Shadow

Fraværstal

 

Fraværstal for fysisk fravær:

 Gymnasiet HHX Ringkøbing  Skoleåret  Elevtal  Fysisk fravær  Skriftlig fravær*
   2017/2018  343  5,85% -
         
 Gymnasiet HHX Skjern  Skoleåret  Elevtal  Fysisk fravær  Skriftlig fravær*
   2017/2018   165  7,20%  -
         
 Gymnasiet HTX Skjern  Skoleåret  Elevtal  Fysisk fravær  Skriftlig fravær*
   2017/2018  277  7,70% -
         
 Gymnasierne UCRS  Skoleåret  Elevtal  Fysisk fravær  Skriftlig fravær*
 Gennemsnit  2017/2018  785  6,79%  

 

* Det har ikke været muligt at opgøre status over elevernes afleveringer i skoleåret 2017/2018, da der ikke har været adgang til et system, og der har været tvivl om regelsættet.
Tallene vil være tilgængelige for skoleåret 2018/2019.