uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Kompetencegruppen afholder løbende kurser om el, måleteknik, relæteknik og hydrauliske komponenter. Kurserne er god blanding mellem praktik og teori.

Se vores nuværende kursusudbud her og kontakt os for mere information og kommende kurser.

Hydraulik og diagramlæsning

Periode: 27.4.2020 - 01.5.2020 

Uddannelsen henvender sig til faglærte, f. eks automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre i AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der er beskæftiget eller søger beskæftigelse i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling og som skal kunne deltage i vedligeholdelse af hydrauliske anlæg.

Formål

Deltageren kan montere og idriftsætte hydrauliske styringer for tryk og flow, herunder udvælge komponenter som fx retningsventiler, strømreguleringsventiler, akkumulatorer, cylindre og motorer. Deltageren opnår viden om hydrauliske pumper og motorer med fast deplacement og kan udføre pumpetest samt beregning af pumpekapacitet og virkningsgrad. Endvidere kan deltageren fremstille forbindelses- og funktionsdiagrammer for mindre hydrauliske anlæg i henhold til Dansk Standard.   Deltageren kan ved hjælp af diagrammer, nomogrammer og dokumentation, dimensionere og montere rør, slanger og fittings korrekt på et hydraulisk anlæg, samt anvende dokumentation iht. Dansk Standard.   Deltageren opnår viden om viskositet, additiver og viskositetsindeks og kan assistere ved valg af hydraulikolie samt anvise korrekt opbevaring af olier. Endvidere kender deltageren til filtres betydning i et hydraulisk anlæg og kan foretage udskiftningen af relevante filtre.

Adgangskrav
Ingen

Tilmelding og pris

Pris* inklusiv materialer (ex. moms) 630,- kr.
*Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris 3700,- kr.

 

Tilmelding sendes til Aase Rahbek - AAR@ucrs.dk

Vi tilbyder mulighed for ophold og forplejning.
Yderligere oplysninger fåes ved Aase Rahbek telefon 9680 1516 eller på AAR@ucrs.dk 

Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik

Periode 20.4.2020 - 24.4.2020

Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med elektriske styringer.

Formål

Deltageren kan opbygge og afprøve mindre relæstyringer, udføre målinger af strøm, spænding og modstand på elektriske kredsløb samt tilslutte en trefaset motor og fejlfinde på disse.Det betyder at deltageren:- udvælger komponenter for en relæstyring, opbygge og afprøve mindre relæstyringer for start/stop funktioner, tidsrelæer, reversering og gensidig spærring. - monterer og afprøver en 3-faset kortslutningsmotor samt fejlfinder på motoren.- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.- udfører korrekt måling af strøm, spænding og modstand med et multimeter samt vurdere de enkelte måleresultater.Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:- sikkerhed ved arbejde med elektriske anlæg

Tilmelding og pris

Pris* inklusiv materialer (ex. moms) 630,- kr.
*Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris 3700,- kr.

 

Tilmelding sendes til Aase Rahbek - AAR@ucrs.dk

Vi tilbyder mulighed for ophold og forplejning.
Yderligere oplysninger fåes ved Aase Rahbek telefon 9680 1516 eller på AAR@ucrs.dk 

Styrk samarbejdet mellem eksempelvis smede, elektrikere og serviceteknikere med vores el-kurser. På kurserne får du en forståelse for el-området og grundlæggende el-fejlfinding. Du lærer blandt andet om Ohms lov, diagramforståelse og el-komponenter, hvilket giver dig større bredde og gør dig i stand til at supplere en elektriker ved fejlfinding eller selvstændigt at kunne løse mindre el-fejl. Du arbejder selvstændigt med opgaverne under kyndig vejledning af vores underviser. På alle kurserne arbejder man på forskellige niveauer, der tilgodeser både den ufaglærte og den faglærte.

Vores hydraulikkurser henvender sig til eksempelvis smeden, servicemontøren og elektrikeren og andre, der vil opkvalificeres inden for hydraulikområdet. Kurserne udbydes på forskellige niveauer, og indholdet på de enkelte kurser omfatter en viden om drift, fejlfinding, overvågningssystemer, opbygning, serviceeftersyn og anvendelse af måleudstyr. Kurserne har typisk fokus på reparation og vedligehold, men også opbyggelsen af nye systemer af hydrauliske systemer, og i den sammenhæng kommer man også omkring sikkerhed og arbejdet med dokumentation og datablade så som diagrammer og nomogrammer.

Kursusforløbene er målrettet faglærte og ufaglærte, operatører og reparatører, eller dig, der på anden vis mangler viden om elektriske kredsløb.
Alle kurser afsluttes med skriftlig prøve og kursusbevis.

 

Virksomhedstilpassede specialkurser

Ud fra virksomhedens ønsker og behov kan vi planlægge kurser for de ansatte, som indeholder det I har brug for at opkvalificering i. Virksomheden aftaler, sammen med Kompetencegruppen, indhold og varighed af disse kurser. Kurserne kan foregå i Kompetencegruppens kursusfaciliteter. Udvikling og gennemførelse af denne kursustype er 100 % brugerfinansieret.

Kontakt vores konsulenter og få mere information om mulighederne ved struktureret kursusplanlægning, der er tilpasset jeres specielle behov. Vi kommer også gerne på besøg i virksomheden og hjælper med at finde frem til det/de kurser, som vil passe bedst til jer.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Kontakt Kompetencegruppen

Snak med os om kurserne og hør mere om dine muligheder. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Claus A. Nielsen
Claus A. Nielsen
Afdelingsleder CN@ucrs.dk Mobil: 61227443
Billede af Hanne Kirk
Hanne Kirk
Uddannelseskonsulent HK@ucrs.dk Mobil: 40162728
Billede af Bjarne Wølch Rasmussen
Bjarne Wølch Rasmussen
Virksomhedskonsulent BW@ucrs.dk Mobil: 61616643