Shadow

Afprøvning og afklaring

 

Et år i 10’eren handler i høj grad om at få afprøvet forskellige muligheder og sider af sig selv og blive afklaret på både tilvalg og fravalg, så man får det bedste afsæt til videre uddannelse. Dette arbejder vi blandt andet med gennem:

 

 OSO

I 10'eren skal du lave en obligatorisk selvvalgt opgave. Du arbejder løbende på denne opgave og det indgår som en del af undervisningen med tid til at skrive og/eller producere opgaven. Alle opgaver skal ende med en præsentation og evt. udstilling. OSO bliver vurderet og vil medfølge som bilag til elevens afgangsbevis.

 Linjefag/Praktik

Du kan vælge et linjefag, hvor vi samarbejder med forskellige ungdomsuddannelser med dygtige undervisere og gode faciliteter.

ELLER

Du kan vælge at komme i praktik en hel dag om ugen, hvilket ofte kan være en rigtig god måde at få en læreplads på.

 Brobygning

Alle elever i 10’eren har brobygning som en væsentlig del af 10. klasse. Mængden og mulighederne afhænger af, om du vælger GYM10 eller EUD10.

Efter jul har EUD10 et udvidet brobygningsforløb på en af erhvervsskolerne, mens GYM10 arbejder med en innovativ brobygningsopgave.

 Ture og gæstelærere

I 10’eren tager vi gerne enten ud i ”virkeligheden” eller inviterer mennesker ind til os. Det er ofte med til at vække nysgerrighed og interesse at komme ud og få oplevelser eller møde nogen, der arbejder med noget, de brænder for.