Shadow

Indsatsområder

Kontraktområder – mål og indikatorer 2013/2014

 

Basisramme:

  • Målet er at direktørens ansvar for implementering af fusionen i dens mange aspekter bliver opfyldt.

Målbart:

  • Fusionsafledte aktiviteter, som er aftalt med Undervisningsministeriet, præsenteres for bestyrelsen til beslutning og gennemføres.
    Strategiproces fremlægges for bestyrelsen og gennemføres.
  • Mindst to organisatoriske tiltag, der skaber vækst- og/eller omkostningssynergieffekter gennemføres.
  • Mindst to tiltag til styrkelse af kommunikation om den nye organisation gennemføres

De 4 punkter vægtes ligeligt.

Ekstraramme: Prioritering af læreres arbejdstid, mindre frafald

  •         OK13 implementeres på gymnasieområdet med målrettet arbejde på at sikre bortfald af tidligere aftaler om standardiserede normer for tid til forberedelse af undervisning 
            (Synlig ændring og markant resultat). Dokumenteres ved kontraktens udløb med en redegørelse for praksis på de 3 gymnasieafdelinger.
  •         Gennemførelsesandelen bevares stabil på alle uddannelsesområder i forhold til de seneste 5 år. Dokumenteres ved opgørelser fra administrationen.

De 2 punkter vægtes ligeligt.

 

Målopfyldelse

Fremlagt i bestyrelsen 18. september 2014, hvor der er vedtaget en opfyldelsesprocent på 100% af basisrammen og 80% af ekstrarammen, idet punkt 2 her ikke er fuldt opfyldt.