desuden at foretage hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre. F.eks. anvendelse af låste celler, makroer og modeller. Deltageren lærer også at udtrække oplysninger til viderebearbejdning, f.eks. takstberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker.

Tilmelding

40750 Præsentation af tal i regneark

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
696,35 kr.

Deltageren kan efter kurset udvælge relevante data til præsentation. Afhængig af opgavens karakter kan deltageren anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling f.eks. i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg.

Tilmelding

41371 Anvendelse af regneark til statistik

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
696,35 kr.

Deltageren kan på et grundlæggende niveau anvende statistiske funktioner i et regnearksprogram i forbindelse med præsentation af virksomhedens data og arbejdsopgaver, såsom rapportering, fremlæggelse af budgetter og regnskaber, statistikker, analyser, interne og eksterne undersøgelser af fx medarbejder- eller kundetilfredshed, omkostningsopgørelser og lignende.Deltageren kan efter kurset opstille udtræk af virksomhedens data, fx for omsætning, omkostninger eller varepriser, og derved medvirke til at synliggøre forhold, der har særlig interesse for virksomheden. 

Tilmelding

46489 Informations[-]søgning på internettet & 46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug

Varighed
46489: 1 dag
46491: 1 dag

Deltagerbetaling
46489: 186 kr.
46491: 186 kr.

Fuld betaling
46489: 727,15 kr.
46491: 727,15 kr.

46489:
Deltageren kan hurtigt og rationelt søge informationer på internettet i forbindelse med udførelse af sin jobfunktion i faglærte og ufaglærte job. Herunder kan deltageren oprette hensigtsmæssige søgekriterier for at udvide eller indsnævre søgningen afhængig af den arbejdsopgave, som deltageren skal løse.
Deltageren har forståelse for og indsigt i internettets aktualitet og centrale betydning som informationskilde for virksomheden f.eks. ved søgning af regler og bekendtgørelser både nationale og internationale, som har betydning for virksomhedens virke.

46491:
Deltageren kan udvælge pålidelige og lovlige materialer fra internettet i forbindelse med udførelse af sin jobfunktion i faglærte og ufaglærte job. F.eks. kan deltageren hente statistikker, prislister eller tekst og grafik, som skal indarbejdes i projekt- og analysearbejde. Deltageren kan downloade jobrelevante informationer f.eks. programmer, videoer eller formularer, der understøtter arbejdsopgaven som deltageren skal løse.. Endvidere har deltageren viden om loven om ophavsret, og hvilket mulighedsrum der giver i forhold til udvælgelse og anvendelse af materiale hentet fra internettet.

Tilmelding

47293 E-mail til jobbrug

Varighed
2 dag

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1234,30

Deltageren kan til varetagelse af sin jobfunktion kommunikere elektronisk ved hjælp af bl.a. e-mail, nyhedsgrupper og anden on-line kommunikation. Deltageren har viden om, hvorledes et kommunikationsnetværk er opbygget, både internt i en virksomhed og ekstern i forhold til omverdenen. 

Tilmelding

40749 Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystemer

Varighed
1 dag

Deltagerbetaling
186 kr.

Fuld betaling
696,35

Deltageren kan effektivt og hensigtsmæssigt håndtere daglige kommunikationsrutiner gennem anvendelse af e-mails f.eks. automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af e-mails. Deltageren kan sikre møde– og aftaleaktiviteter gennem anvendelse af kalendersystemet. F.eks. håndtering af flere kalendere, udgivelse af kalendere og mødeplanlægning. Deltageren kan følge egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved hjælp af opgavestyring - f.eks. påmindelser, organisering og deling.

Tilmelding

44337 Oprettelse af database til jobbrug

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1234,30 kr.

Deltageren kan til udførelse af sin jobfunktion og på baggrund af virksomhedens behov oprette en enkel relationsdatabase, f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger. Deltageren kan oprette tabeller og lave forespørgsler. Deltageren kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssig.

Tilmelding

44340 Oprette brugerflader og udskrifter i database

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1234,30 kr.

