Online undervisning
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Har du medarbejdere, som har god tid lige nu?

I stedet for at hjemsende eller afskedige dine medarbejdere har du mulighed for, at de bliver endnu dygtigere. Med mulighed for lønkompensation efter gældende regler.

Ved spørgsmål kontakt Hanne Vestergaard på mobil 2330 4656 eller mail hv@ucrs.dk

Få faglig online opkvalificering - hjemmefra.

Få dine sprogfærdigheder forbedret
- jobrelateret sprogundervisning

Tysk på  basis niveau - Jobrelateret fremmedsprog

Få styrket dine tysk kundskaber, så du er klar til at modtage de tysktalende turister, når grænserne igen åbnes.
Tyskkurset starter torsdag den 18. juni

læs mere her

Gratis FVU undervisning i engelsk, IT, dansk eller matematik

Får du sved på panden, når dit barn spørger dig om matematik?
Hos VUC har du mulighed for at få et gratis kursus i matematik via fjernundervisning.
Kurset gør dig bedre til at forstå og bruge hverdagsmatematik. Du får derfor lettere ved
at hjælpe børnene med lektierne.

læs mere her

Forberedende Voksenundervisning via VUC i en Coronatid.
FVU er gratis for både virksomhed og medarbejder.
Mange medarbejdere kan med fordel blive bedre til at tale engelsk, anvende IT, læse, skrive og regne. VUC Ringkøbing-Skjern har stor erfaring med kompetenceløft af medarbejdere.

læs mere her

Handel- og kontorbranchen.

Fastholdelses- og opkvalificeringsforløb til
handel- og kontorbranchen
Løbende optag hver tirsdag, planlæg selv dagene

læs mere her

 

Se det samlede tilbud af online forløb og kurser fra KompetencePartner MidtVest  her og på www.kpmv.dk

læs mere her

Online kurser hos UCRS

Det danske samfund er i større grad lukket ned på grund af spredningen af coronavirus. Derfor står UCRS klar med levering af fjernundervisning til de medarbejdere, som har lidt ekstra tid. Det kan være medarbejdere, som skal hjemsendes eller har ekstra tid på jobbet.

Bliv dygtigere, mens du sidder hjemme!

UCRS tilbyder online kurser og fjernundervisning, som foregår ved, at medarbejderne følger undervisningen via computer/tablet, og der vil være en lærer som leverer undervisning. Vi tilbyder en række online kurser og fjernundervisning på en række fagområder.

Se alle vores online kurser her

Til Detail - Handels og Turistbranchen

44979- Jobrelateret fremmedsprog på basalt niveau (tysk)
Deltagere har gennem hele kursusforløbet gratis adgang til Microsoft Office (Teams og OneNote) via UCRS.
Fem torsdage i forsommeren. Tyskkurset starter torsdag den 28. maj og slutter den 25. juni.
Mød din underviser og hør mere om tysk kurset her.

Til Hotel og Restauration

45818 - Almen fødevarehygiejne
48822 - Kalkulation i køkkenet – trin 1
48842- Menu-sammensætning
48844- Planlægning af menu

Ønsker du alle kurser samlet i én pakke - Klik her

Word

47217 - Indskrivning og formatering af mindre tekster
47212 - Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram
47215 - Opstillinger og layout i tekst
47214 - Håndtering og strukturering af længere tekster
44354 - Fletning af dokumenter til masseproduktion

Excel

47218 - Anvendelse af regneark til enkle beregninger
44346 - Design og automatisering af regneark
40750- Præsentation af tal i regneark
40748- Anvendelse af store datamængder i regneark
40754- Anvendelse af pivottabeller
41371- Anvendelse af regneark til statistic

Powerpoint og Publisher

44373 - Anvendelse af præsentationsprogrammer
44361 - DeskTop Publishing i virksomheden
45859- Billedredigering i medarbejderens jobfunktion
40343- Projektstyring med it-værktøj

Outlook

47293 - E-mail til jobbrug
40749 - Effektiv anvendelse af email- og kalendersystemer

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, bedes du kontakte Hanne Vestergaard på 2330 4656

 

 

Billede af Hanne Vestergaard Kristensen
Hanne Vestergaard Kristensen
Kursus- og Erhvervschef hv@ucrs.dk Mobil: 23304656
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Prøv et online engelsk kursus.

FVU engelsk er en hjælp til alle i beskæftigelse, der gerne vil forbedre og supplere nødvendige basale færdigheder i engelsk inden for deres arbejdes- og privatliv.

FVU-engelsk kan fx bruges til at styrke dit ordforråd og grundlæggende vendinger, som er relevante i forhold til arbejdspladsen og dagligdagen, både mundtlig og skriftlig.

Virksomhedens materiale kan inddrages i undervisningen, som består af 4 trin startende på begynderniveau og sluttende på niveau med grundskolens 8. klasse.

Undervisningen er online baseret, med videokonference med underviseren og individuel opgaveløsning. Hvert trin kræver mellem 20 og 30 timers arbejde.

Deltagere skal screenes inden opstart. Screeningen er en online/telefonisk samtale med underviseren.

FVU er gratis for både deltagere og virksomhed. Deltagere skal være i beskæftigelse.

Yderligere oplysninger om kurset kan fås ved kontakt til: 

Elsebeth Villadsen på ev@ucrs.dk

eller

Billede af Hanne Vestergaard Kristensen
Hanne Vestergaard Kristensen
Kursus- og Erhvervschef hv@ucrs.dk Mobil: 23304656