Shadow

Kvalitet

UCRS Kvalitet

Historisk har vi på UCRS arbejdet med kvaliteten i uddannelserne på forskellig vis. Vi er blandt de dygtigste til vores fag – hvad enten der er tale om vores tekniske og administrative personale eller om der er tale om vores undervisningspersonale, og vi bruger den basis til at sætte en standard for vores studerende, elever og kursister.

Måling af kvalitet sker hver dag. Alle som har sin daglige gang hos os bidrager til opfyldelsen af kvalitetsambitionen, og vi viser hinanden vores arbejde – vi hjælper hinanden og vi måler os med hinanden. Tilfredshedsmålinger, svendeprøver og eksaminer er blandt de tilbagevendende målinger hos os.

Vigtigst for vores kvalitetsarbejde er fokus på vores fælles vision, som er vedtaget i bestyrelsen i december 2013:

Vi vil være Midt- og Vestjyllands bedste til at skabe uddannelser, der giver viljen til at ville og evnen til at kunne

UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern vil skabe en virksomhed, der med åbenhed, nærvær, fremsyn og kompetence er anerkendt for at tilbyde det bedst mulige uddannelsesmæssige fundament for at indtage en meningsfuld rolle i fremtidens samfund. En rolle, der er forankret i både faglig og almen dannelse af højeste kvalitet.