Shadow

Vigtig information

 

Mødepligt / fravær

10'eren er et frivilligt skoleår og et vigtigt afsæt til en ungdomsuddannelse. Derfor forventer vi, at du kommer hver dag.
Der sker en registrering hver dag og evt. sygemelding skal meddeles pr telefon samme dag inden kl. 8.00. Evt. fravær af anden årsag skal aftales med din kontaktlærer på forhånd.

Skole-hjem samarbejde

I løbet af skoleåret afholdes mindst to skole/hjem-samtaler mellem elev-forældre-lærere.
Inden skoleårets start afholdes en forventningssamtale som evt. følges op i efteråret.
I januar/februar afholdes en samtale med fokus på uddannelsesplanen med elev-forældre-lærere-vejleder.
Kontaktlærer vil løbende have samtale med sine elever.

I forbindelse med OSO, de obligatoriske selvvalgte opgaver som eleverne udarbejder, inviteres forældre til at besøge elevernes udstillinger og præsentationer.

Befordring

Du får i 10’eren tilbud om et gratis buskort. Kortet kan bruges til alle kollektive busruter inden for kommunens grænser og kan benyttes såvel i skoletiden som i fritiden. Kortet kan ikke benyttes i skolernes sommerferie og kan desværre ikke benyttes ved togrejser.
Læs mere om buskort >> 

Ved forventningssamtalen i foråret, når vi har modtaget din tilmelding, vil vi fortælle nærmere.

Uddannelsesvejleder fra UU

Mens du går i 10’eren er du stadig tilknyttet en uddannelsesvejleder fra UU, der vil hjælpe dig med uddannelsesplanen, bl.a. med valg af brobygning, evt. praktik og vejledning om hvilken ungdomsuddannelse du vil søge ind på efter 10.klasse.

Kontaktlærer

Mens du går i 10'eren har du en kontaktlærer.
Kontaktlæreren har også kontakt til dine forældre og er den person, som du og dine forældre kan henvende jer til i det daglige.

Læseundervisning

Du bliver læsetestet ved skoleårets start af VUC. Hvis du har læsevanskeligheder udarbejdes en handleplan, så du kan få den hjælp og støtte du har brug for.

Du kan eventuelt også få it-værktøjer, som kan hjælpe dig med læsning. 

Rejs til udlandet med 10’eren

I en uge i skoleåret får du tilbud om at deltage i en udlandstur. Her får du mulighed for at prøve dit sprog af og opleve nye kulturer og aktiviteter sammen med alle de andre i 10’eren.

Vi tilbyder også mulighed for at deltage i en skitur til Østrig.

Det er frivilligt at deltage, idet der er en egenbetaling for turene.