Shadow

Opfølgningsplan

 

Ud fra den årlige selvevaluering har skolen valgt at arbejde med en række indsatser der skal være med til at forbedre og øge kvaliteten i vores uddannelser. Du kan se indsatserne her

Ud over den generelle opfølgningsplan er der på EUD området fokus på den nye Erhvervsskolereform og implementeringen af denne. Derfor er det overordnede fokus på indfrielse af de 4 klare mål og herunder de indikatorer der er tilknyttet:

 1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse

  1. antal elever som efter 9. eller 10. klasse søger en erhvervsuddannelse som 1. prioritet

 2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse

  1. frafald på grundforløbet

  2. frafald på hovedforløbet

  3. frafald i overgangen fra grundforløb til hovedforløb

 3. Erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

  1. tilgang til eux

  2. tilgang til talentspor

  3. beskæftigelsesfrekvens for nyuddannede

 4. Tilliden og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

  1. elevtrivsel

  2. aftagervirksomhedernes tilfredshed

Målene og de indsatser der er igangsat for at opfylde reformens mål er beskrevet i skolens Handlingsplan for øget gennemførelse som kan ses her (link til HPØ).