Deltageren kan udforme brugervenlige skærmbilleder og hensigtsmæssige udskrifter. Deltageren kan integrere data fra databasen med andre programmer, f.eks. andre datakilder, regneark og tekstbehandling. Deltageren kan udforme brugerfladen, så fejlindtastninger minimeres og brugeren af databasen får en optimal arbejdssituation.

Tilmelding

44361 DeskTop Publishing i virksomheden Publisher og Adobe InDesign anvendes

Varighed
3 dage

Deltagerbetaling
558 kr.

Fuld betaling
1741,45 kr.

Deltageren kan opstille virksomhedens brochurer, præsentationsmateriale og andre dokumenter med de grafiske virkemidler, der er i et dtp-program. Deltageren kan vurdere, hvilke værktøjer der bedst egner sig til en given opgave. Deltageren kan arbejde helhedsorienteret fra skitse til færdigt produkt. Deltageren har kendskab til forskelle mellem prepress-opgaver og egentlige kontoropgaver. Microsoft Publisher og Adobe InDesign anvendes.

Tilmelding

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
248 kr.

Fuld betaling
1234,30

Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer.
Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

Tilmelding

45565 Brug af PC på arbejdspladsen

Varighed
3 dage

Deltagerbetaling
558 kr.

Fuld betaling
1741,45 kr.

Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale drev som fra netværksdrev samt anvende et installeret antivirus-program. Deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og –faglig viden i forbindelse med kommuni-kationen med virksomhedens it-support-funktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder.

Tilmelding

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Varighed
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1234,30 kr.

Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af virksomhedens it-system anvende gængse metoder til håndtering, indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens over-ordnede dataflow. Deltageren kan håndtere data efter gældende regler og lovgivning, og kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke gyldige data. 

Tilmelding

45859 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion. PhotoFiltre og Photoshop anvendes

Varighed 
2 dage

Deltagerbetaling
372 kr.

Fuld betaling
1234,30 kr.

Deltageren kan på et grundlæggende niveau redigere digitale billeder ved udførelse af arbejdsopgaver, hvor der benyttes digitale billeder som dokumentation. Deltageren kan på simpel måde foretage billedredigering til brug for opgaver såsom sagsdokumentation, teknisk dokumen-tation, præsentationsmateriale til salg, hjemmeside og produktblade, instruktion og undervisning samt e-handel. Deltageren kan klargøre digitale billeder til udgivelse i digitale formater og på print. Photofiltre og Adobe Photoshop anvendes.

Tilmelding

45965, 47381, 45963 Registrering af bilag og udarbejdelse af kasserapport

Varighed
5 dage

Deltagerbetaling
620 kr.

Fuld betaling
3041,75 kr.

Deltageren skal opnå viden om årsregnskabet som udgangspunkt for anvendelsen af principper for debitering og kreditering. Deltageren opnår forståelse for grundbilagets betydning for registrering af data. Deltageren opnår sikkerhed i kontering af enkle posteringer i forbindelse med køb og salg af varer og almindeligt forekommende omkostningsposter, køb af inventar samt privatforbrug. De almindeligste momsregler gennemgås. Deltageren lærer at udarbejde kasserapporter. Deltageren lærer at afstemme likvide beholdninger og at konstatere kassedifferencer og postere disse. Endeligt lærer deltageren at afslutte og afstemme
kasserapporten. Deltageren opnår sikkerhed i at udarbejde en kasserapport med modkonti. Der arbejdes i økonomistyringsprogrammet Microsoft Dynamics C5.

 

*BEMÆRK FØLGENDE (ang. regnskabskurser)
Kurserne er som udgangspunkt gratis for ledige med 6 ugers selvvalgt uddannelse. For beskæftigede er DELTAGERBETALING for personer med et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse og FULD BETALING er deltagerbetalingen for personer med en videregående uddannelse.

Tilmelding

45967, 47382, 45969 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift mm.

Varighed 
6 dage

Deltagerbetaling
744 kr.

Fuld betaling
3518,10 kr.

Deltagerne skal opnå viden om forskellige metoder for registrering, eksempelvis kasserapport, kontoskitser og konteringsark. Deltagerne skal ligeledes opnå sikkerhed i bogføring i et økonomistyringsprogram. De får færdigheder i at kunne bogføre lønudbetaling, herunder tilbageholdt A-skat, ATP, AM-bidrag mm. Desuden skal deltagerne opnå viden om afregning til offentlige myndigheder, kontantrabatter, køb og salg af inventar, afskrivning af inventar samt tab på
debitorer.

