Billede 9
Shadow

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

SPS - Specialpædagogisk støtte

 

 

 

På Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern kan du søge om Specialpædagogisk støtte under hele uddannelsen - også når du er i praktik/i lære i en virksomhed.

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtteordning, der skal sikre, at du som elev med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse på lige fod med andre.

Der kan søges om støtte (eksempler på støtte), hvis du har: 

Læse-/skrivevanskeligheder

 • Du kan tildeles en it-rygsæk eller tilsvarende programmer til egen computer
 • Du får instruktion i at bruge programmerne
 • Du kan få lærebøgerne elektronisk 

Bevægevanskeligheder

 • Der kan søges om ergonomiske borde, stole, computer el. andet relevant udstyr afstemt efter dine behov
 • Har du behov for en ”praktisk hjælper”, kan der søges om dette.

Blinde og svagsynede

 • Der kan søges kompenserende udstyr, som er afstemt dine behov
 • Har du behov for sekretærhjælp, kan der søges om dette.
 • Du kan få elektroniske lærebøger

Døve og hørehæmmede

 • Der kan søges kompenserende udstyr, som er afstemt dine behov
 • Tolkebistand - tegnsprog /skrivetolk kan søges ved behov

Psykiske vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser

 • Du kan få tildeles personlige studie-støttetimer, som placeres i undervisningstiden.

Eksamen

Afhængig af handicap, kan eksamen afvikles på særlige vilkår. F.eks. kan der ved ordblindhed søges ekstra tid ved eksamen samt eksamensopgaver kan leveres elektronisk.

Kontakt

For at søge /modtage specialpædagogisk støtte skal du kontakte studievejleder eller
sps-medarbejder.

Hvis du mener, at du er har behov for særlig støtte for at kunne gennemføre din uddannelse
vil vi i samarbejde med dig prøve at finde den bedste løsning.

 

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores SPS-medarbejdere:

      Marie Jørgensen
SPS-medarbejder
Skolebyen 18, 6900 Skjern
EUD, HTX, HHX

9627 5850 / 2635 6007

MAJ@ucrs.dk
    Marianne Ivarsen Olesen
Underviser/ Læsevejleder
Vasevej 20, 6950 Ringkøbing
EUD, HHX

9732 0200

MI@ucrs.dk

 

Læs mere om SPS på undervisningsministeriets hjemmeside.