Shadow

Unge på Broen

 

Unge på Broen er Ringkøbing Skjern Kommunens tilbud til udsatte unge mellem 18-30 år, tilbuddet foregår på UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern.

Hos Unge på Broen arbejder vi målrettet med at hjælpe de unge frem til at blive klar til uddannelse og job. Hos os får de unge individuelt tilpassede forløb med tilknyttede mentorer, hvilket giver gode resultater.

Faste gæster i huset er blandt andet psykolog, Sundhedscenteret, økonomisk rådgivning, UU, herunder EGU-vejledere, SSP, UCRS-mentorer.

   

 

Vi har tre tilbud til de unge:

  • ’Job-bro til uddannelse’ er et springbræt til uddannelse. Tilbuddet henvender sig primært til aktivitetsparate og er et kontrolleret forsøg støttet af STAR.
  • ’Sporet’ er et intro- og afklaringsforløb, hvor målet er at den unge bliver afklaret omkring eget uddannelsesønske.
  • ’Broen’, som er en opkvalificering primært til EUD-uddannelser og EGU. Indholdet er dansk, matematik, værkstedsfag og erhvervsfag.

Sidst har vi også efterværn, der giver støtte i op til seks måneder.

Dét giver gode resultater. Eleverne er hos os i gennemsnitligt 17 uger, hvorefter 40 procent fortsætter på uddannelse. Halvdelen af dem, der går videre i uddannelse, vælger en uddannelse på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern – det tilskriver vi, at de gennem deres tid på Broen er blevet trygge ved de forskellige værksteder.

12 procent af de unge går ud i et job. Altså pt. 52% der kommer videre i uddannelse eller selvforsørgelse.

Vil du høre mere om vores resultater og metoder, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder:

Karsten Klit på 2478 0200