*BEMÆRK FØLGENDE (ang. regnskabskurser)
Kurserne er som udgangspunkt gratis for ledige med 6 ugers selvvalgt uddannelse. For beskæftigede er DELTAGERBETALING for personer med et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse og FULD BETALING er deltagerbetalingen for personer med en videregående uddannelse.

Tilmelding

45960, 45962 Anvendelse af kontoplaner

Varighed 
4 dage

Deltagerbetaling
496 kr.

Fuld betaling
2345,40 kr.

Deltagerne skal opnå viden om kontoplanens anvendelsesmuligheder som styringsredskab. De skal opnå viden om regnskab med køb og salg af biler, deres driftsomkostninger og drift af ejendom i handelsvirksomheder, der anvender en artsopdelt kontoplan. Desuden skal deltagerne opnå viden om registrering af varestrømmen i produktionsvirksomheder.

*BEMÆRK FØLGENDE (ang. regnskabskurser)
Kurserne er som udgangspunkt gratis for ledige med 6 ugers selvvalgt uddannelse. For beskæftigede er DELTAGERBETALING for personer med et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse og FULD BETALING er deltagerbetalingen for personer med en videregående uddannelse.

Tilmelding

40007, 40008 Årsafslutning af bogholderiet

Varighed
4 dage

Deltagerbetaling
496 kr.

Fuld betaling
2345,40 kr.

Deltagerne skal opnå viden om momsafstemning, periodisering, fejlsøgning, afstemning af kasse, bank og giro, debitorer og kreditorer, fejlrettelse samt udarbejdelse af rettelsesbilag, brug af fejlkonti og foretage afslutning af regnskab samt oprette et nyt regnskab. De skal opnå viden om resultatopgørelse og balance med udgangspunkt i en saldobalance. De skal kunne udskrive relevante rapporter til løsning af nævnte opgaver, og de skal desuden opnå viden om forskellige ejerformer, samt overskudsfordelingen i et I/S, ApS og A/S.

*BEMÆRK FØLGENDE (ang. regnskabskurser)
Kurserne er som udgangspunkt gratis for ledige med 6 ugers selvvalgt uddannelse. For beskæftigede er DELTAGERBETALING for personer med et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse og FULD BETALING er deltagerbetalingen for personer med en videregående uddannelse.

Tilmelding

45961, 45964, 45958, Debitor, kreditor og lagerstyring

Varighed
5 dage

Deltagerbetaling
744 kr.

Fuld betaling
3738,10 kr.

Deltagerne skal opnå viden om likviditetsstyring, beregne omsætningshastigheder på varelagre, varedebitorer og varekreditorer samt beregne den gennemsnitlige lagertid, kredittid og skylddage. 
De opnår viden om sammenhængen mellem kartotekerne, lager, debitor og kreditor med det samlede finansbogføringssystem.

*BEMÆRK FØLGENDE (ang. regnskabskurser)
Kurserne er som udgangspunkt gratis for ledige med 6 ugers selvvalgt uddannelse. For beskæftigede er DELTAGERBETALING for personer med et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse og FULD BETALING er deltagerbetalingen for personer med en videregående uddannelse.

Svejsning

Sammensæt svejsekurser efter dit eget ønske og behov

Lysbuesvejsning

 • 40086 Lysbuesvejsning, kantsøm plade-plade
 • 40087 Lysbuesvejsning, kantsøm plade-rør
 • 40088 Lysbuesvejsning, stumpsøm plade pos PA-PF
 • 40089 Lysbuesvejsning, -stumpsøm plade, alle pos.
 • 40090 Lysbuesvejsning, stumpsøm rør pos.PA-PC
 • 40091 Lysbuesvejsning, stumpsøm rør alle pos.
 • 44154 Lysbuesvejsning

Tilmelding

 

