Shadow

Resultatkontrakt

 

Kontraktområder – mål og indikatorer 2017/2018

Basisramme:

 Konkret målsætningstema for 2017/2018  Om hvad/hvilke data  Vægt/Opfyldelsesgrad
 Elevernes fraværsniveau for
 skoleåret 2017/18 skal være
 lavt
 Samlet hhx-fravær inkl. sygdom  

 Vægt: 20%

 Målopfyldelse ud fra
 HHX gennemsnitlig   fraværsprocent:
 <7,10 = 100%
 >7,50 = 0%

 Beslutningsgrundlag for
 intern organisering af
 efterudddannelse efter
 trepart
 At undersøge og beskrive om der er
 alternative organiseringsformer for
 efteruddannelsesdelen på UCRS
 blandt andet på baggrund af 3 parts-
 forhandlingerne på området.
 

 Vægt 20%

 Rapport

 Målopfyldelse
 Ja = 100%

 Mulighed for studieophold i
 udlandet HTX 
 For skolestart på Gymnasiet HTX Skjern
 august 2018, bliver eleverne tilbudt
 mulighed for et studieophold i
 forbindelse med uddannelsen? 
  

 Vægt 20%

 Målopfyldelse
 Ja=100%

 Elevernes vurdering af
 skolen som helhed.
 I toppen blandt skoler vi
 sammenligner os med. 
 Uddannelsesbenchmark sammenligning
 af HHX-uddannelsers elevtrivsel 
 

 Vægt 20%

 Målopfyldelse placering
 1-8: = 100%
 9-12 = 50%
 >12: = 0% 

 Samarbejdspartnere
 Vi vil besøge mindst 10
 virksomheder/ 
 organisationer pr. år.
 

 Er der opnået besøg med den/de ansvarlige   ledere/mellemledere og TR.
 Besøgene er med henblik på screening af   medarbejdergrupper?

 

 Vægt 10%

 Målopfyldelse
 >10: = 100%
 8-10 = 50%
 <8: = 0%

 Løfteevne   Hvor ligger UCRS HHX/HTX i forhold
 til andre HHX-/HTX-uddannelser? 
 

 Vægt 10%

 Top 5 = 100%
 Top 10 = 50%
 Top 15 = 25%
 >Top 15 =0% 

 

Ekstraramme: Prioritering af læreres arbejdstid, mindre frafald

 1. Fra 2016 til 2017 skal en øget andel af UCRS-læreres arbejdstid på gymnasierne bruges sammen med eleverne.
  Baseline HHX 34,7%, HTX 31,8%.
  Tallene tages fra UVMs datavarehus.
  Vægt 50%.
  Opfyldelse=100%, hvis der er fremgang.
  Opfyldelse=80% hvis ikke fremgang, men andelen er over landsgennemsnit

 

 1. Færre ophævede uddannelsesaftaler:
  Baseline lig gennemsnit af 2 skoleår 2015/2017 = 22 afbrud
  Vægt 25%
  Opfyldelse=100%, hvis under 22
  Opfyldelse=0% hvis 32 afbrud

 

 1. Frafald fra grundforløb skal være under 20%:
  Vægt 25%
  Opfyldelse=100%, hvis under 20%.
  Opfyldelse=0% hvis over 25%
  Opfyldelse reguleres forholdsmæssigt, hvis frafald ligger mellem 20 og 25%


Målopfyldelse 2018:

Samlet målopfyldelse: 6 ud af 6 punkter er fuldt opfyldte. De fire af målene vægtes med 20% og de sidste to vægtes hver med 10%, samlet målopfyldelse for basisrammen er 100%. 

Samlet målopfyldelse: 2 punkter af 3 er fuldt opfyldte det sidste punkt er målopfyldelsen delvis opfyldt.
1 mål vægtes med 50 % og de to andre med hver 25%.
Samlet målopfyldelse for ekstrarammen 90% 

Fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 25. september 2018