Shadow

Resultatkontrakt

 

Kontraktområder – mål og indikatorer 2018/2019

Basisramme:

 Målsætningstema  for 2018/2019  Om hvad/hvilke data  Vægt/Opfyldelsesgrad
 Etablering af faggrupper på tværs af de
 gymnasiale afdelinger.
 Er der oprettet faggrupper på tværs
 og er der afholdt flere møder
 

 Vægt: 20%

 Målopfyldelse: 

 100% - min. 3 grupper

 50% - 2 grupper

 25% - 1 gruppe

 Løfteevne  Hvor ligger UCRS HHX/HTX i forhold
 til andre skoler
 

 Vægt 10%

 Målopfyldelse:

 HHX/HTX samlet set

 top 5 = 100%

 top 10 = 50%

 top 15 = 25%

 Forberedelse som følge af ny EUD reform  Er organiseringen på plads og er der
 lavet tiltag iforbindelse med en ny reform
 samt markedsføringstiltag af disse
  

 Vægt 20%

 Målopfyldelse:
 set i forhold til 17/18

 Elevernes vurdering af skolen som helhed  Uddannelsesbenchmark sammenligning
 af HHX-uddannelsers elevtrivsel 
 

 Vægt 20%

 Målopfyldelse:

 1-8 = 100%

 9-12= 50%

 >12=0%

 Indgåelse af aftale med andre skoler
 om AMU/kursusaktiviteter samt
 etablering af fælles center
 

 Er centret etableret og i funktion = salg

 

 Målopfyldelse 20%

 Flere projektmidler til udvikling og salg  Er der dedikeret medarbejderressourcer
 og har ansøgningerne medført flere
 midler end sidste skoleår?
 

 Vægt 10%

 

Ekstraramme: Prioritering af mindre frafald, prioritering af lærernes arbejdstid

1. Færre ophævede uddannelsesaftaler:

Baseline lig gennemsnit af 2 skoleår 2015/2017 = 22 afbrud

Vægt 25%

Opfyldelse= 100% hvis 22 eller under

Opfyldelse= 0% hvis <32 afbrud

 

2. Frafald på grundforløb skal være under 20%

Vægt 50%

Opfyldelse = 100%, hvis under 20%

Opfyldelse = 0% hvis over 25%

Opfyldelsen reguleres forholdsmæssigt, hvis frafald ligger mellem 20 og 25%

 

3. Fra 2017 til 2018 skal andelen af UCRS-lærernes arbejdstid på gymnasierne, der bruges sammen med eleverne ligge på landsgennemsnittet eller over.

Vægt 25%

Baseline HHX 34,7%, HTX 31,8 %

Opfyldelse= 100%, hvis der er fremgang

Opfyldelse= 80 % Hvis ikke fremgang men andelen er over landsgennemsnit