Svejser 40086 Lysbuesvejsning, Kantsoem Plade Plade
254kb
Download
Svejser 40087 Lysbuesvejsning, Kantsoem Plade Roer
254kb
Download
Svejser 40088 Lysbuesvejsning, Stumpsoen Plade Pos PA PF
254kb
Download
Svejser 40089 Lysbuesvejsning, Stumpsoem Plade, Alle Pos.
254kb
Download
Svejser 40090 Lysbuesvejsning, Stumpsoem Roer Pos.PA PC
269kb
Download
Svejser 40091 Lysbuesvejsning, Stumpsoem Roer Alle Pos.
254kb
Download
Svejser 44154 Lysbuesvejsning
249kb
Download

MAG-svejs

 • 40092 MAG-svejsning_kantsom_plade_plade_pr.135
 • 40093 MAG-svejsning kantsøm plade, rør pr.135
 • 40094 MAG-svejsning stumpsøm plade pos.PA-PF pr.135
 • 40095 MAG-svejsning stumpsøm plade, alle pos.pr.135
 • 40096 MAG-svejsning stumpsøm rør pos.PA-PC pr.135
 • 40097 MAG-svejsning stumpsøm rør alle pos.pr. 135
 • 40098 MAG-svejs-kants plade-plade pr. 136
 • 40099 MAG-svejs-kants plade-rør pr. 136
 • 40100 MAG-svejsning kants plade-plade pr.136
 • 40101 MAG-svejsning kants plade-plade pr.136
 • 40102 MAG-svejsning stumps rør pos PA-PC pr136
 • 40103 MAG-svejsning stumps rør alle pos pr 136
 • 44676 MAG-svejsning proces 135
 • 44691 MAG-svejsning af rustfri stål, svær plade P 135
 • 44692 MAG-svejsning af rustfri stål svær plade P 136
 • 44693 MAG-svejsning af stumpsømme, svær plade 136
 • 44694 MAG-svejsning af tyndplade proces 135
 • 48740 Reparationssvejsning
 • 48748 MAG-svejsning af rustfri stål proces 135 eller 136

Tilmelding

Svejser 44694 MAG Svejsning Af Tyndplade Proces 135
228kb
Download
Svejser 44693 MAG Svejsning Af Stumpsoemme, Svaer Plade 136
229kb
Download
Svejser 44692 MAG Svejsning Af Rustfri Staal Svaer Plade P 136
229kb
Download
Svejser 44676 MAG Svejsning Proces 135
262kb
Download
Svejser 40102 MAG Svejsning Stumps Roer Pos PA PC Pr136
328kb
Download
Svejser 40101 MAG Svejsning Kants Plade Plade Pr.136
328kb
Download
Svejser 40100 MAG Svejsning Kants Plade Plade Pr.136
251kb
Download
Svejser 40099 MAG Svejs Kants Plade Roer Pr 136
213kb
Download
Svejser 40097 MAG Svejsning Stumpsoem Roer Alle Pos.Pr. 135
251kb
Download
Svejser 40098 Mag SVEJS KANTS PLADE PLADE PR 136
408kb
Download
Svejser 40096 MAG Svejsning Stumpsoem Roer Pos.PA PC Pr.135
236kb
Download
Svejser 40095 MAG Svejsning Stumpsoem Plade, Alle Pos.Pr.135
265kb
Download
Svejser 40094 MAG Svejsning Stumpsoem Plade Pos.PA PF Pr.135
269kb
Download
Svejser 40093 MAG Svejsning Kantsoem Plade, Roer Pr.135
251kb
Download
Svejser 40092 MAG Svejsning Kantsom Plade Plade Pr.135
251kb
Download
Svejser 44691 MAG Svejsning Af Rustfri Staal, Svaer Plade P 135
229kb
Download

