Shadow

Nøgletal

 

Undervisningsministeriet har oprettet databaser med en række nøgletal for EUD.

Se fuldførelsesprocenterne for Skjern Tekniske Skole

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført erhvervsfagligt grundforløb fordelt på uddannelse

Beskæftigelsesprocent for nyuddannede fra erhvervsfaglige uddannelser

Link til beskrivelse af nøgletallene.

 

Karakterer

Opgørelsen over EUD-karakterer for 2001-2007 findes her

Der er ikke lavet centrale opgørelser over karakterer på EUD-niveau siden 2007.