Shadow

Ordensregler for 10’eren

 

Som elev i 10’eren skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen

Reglerne, der dybest set bygger på en grundtanke om, at vi viser hensyn og tænker os om, er vedtaget med henblik på at skabe et behageligt studiemiljø, hvor samvær og læring foregår så gnidningsløst som muligt.

Vær derfor opmærksom på følgende:

  • Vi forventer, at du optræder ærligt og korrekt over for skolens medarbejdere samt alle elever både i og uden for skolens område. Såfremt du udviser en adfærd, der er til gene for andre, kan dette medføre bortvisning.
  • Vi forventer, at du efterlader alle skolens lokaler og områder, ordentlige og ryddelige efter brug. Du skal bidrage til oprydning efter undervisningen. Tavler skal være rengjorte, lyset skal slukkes, vinduerne lukkes osv.
  • Vi forventer, at du behandler skolens inventar og udstyr ordentligt.
    Du har mødepligt og skal møde til tiden og din mobiltelefon, din iPad eller andet teknisk udstyr skal være slukket i undervisningstiden. Vi forventer, at du respekterer andres arbejdssituation.

Regler for anvendelse af it-udstyr

På 10’eren anvendes pc’er og andet it-udstyr som en naturlig del af uddannelsen. Samtlige pc’er i klasseværelser og åbne læringsmiljøer på 10’eren anses som undervisningsmidler på linje med alle andre undervisningsmidler.
Som bruger af skolens it-systemer skal du være opmærksom på, at trafik til og fra de enkelte pc’er kræver et login. Du har derfor pligt til at hemmeligholde det udleverede brugernavn og din adgangskode. 

Madpakker eller brug af kantine

Du kan indtage dine måltider i skolens fællesområde eller i kantinen. Dette betyder samtidig, at du ikke må tage flasker og service med fra kantinen. Før du forlader kantinen, skal du rydde op efter dig, så området altid fremstår pænt og ordentligt for nye gæster. Det er ikke tilladt at indtage mad og drikkevarer i klasselokaler eller i værksteder.

Rengøring

På 10’eren lægger vi mange kræfter i, at skolen altid er pæn og ren - som elev er du medansvarlig for dette. Stole skal sættes op efter brug, garderoberne skal holdes i orden og papirkurvene skal kun benyttes til papiraffald.

Øvrigt

Skolens ordensregler gælder også ved studierejser og ekskursioner.

Rygning

Rygning er ikke tilladt på skolens matrikel. Rygning forgår i rygeområdet ved VUC.

Alkohol og narkotika

Det er ikke tilladt at nyde alkohol i forbindelse med undervisningen og ved overtrædelse af dette, vil fortsat skolegang i 10’eren blive vurderet. Narkotika eller lignende stoffer er forbudt i forbindelse med undervisningen og på skolens område og vil medføre øjeblikkelig bortvisning. 
Derudover henvises der til Rusmiddelpolitik for UCRS >>

Beskadigelser af skolens ejendele

Hvis du beskadiger skolens ejendele, kan du blive stillet over for et erstatningskrav.

Sanktioner og konsekvens

Hvis du overtræder skolens regler, kan det i sidste ende medføre bortvisning. Har du spørgsmål til reglerne, er du velkommen til at kontakte dine lærere eller din kontaktlærer.

Afdelingernes ordensreglementer

Det generelle ordensreglement dækker 10’eren som helhed. Herudover har visse linjer på skolen deres eget ordensreglement. Linjernes egne ordensreglementer, der er i fuld overensstemmelse med det generelle reglement, er enten mere specifikke eller mere vidtrækkende. Det kan f.eks. dreje sig om særlige regler i værksteder og faglokaler, eller at du skal overholde de eventuelle sikkerhedsregler, som ofte findes i forbindelse med arbejde i for eksempel værksteder og laboratorier.