Den 27 februar 2019 inviterede HHX Ringkøbing igen til karrieredag.

HHX Ringkøbing gentager succesen fra sidste år og har igen i år arrangeret karrieredag for deres elever. Det er en dag, hvor både virksomheder, uddannelsesinstitutioner og fagpersoner har mulighed for at præsentere deres virksomheder eller erhverv for de elever, der snart skal beslutte sig for hvad de vil, efter deres ungdomsuddannelse.

Karrieredagen er en mulighed for virksomheder/brancher til at markedsføre sig over for eleverne og måske inspirerer dem til at tage det næste uddannelsesvalg.

Alle 3 årgange var med på dagen, hvor 17 brancher var repræsenteret.

Dagen blev igen i år en succes med glade oplægsholdere og elever siger Marianne Møller, Vejleder HHX Ringkøbing.

Karrieredag på Gymnasiet HHX Ringkøbing

Den 27 februar 2019 inviterede HHX Ringkøbing igen til karrieredag.

HHX Ringkøbing gentager succesen fra sidste år og har igen i år arrangeret karrieredag for deres elever. Det er en dag, hvor både virksomheder, uddannelsesinstitutioner og fagpersoner har mulighed for at præsentere deres virksomheder eller erhverv for de elever, der snart skal beslutte sig for hvad de vil, efter deres ungdomsuddannelse.

Karrieredagen er en mulighed for virksomheder/brancher til at markedsføre sig over for eleverne og måske inspirerer dem til at tage det næste uddannelsesvalg.

Alle 3 årgange var med på dagen, hvor 17 brancher var repræsenteret.

Dagen blev igen i år en succes med glade oplægsholdere og elever siger Marianne Møller, Vejleder HHX Ringkøbing.