uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Læs mere om vores udbud af Andre kurser herunder

Individuel Kompetence Vurdering

Hvad er individuel Kompetence Vurdering?

Målet med individuel Kompetence Vurdering i AMU er at give dig mulighed for at få vurderet og anerkendt dine realkompetencer i forhold til arbejdsmarkedsuddannelser. (AMU)

IKV varer ½-5 dage og kan ske ved UCRS eller på din arbejdsplads.
Ved UCRS kan du få vurderet dine kompetencer og færdigheder indenfor følgende brancheområder:

- Svejsning

- Arbejdsorganisering

- Informationsteknologi

- Ledelse

Hvad betyder IKV?

at du kan få bevis på de faglige færdigheder, som du har fra dit arbejdsliv, som dokumentation overfor nuværende og fremtidig arbejdsgiver.

at du kan få uddannelsesbeviser uden at have deltaget i undervisningen. Det betyder, at hvis du lever op til den målsætning, der er i AMU-uddannelsen, så laver vi et uddannelsesbevis til dig.

at du undgår dobbelt uddannelse og motiveres til mere uddannelse.

at du efter vurderingen får en personlig uddannelsesplan, som du kan bruge i din fremtidige AMU-uddannelse.

at du får tilbudt en læse- og regnetest, der varer maks. 2 timer. Testen bruges til at synliggøre om der eventuellt skal iværksættes andre vilkår for din videre uddannelse. Eller, hvis du ønsker det, bruge testen til at modtage undervisning i dansk og/eller regning på et Voksenuddannelsescenter. (VUC)

Kursusbeskrivelse
Fremtidens virksomheder kræver fleksible og omstillingsparate medarbejdere med høj kompetence på alle niveauer. 
Flere og flere virksomheder arbejder derfor med planlægning af efteruddannelse for medarbejderne.

UCRS kan være virksomhederne behjælpelig med at få udarbejdet en vurdering af den enkelte medarbejders kompetencer.

Formålet med IKV er en vurdering af den enkelte deltagers tekniske og faglige kvalifikationer og almene (skole-)færdigheder, med det mål at tilrettelægge en efterfølgende uddannelsesindsats/plan.

Hvem kan deltage?
Alle faglærte og ufaglærte og andre, der er omfattet af målgruppe kan deltage i IKV.

Hvor kan IKV foregå?
IKV kan foregå på UCRS eller på deltagernes arbejdsplads. Fordelen ved at afholde kompetencevurdering på virksomheden er, at selve vurderingen kan foregå i vante omgivelser. Hermed kan den enkelte deltager opnå en optimal kompetenceafklaring og herigennem få tilrettelagt den efteruddannelse, som passer til deltageren.

Generelt for IKV
Deltagerne i individuel kompetenceafklaring kan modtage godtgørelse efter de gældende regler.

IKV i forbindelse med erhvervsuddannelse
Skolen tilbyder IKV i forbindelse med erhvervsuddannelse, hvor blandt andet meritmuligheder kan vurderes.

 

Økonomi

Deltagelse er gratis og du eller din arbejdsgiver kan få VEU-godtgørelse under kurset.

 

Min Kompetencemappe

På minkompetencemappe.dk kan du oprette og vedligeholde din personlige kompetencemappe.
Mappen er udviklet af Undervisningsministeriet, så du kan dokumentere og få anerkendt din realkompetence.
Min Kompetencemappe kan bruges som en hjælp til at få overblik over dit levnedsforløb og arbejdsliv,  hvis du skal i gang med en voksen- og efteruddannelse og ønsker en individuel kompetencevurdering på en uddannelsesinstitution.
Du kan også bruge mappen, hvis du søger nyt job eller hvis du sammen med din nærmeste leder skal planlægge din efteruddannelse og fremadrettede kompetenceudvikling.

Vi tilbyder følgende kurser:

 • 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU
 • 40131 Vurdering af basale færdigheder

Tilmelding

Kursus Nr. 40131 Vurdering Af Basale Faerdigheder
293kb
Download
Kursus Nr. 40080 Individuel Kompetencevurdering I AMU
294kb
Download

Specielt for flygtninge / indvandrere

 • 40081 Individuel kompetencevurdering i AMU - F-I
 • 40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F-I
 • 40533 Introduktion til et brancheområde F-I
 • 40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning F-I
 • 43343 Praktik for F-I
 • 45572 Dansk som andetsprog for F-I, basis
 • 45573 Dansk som andetsprog for F-I,alment niveau
 • 45574 Dansk som andetsprog for F-I,udvidet niveau

Tilmelding

Kursus Nr. 45574 Dansk Som Andetsprog For F I,Udvidet Niveau
224kb
Download
Kursus Nr. 45573 Dansk Som Andetsprog For F I,Alment Niveau
170kb
Download
Kursus Nr. 40534 Arbejdsmarked, It Og Jobsoegning (F I)
210kb
Download
Kursus Nr. 40533 Introduktion Til Et Brancheomraade (F I)
219kb
Download
Kursus Nr. 40081 Individuel Kompetencevurdering I AMU F I
167kb
Download
Kursus Nr. 40137 Fagunderstoettende Dansk Som Andetsprog For F I.
154kb
Download
Kursus Nr. 43343 Praktik For F I
164kb
Download
Kursus Nr. 45572 Dansk Som Andetsprog For F I, Basis
171kb
Download

Andre kurser

 • 40392 Ergonomi indenfor faglærte og ufaglærte job
 • 44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
 • 44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
 • 45261 Kundeservice
 • 45283 Forandringsparathed ved produktionsomlægning
 • 45917 Praktikvejledning af eud-elever
 • 47668 Grundlæggende faglig regning
 • 47669 Grundlæggende faglig matematik
 • 47670 Faglig læsning
 • 47671 Faglig skrivning

Tilmelding

Den Personlige Uddannelses Og Jobplan 2018
252kb
Download
44979 Jobrelateret Fremmedsprog Med Basalt Ordforraad
174kb
Download
44979 Jobrelateret Fremmedsprog Med Basalt Ordforraad (1)
174kb
Download
Kursus Nr. 45283 Forandringsparathed Ved Produktionsomlaegning
282kb
Download
Kursus Nr. 45261 Kundeservice
279kb
Download
Kursus Nr 47670 Faglig Laesning
167kb
Download
Kursus Nr 47669 Grundlaeggende Faglig Matematik
168kb
Download
Kursus Nr 47668 Grundlaeggende Faglig Regning
167kb
Download
Kursus Nr 45917 Praktikvejledning Af Eud Elever
279kb
Download
Kursus Nr 47671 Faglig Skrivning
167kb
Download
Kursus Nr. 40392 Ergonomi Indenfor Faglaerte Og Ufaglaerte Job
279kb
Download
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Kontakt Kompetencegruppen

Snak med os om kurserne og hør mere om dine muligheder. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Claus A. Nielsen
Claus A. Nielsen
Afdelingsleder CN@ucrs.dk Mobil: 61227443
Billede af Hanne Kirk
Hanne Kirk
Uddannelseskonsulent HK@ucrs.dk Mobil: 40162728
Billede af Bjarne Wølch Rasmussen
Bjarne Wølch Rasmussen
Virksomhedskonsulent BW@ucrs.dk Mobil: 61616643