Shadow

Forsikringsdækning af elever

 

Uddannelsescentret kan som selvejende statsinstitution ikke tegne forsikringer, der dækker elever.

VI ANBEFALER PÅ DET KRAFTIGSTE, AT DU ALTID SELV ER DÆKKET AF EN HELTIDS ULYKKESFORSIKRING OG EN ANSVARSFORSIKRING.

Er du det, opstår der aldrig tvivl om, hvorvidt du er dækket i tilfælde af, at du kommer til skade, eller du kommer til at forårsage skade på andre eller på udstyr, bygninger m.v. under dit skoleophold. 

Juraen omkring forsikringsforholdene for dit ophold på uddannelsescentret og i praktik er yderst kompliceret. Særlig opmærksom skal du være, hvis du endnu ikke har indgået en praktikaftale med en virksomhed, eller denne ikke er trådt i kraft, eller hvis undervisningen i særlige situationer forlægges til en virksomhed, inden du har en kontrakt. 

Det sidste kan forekomme, hvis du skal afprøve, om et fag er noget for dig, inden du indgår en kontrakt. 

Når først du har indgået en praktikaftale, og denne er trådt i kraft, overtager virksomheden det forsikringsmæssige ansvar også i skoleperioder, med mindre du har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. 

Afklar med dine forældre, om du er dækket af disse forsikringer eller henvend dig til et forsikringsselskab.