Shadow

Resultatkontrakt 2016/2017

 

Basisramme

Fokus på økonomiopfølgning:

  • Økonomi i 10’eren søges forbedret – direktøren fremlægger mindst 2 forslag til forbedring.
  • Omprioriteringsbidrag og bortfald af ekstraordinære midler til EUD skal inkorporeres ved fremlæggelse af budget 2017 med henblik på cirka 1 million i likviditetstræk.

Løfteevne i forhold til folkeskolen

- I nationale eksterne (Dansk Erhverv) undersøgelser skal UCRS ligge i øverste tredjedel.

  • Fokus fastholdes på dannelse. Mindst 1 yderligere initiativ tages til dagsordensætning.
  • Fokus fastholdes på internationalisering. Mindst 2 initiativer tages heraf et vedr. EUD.
  • Troværdige karakterer. Opgørelser af forskelle mellem årskarakterer og eksamenskarakterer fremlægges. Mulige målsætninger drøftes i daglig ledelse og fremlægges for bestyrelsen.

De 5 punkter vægtes ligeligt.

Ekstraramme: Prioritering af læreres arbejdstid, mindre frafald

  • Andelen af lærernes arbejdstid, som tilbringes med eleverne, bevares på samme høje niveau. Dokumenteres ved skolens opgørelse af lærernes tidsforbrug til UVM.
  • Gennemførelsesandelen bevares stabil (max 10% afvigelse) på alle uddannelsesområder i forhold til de seneste 5 år. Dokumenteres ved opgørelser fra administrationen.

 De 2 punkter vægtes ligeligt.

 

Målopfyldelse 2016-2017:

Samlet målopfyldelse: 5 ud af 5 punkter er fuldt opfyldte. Idet de vægtes ligeligt er samlet målopfyldelse for basisrammen på 100%.

Samlet målopfyldelse: 2 ud af 2 punkter er fuldt opfyldte. I det de vægtes ligeligt er samlet målopfyldelse for ekstrarammen 100%.

Fremlagt og principgodkendt i bestyrelsen pr. 7. juni 2017 med bemyndigelse til formanden om færdiggørelse af enkelte udestående elementer vedrørende dokumentation.