Shadow

Mission

 

Vi danner i dag dem, der skaber i morgen

UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern tror på, at vi kan bidrage til fremskridtet ved at danne og uddanne de mennesker, der skal skabe dagen i morgen. Vi tror på, at vores bidrag sker ved at udbyde og påvirke undervisningen regionalt, nationalt og internationalt inden for følgende områder:

-         Erhvervsuddannelser og tilgrænsende uddannelsesområder

-         De erhvervsgymnasiale uddannelser, HHX og HTX

-         Efter- og videreuddannelse

-         Konsulent- og rådgivningsvirksomhed

-         VUC (AVU, FVU og OBU)

 

Vi tror også på, at vores bidrag sker såvel selvstændigt som i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, virksomheder og interessenter.

I tilknytning til uddannelsescentrets aktiviteter drives skolehjem og kursisthotel.