TIG-svejs

 • 40104 TIG-svejs-kants uleg plade-rør
 • 40105 TIG-svejs-stumps uleg.plade
 • 40107 TIG-svejs-stumps uleg.rør alle pos
 • 40108 TIG-svejs-kants rustfri plade-rør
 • 40109 TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade
 • 40110 TIG-svejs-stumps svær rustfri plade
 • 40114 Tig-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos.
 • 44451 TIG-svejsning
 • 44455 TIG og lysbuesvejsning af u- og lavtlegeret rør
 • 44462 TIG-svejsning af tyndere plade, aluminium
 • 44464 TIG-svejsning, Titanium
 • 46513 TIG-svejsning aluminium tynd pladekantsømme
 • 46514 TIG-svejsning aluminium svær pladekantsømme
 • 46515 TIG-svejsning aluminium tynd plade stumpsømme
 • 46516 TIG-svejsning aluminium svær plade stumpsømme
 • 47137 TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC
 • 47286 TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC
 • 47460 TIG-svejs-u-lavt legeret pl-pl
 • 47461 TIG-svejs-rustfrit stål kantsømme pl-pl PF
 • 47465 TIG-svejs-Rustfri-svært-rør-PA-PC
 • 48740 Reparationssvejsning
 • 48882 TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos

Tilmelding

Svejser 47465 TIG Svejs Rustfri Svaert Roer PA PC
330kb
Download
Svejser 47461 TIG Svejs Rustfrit Staal Kantsoemme Pl Pl PF
329kb
Download
Svejser 47460 TIG Svejs U Lavt Legeret Pl Pl
329kb
Download
Svejser 47286 TIG Svejs Stumps Tynd Rustfri Roer Pos PA PC
329kb
Download
Svejser 46516 TIG Svejsning Aluminium Svaer Plade Stumpsoemme
370kb
Download
Svejser 46515 TIG Svejsning Aluminium Tynd Plade Stumpsoemme
370kb
Download
Svejser 46514 TIG Svejsning Aluminium Svaer Pladekantsoemme
370kb
Download
Svejser 46513 TIG Svejsning Aluminium Tynd Pladekantsoemme
370kb
Download
Svejser 44462 TIG Svejsning Af Tyndere Plade, Aluminium
340kb
Download
Svejser 44451 TIG Svejsning
249kb
Download
Svejser 40114 Tig Svejs Stumps Svaer Rustfri Roer Alle Pos
415kb
Download
Svejser 40110 TIG Svejs Stumps Svaer Rustfri Plade
330kb
Download
Svejser 40109 TIG Svejs Stumps Tynd Rustfri Plade
330kb
Download
Svejser 40107 TIG Svejs Stumps Uleg.Roer Alle Pos.
329kb
Download
Svejser 40104 TIG Svejs Kants Uleg Plade Roer
332kb
Download
Svejser 40105 TIG Svejs Stumps Uleg.Plade
332kb
Download
Svejser 40108 TIG Svejs Kants Rustfri Plade Roer
329kb
Download
Svejser 44455 TIG Og Lysbuesvejsning Af U Og Lavtlegeret Roer
435kb
Download
Svejser 44464 TIG Svejsning, Titanium
350kb
Download
Svejser 47137 TIG Svejs Stumps Uleg Roer Pos PA PC
328kb
Download

Gassvejsning

 • 44724 Gassvejsning proces 311
 • 44725 MAG-Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311
 • 44726 Gassvejsning af stumpsømme - rør P 311, EN 287-1
 • 47463 Gassvejsning-kantsømme-plade-rør-alle-positioner

Tilmelding

MIG-svejsning

 • 45904 MIG-svejsning aluminium tynd plade kantsømme
 • 45905 MIG-svejsning aluminium svær plade kantsømme
 • 46511 MIG-svejsning aluminium tynd plade
 • 46512 MIG-svejsning aluminium svær plade stumpsømme
 • 47457 MIG-Svejsning aluminium svær pl-pl kantsømme PF
 • 47458 MIG-svejsning aluminium tynd plade stumpsømme PF
 • 47459 MIG-svejsning aluminium svær plade stumpsømme PF

Tilmelding

Svejser 47458 MIG Svejsning Aluminium Tynd Plade Stumpsoemme PF
370kb
Download
Svejser 47459 MIG Svejsning Aluminium Svaer Plade Stumpsoemme PF
370kb
Download
Svejser 46512 MIG Svejsning Aluminium Svaer Plade Stumpsoemme
370kb
Download
Svejser 47457 MIG Svejsning Aluminium Svaer Pl Pl Kantsoemme PF
370kb
Download
Svejser 46511 MIG Svejsning Aluminium Tynd Plade
370kb
Download
Svejser 45905 MIG Svejsning Aluminium Svaer Plade Kantsoemme
370kb
Download
Svejser 45904 MIG Svejsning Aluminium Tynd Plade Kantsoemme (1)
369kb
Download

