Shadow

Kvalitetssystem

 

UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern arbejder med et system, som skal være med til at sikre et systematisk arbejde med udvikling af kvaliteten og opfyldelsen af kvalitetsmålene.

Procedurer og værktøjer udvikles løbende, således at både ydre og indre krav tilgodeses.

Kvalitetssystemer er overskueligt, fleksibelt og passer til uddannelsescenterets størrelse. Kvalitetsarbejdet er en kontinuerlig proces, der aldrig afsluttes, idet der altid er områder, der skal forbedres/udvikles.

Processen er illustreret i nedenstående figur:

 

Det grundlæggende i kvalitetssystemet er den systematiske informationsindsamling og efterfølgende selvevaluering som danner baggrund for hvilke indsatser der igangsættes.

De forskellige aktiviteter i kvalitetsarbejdet er samlet i et årshjul der sikre systematik i vores arbejde.