Shadow

Undervisningsmiljøvurdering

 

Ifølge undervisningsmiljøloven har alle elever/studerende ret til et godt undervisningsmiljø. Dette omfatter følgende områder:

  • Det sociale/psykiske miljø
  • Det fysiske miljø
  • Det æstetiske miljø

På EUD undersøges undervisningsmiljøet hvert 3. år i forbindelse med elevtrivselsundersøgelsen.

Ud fra undersøgelsen og de andre spørgsmål i elevtilfredshedsundersøgelsen, samt skolens handlingsplaner for øget gennemførelse, udarbejdes der handlingsplaner for de problemer der bliver identificeret.

Se handlingsplanen her >>

Handlingsplanen til forbedringen af skolens undervisningsmiljø skal ses i sammenhæng med det øvrige kvalitetsarbejde, hvor målet bl.a. er sikring at et godt arbejdsmiljø, også for elever/studerende (undervisningsmiljø).