Shadow

Resultatkontrakt

 

Kontraktområder – mål og indikatorer 2015/2016

 

Basisramme:

- Fokus på uddannelsesudbud:

  • Byggeri VUC m.m.: Udbudsproces og eventuelt byggeri gennemføres med fokus på smidig flytning og
  • Muligheder for yderligere udbud af uddannelser og samarbejder på EUD området 
  • Synlighed om omkostninger og prioriteringer med fokus på at de rette rapporter og kalkuler foreligger. Nye controlling-redskaber fremlægges for bestyrelsen.

-  Løfteevne i forhold til folkeskolen

  • I nationale eksterne undersøgelser skal UCRS ligge i øverste tredjedel.
  • I interne elevtilfredshedsundersøgelser spørger vi eleverne, om de synes, at deres faglige niveau er blevet flyttet.
  • Benchmark: Øverste tredjedel, hvor det måles med andre skoler. Niveauet fastholdes, i undersøgelser hvor det sammenlignes med egen skole i foregående perioder.

- Fokus øges på dannelse

  • Kompetenceudvikling og debataktiviteter igangsættes.
  • Øget internationalisering på HTX.

De 5 punkter vægtes ligeligt.

 

Ekstraramme: Prioritering af læreres arbejdstid, mindre frafald

  • Andelen af lærernes arbejdstid, som tilbringes med eleverne, øges. Dokumenteres ved direktørens redegørelse om omlagt skriftlighed.
  • Gennemførelsesandelen bevares stabil på alle uddannelsesområder i forhold til de seneste 5 år. Dokumenteres ved opgørelser fra administrationen.

 De 2 punkter vægtes ligeligt.

 

Målopfyldelse 2015-2016:

 

Samlet målopfyldelse: 4 ud af 5 punkter er fuldt opfyldte, mens et punkt er halvt opfyldt. Idet de vægtes ligeligt er samlet målopfyldelse for basisrammen på 90%. 

Samlet målopfyldelse: 1 ud af 2 punkter er fuldt opfyldte, mens et punkt er 80% opfyldt. I det de vægtes ligeligt er samlet målopfyldelse for ekstrarammen 90%. 

De uopfyldte mål hidrører fra pkt. 4 i basisrammen og pkt. 2 i ekstrarammen.

Fremlagt og godkendt af bestyrelsen 9. juni 2016.