Shadow

Handlingsplan for øget gennemførelse

 

Frafald kan defineres på mange måder, alt efter hvem der ser på det. 

Frafaldet registreres på EUD-området, så snart eleven har forladt den uddannelse han/hun var tilmeldt. 
Men i mange tilfælde overgår eleven til anden uddannelse, enten internt på uddannelsescenteret eller til en anden uddannelsesinstitution. Dette frafald er det umiddelbart svært at gøre noget ved, for det handler ofte om et forkert valg fra eleven, og eleven fastholdes således i uddannelsessystemet.

Det frafald, der er mest bekymrende, er hvor eleven forlader uddannelsescenteret uden nye planer om uddannelse, selv om lærer og studievejleder har forsøgt at hjælpe den unge videre i uddannelsessystemet. Det er således her, der skal arbejdes med forskellige tiltag for at formindske frafaldet.

Ved at åbne nedenstående fil, kan man læse mere om, hvad der gøres for at formindske frafaldet på EUD.