Diverse svejsekurser

 • 44415 Flammeskæring-tildannelse af rør
 • 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning-termisk - Lovpligtig uddannelse
 • 45117 Materialelære, rustfri stål
 • 45118 Materialelære, stål
 • 45141 Brandforansaltninger v. gnistproducerende værktøj (Varmt arbejde)
 • 45635 Manuel flammeskæring
 • 45929 Pulversvejsning rør og plade - proces 121
 • 46981 Kvalitetsstyring af svejsearbejde
 • 48743 Pulversvejsning, Proces 121 i plade og rør
 • 48755 Grundlæggende bearbejdning før og efter svejsning

Tilmelding

Arbejdsmiljø Og Sikkerhed
4mb
Download
Svejser 45929 Pulversvejsning Roer Og Plade Proces 121
410kb
Download
Svejser 45635 Manuel Flammeskaering
391kb
Download
Svejser 45118 Materialeaere, Staal
386kb
Download
Svejser 45117 Materialelaere, Rustfri Staal
386kb
Download
Svejser 44530 Arbejdsmiljoe Og Sikkerhed, Svejsning Termisk
259kb
Download
Svejser 44415 Flammeskaering Tildannelse Af Roer
375kb
Download
Kursusnr 46981 Kvalitetsstyring Af Svejsearbejde
438kb
Download
Skabelon Faktaark 45141 Billede
501kb
Download

Andet 

Fandt du ikke, hvad du søgte?
Tag et kig i vores andre kurser

Individuel Kompetence Vurdering

Hvad er individuel Kompetence Vurdering?

Målet med individuel Kompetence Vurdering i AMU er at give dig mulighed for at få vurderet og anerkendt dine realkompetencer i forhold til arbejdsmarkedsuddannelser. (AMU)

IKV varer ½-5 dage og kan ske ved UCRS eller på din arbejdsplads.
Ved UCRS kan du få vurderet dine kompetencer og færdigheder indenfor følgende brancheområder:

- Svejsning

- Arbejdsorganisering

- Informationsteknologi

- Ledelse

Hvad betyder IKV?

at du kan få bevis på de faglige færdigheder, som du har fra dit arbejdsliv, som dokumentation overfor nuværende og fremtidig arbejdsgiver.

at du kan få uddannelsesbeviser uden at have deltaget i undervisningen. Det betyder, at hvis du lever op til den målsætning, der er i AMU-uddannelsen, så laver vi et uddannelsesbevis til dig.

at du undgår dobbelt uddannelse og motiveres til mere uddannelse.

at du efter vurderingen får en personlig uddannelsesplan, som du kan bruge i din fremtidige AMU-uddannelse.

at du får tilbudt en læse- og regnetest, der varer maks. 2 timer. Testen bruges til at synliggøre om der eventuellt skal iværksættes andre vilkår for din videre uddannelse. Eller, hvis du ønsker det, bruge testen til at modtage undervisning i dansk og/eller regning på et Voksenuddannelsescenter. (VUC)

Kursusbeskrivelse
Fremtidens virksomheder kræver fleksible og omstillingsparate medarbejdere med høj kompetence på alle niveauer. 
Flere og flere virksomheder arbejder derfor med planlægning af efteruddannelse for medarbejderne.

UCRS kan være virksomhederne behjælpelig med at få udarbejdet en vurdering af den enkelte medarbejders kompetencer.

Formålet med IKV er en vurdering af den enkelte deltagers tekniske og faglige kvalifikationer og almene (skole-)færdigheder, med det mål at tilrettelægge en efterfølgende uddannelsesindsats/plan.

Hvem kan deltage?
Alle faglærte og ufaglærte og andre, der er omfattet af målgruppe kan deltage i IKV.

Hvor kan IKV foregå?
IKV kan foregå på UCRS eller på deltagernes arbejdsplads. Fordelen ved at afholde kompetencevurdering på virksomheden er, at selve vurderingen kan foregå i vante omgivelser. Hermed kan den enkelte deltager opnå en optimal kompetenceafklaring og herigennem få tilrettelagt den efteruddannelse, som passer til deltageren.

Generelt for IKV
Deltagerne i individuel kompetenceafklaring kan modtage godtgørelse efter de gældende regler.

IKV i forbindelse med erhvervsuddannelse
Skolen tilbyder IKV i forbindelse med erhvervsuddannelse, hvor blandt andet meritmuligheder kan vurderes.

 

Økonomi

Deltagelse er gratis og du eller din arbejdsgiver kan få VEU-godtgørelse under kurset.

 

Min Kompetencemappe

På minkompetencemappe.dk kan du oprette og vedligeholde din personlige kompetencemappe.
Mappen er udviklet af Undervisningsministeriet, så du kan dokumentere og få anerkendt din realkompetence.
Min Kompetencemappe kan bruges som en hjælp til at få overblik over dit levnedsforløb og arbejdsliv,  hvis du skal i gang med en voksen- og efteruddannelse og ønsker en individuel kompetencevurdering på en uddannelsesinstitution.
Du kan også bruge mappen, hvis du søger nyt job eller hvis du sammen med din nærmeste leder skal planlægge din efteruddannelse og fremadrettede kompetenceudvikling.

Vi tilbyder følgende kurser:

 • 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU
 • 40131 Vurdering af basale færdigheder

Tilmelding

Kursus Nr. 40131 Vurdering Af Basale Faerdigheder
293kb
Download
Kursus Nr. 40080 Individuel Kompetencevurdering I AMU
294kb
Download

Specielt for flygtninge / indvandrere

 • 40081 Individuel kompetencevurdering i AMU - F-I
 • 40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F-I
 • 40533 Introduktion til et brancheområde F-I
 • 40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning F-I
 • 43343 Praktik for F-I
 • 45572 Dansk som andetsprog for F-I, basis
 • 45573 Dansk som andetsprog for F-I,alment niveau
 • 45574 Dansk som andetsprog for F-I,udvidet niveau

Tilmelding

Kursus Nr. 45574 Dansk Som Andetsprog For F I,Udvidet Niveau
224kb
Download
Kursus Nr. 45573 Dansk Som Andetsprog For F I,Alment Niveau
170kb
Download
Kursus Nr. 40534 Arbejdsmarked, It Og Jobsoegning (F I)
210kb
Download
Kursus Nr. 40533 Introduktion Til Et Brancheomraade (F I)
219kb
Download
Kursus Nr. 40081 Individuel Kompetencevurdering I AMU F I
167kb
Download
Kursus Nr. 40137 Fagunderstoettende Dansk Som Andetsprog For F I.
154kb
Download
Kursus Nr. 43343 Praktik For F I
164kb
Download
Kursus Nr. 45572 Dansk Som Andetsprog For F I, Basis
171kb
Download

Andre kurser

 • 40392 Ergonomi indenfor faglærte og ufaglærte job
 • 44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
 • 44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
 • 45261 Kundeservice
 • 45283 Forandringsparathed ved produktionsomlægning
 • 45917 Praktikvejledning af eud-elever
 • 47668 Grundlæggende faglig regning
 • 47669 Grundlæggende faglig matematik
 • 47670 Faglig læsning
 • 47671 Faglig skrivning

Tilmelding

Den Personlige Uddannelses Og Jobplan 2018
252kb
Download
44979 Jobrelateret Fremmedsprog Med Basalt Ordforraad
174kb
Download
44979 Jobrelateret Fremmedsprog Med Basalt Ordforraad (1)
174kb
Download
Kursus Nr. 45283 Forandringsparathed Ved Produktionsomlaegning
282kb
Download
Kursus Nr. 45261 Kundeservice
279kb
Download
Kursus Nr 47670 Faglig Laesning
167kb
Download
Kursus Nr 47669 Grundlaeggende Faglig Matematik
168kb
Download
Kursus Nr 47668 Grundlaeggende Faglig Regning
167kb
Download
Kursus Nr 45917 Praktikvejledning Af Eud Elever
279kb
Download
Kursus Nr 47671 Faglig Skrivning
167kb
Download
Kursus Nr. 40392 Ergonomi Indenfor Faglaerte Og Ufaglaerte Job
279kb
Download

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.